Den nye Actros NGT
Den ny Actros

Den nye Actros NGT

Innovativ, effektiv og bæredygtig.

Økologisk: Af alle fossile brændstoffer har naturgas det bedste forhold mellem produceret energi og udstød mængde skadelige stoffer. Den kan bidrage til at reducere smog og drivhuseffekten.

Sikker: Tankning er lige så let som ved andre, traditionelle brændstoffer. Samtidig er naturgas lettere end luft og forflygtiges derfor ved udløb.

Økonomisk: Takket være de lave omkostninger til CNG i hele Europa og den statslige promovering i mange lande er driftsomkostningerne lavere end ved dieselmotorer.

Komfortabelt.: Tankningen går hurtigt, og nettet af tankstationer for CNG er det tætteste i hele Europa. Samtidig er CNG-køretøjer ofte undtaget fra trafikbegrænsninger.

Hvad er CNG?

 • Komprimeret naturgas (CNG, Compressed Natural Gas) er et fossilt brændstof, som udvindes ved fortætning af naturgas og hovedsageligt består af metan samt andre, lette kulbrinter såsom propan og butan.
 • Kan også udvindes ved fermentering af organiske rester med en 100% økologisk proces (biometan).
 • Opbevares i gasform ved omgivende temperatur og leveres i faste tanke under et tryk på ca. 200 bar.
 • Må ikke forveksles med flydende naturgas (LNG, Liquefied Natural Gas), da naturgassen lagres i flydende form ved temperaturer omkring –160°C.
Content the new Actros ngt 01
Content the new Actros ngt 04

Målgruppen for Actros NGT.

 • Miljøbevidste transportvirksomheder med „Green-filosofi“.
 • Virksomheder inden for området økologi og affaldstransport.
 • Specialiserede varetransportfirmaer til leveringer inden for en medium aktionsradius.
 • Ideel til leveringer om natten og i trafikbegrænsede zoner.
 • Den nye Actros NGT (Natural Gas Technology) kan bidrage til forbedring af luft- og livskvaliteten.
 • Fås i versionerne 18 eller 26 ton.
 • 100% aktionsradius op til 650 km
 • Op til 95% mindre CO2-emissioner med biometan.
 • Betydeligt mindre støj end ved dieselmotoren1011.
 • Allison-automatgearkasse.
Content the new Actros ngt 02