Actros NGT
Actros

Actros NGT

Иновативен, ефективен и устойчив.

Екологичен: От всички изкопаеми горива природният газ има най-доброто съотношение между произведената енергия и количеството изпускани замърсители. Той може да помогне за намаляването на смога и парниковия ефект.

Сигурен: Зареждането с гориво е също толкова лесно, колкото при другите традиционни горива. Освен това природният газ е по-лек от въздуха и поради това се изпарява при изтичане.

Икономичен: Благодарение на ниските разходи за CNG в цяла Европа и на държавните субсидии в много страни производствените разходи са по-ниски от тези при дизеловите двигатели.

Комфортен: Зареждането на гориво е бързо, а мрежата от бензиностанции за CNG е най-гъстата в цяла Европа. Освен това превозните средства със CNG често са изключени от ограниченията за движение.

Какво е CNG?

 • Компресираният природен газ (CNG, Compressed Natural Gas) е изкопаемо гориво, произведено чрез компресиране на природен газ, и състоящо се предимно от метан и други леки въглеводороди като пропан и бутан.
 • Може да се добива и чрез ферментация на органични остатъци чрез 100% екологичен процес (биометан).
 • Съхранява се в газообразно състояние при околна температура и се изхвърля в твърди резервоари под налягане от около 200 бара.
 • Не трябва да се бърка с втечнения природен газ (LNG, Liquefied Natural Gas), защото в този случай природният газ се съхранява в течна форма при температури около –160 °C.
Content the new Actros ngt 01
Content the new Actros ngt 04

Целевата група на Actros NGT.

 • Екологосъобразни транспортни компании със „зелена философия“.
 • Компании в областта на екологията и транспортирането на отпадъци.
 • Специализирани транспортни компании за доставки в средносрочен план.
 • Идеален за доставки през нощта и в зони с ограничен трафик.
 • Actros NGT (Natural Gas Technology) може да допринесе за подобряване на качеството на въздуха и на живота.
 • Предлага се във версията 18 или 26 тона.
 • 100 % обхват до 650 км.
 • До 95 % по-малко CO2емисии с биометан.
 • Значително по-нисък шум в сравнение с дизелов двигател 1011.
 • Автоматична скоростна кутия Allison.
Content the new Actros ngt 02