Обучение в сервиза и сертификат от производителя
Професионални ремонтни услуги

Обучение в сервиза и сертификат от производителя

Поддържайте собствения си сервиз на най-високо ниво и сертифицирайте техническите промени.

За да сте сигурни, че Вашият сервиз ще остане на високото ниво на най-новите технологии за превозни средства, Mercedes-Benz ще Ви предостави цялата важна техническа информация за поддръжката и ремонта на камионите със звезда. Ако се интересувате от обучения за квалификация и сертифициране, които надграждат постоянно, можете непрекъснато да подобрявате познанията на персонала.

Ако искате да направите техническа промяна на камиона, попитайте ни предварително, за да сте сигурни, че тази промяна може да също да бъде регистрирана. В този случай ще получите от нас удостоверение от производителя за вписването в документите на камиона. Попитайте ни.