Nový Actros NGT
Nový Actros

Nový Actros NGT

Inovativní, efektivní a podporující udržitelnost.

Ekologický: Zemní plyn má ze všech fosilních paliv nejlepší poměr mezi produkovanou energií a množstvím emisí škodlivin. Může přispět ke snižování smogu a skleníkového efektu.

Bezpečný: Čerpání paliva je snadné stejně jako u ostatních tradičních paliv. Kromě toho je zemní plyn lehčí než vzduch, a proto při úniku vyprchá.

Hospodárnost: Díky nízkým nákladům na CNG v celé Evropě a státní podpoře v mnoha zemích jsou provozní náklady nižší než u vznětových motorů.

Pohodlný: Čerpání je rychlé a síť čerpacích stanic CNG je nejhustší v celé Evropě. Kromě toho se vozidel na CNG často netýkají dopravní omezení.

Co je CNG?

 • Stlačený zemní plyn (CNG – Compressed Natural Gas) je fosilní palivo získané stlačením zemního plynu, které tvoří hlavně metan a další lehké uhlovodíky jako propan a butan.
 • Lze jej získat i fermentací organických zbytků 100 % ekologickým procesem (biometan).
 • Skladuje se v plynném stavu při okolní teplotě a je připraven k tankování ve stabilních nádržích pod tlakem cca 200 barů.
 • Nezaměňujte prosím se zkapalněným zemním plynem (LNG – Liquefied Natural Gas), protože v tomto případě se zemní plyn skladuje ve zkapalněném stavu při teplotách –160 °C.
Content the new Actros ngt 01
Content the new Actros ngt 04

Cílová skupina pro Actros NGT.

 • Ekologicky smýšlející přepravní firmy se „zelenou filozofií”.
 • Podniky v oblasti ekologie a svoz odpadů.
 • Specializovaní přepravci zboží pro distribuci na střední vzdálenosti.
 • Ideální pro dodávky v noci a v zónách s omezením dopravy.
 • Nový Actros NGT (Natural Gas Technology) může přispět ke zlepšení kvality ovzduší a života.
 • K dodání ve verzi 18 nebo 26 tun.
 • 100 % dojezd až 650 km.
 • Až o 95 % nižší emise CO2 s biometanem.
 • Výrazně nižší hlučnost než u vznětového motoru1011.
 • Automatická převodovka Allison.
Content the new Actros ngt 02