Επισκόπηση Τύπων
Το νέο Actros

Επισκόπηση Τύπων

Όλοι οι τύποι με μια ματιά.
 
Επισκόπηση Τύπων
Μεταξόνιο
3250 mm δεν διατίθεται δεν διατίθεται
3550 mm δεν διατίθεται δεν διατίθεται
3700 mm Προαιρετικός εξοπλισμός δεν διατίθεται
3850 mm δεν διατίθεται δεν διατίθεται
4000 mm Προαιρετικός εξοπλισμός δεν διατίθεται
4150 mm Προαιρετικός εξοπλισμός δεν διατίθεται
4300 mm Προαιρετικός εξοπλισμός δεν διατίθεται
4600 mm Προαιρετικός εξοπλισμός δεν διατίθεται
4900 mm Προαιρετικός εξοπλισμός Προαιρετικός εξοπλισμός
5200 mm Προαιρετικός εξοπλισμός δεν διατίθεται
5500 mm Προαιρετικός εξοπλισμός Προαιρετικός εξοπλισμός
5800 mm Προαιρετικός εξοπλισμός Προαιρετικός εξοπλισμός
6100 mm Προαιρετικός εξοπλισμός δεν διατίθεται
6400 mm Προαιρετικός εξοπλισμός δεν διατίθεται
6700 mm Προαιρετικός εξοπλισμός Προαιρετικός εξοπλισμός
Ανάρτηση μπροστινού άξονα Χαλύβδινη Αερανάρτηση
Ανάρτηση πίσω άξονα Αερανάρτηση Αερανάρτηση
 
Επισκόπηση Τύπων
Μεταξόνιο
2650 mm δεν διατίθεται δεν διατίθεται
2990 mm δεν διατίθεται δεν διατίθεται
3250 mm δεν διατίθεται δεν διατίθεται
3400 mm δεν διατίθεται δεν διατίθεται
3550 mm Προαιρετικός εξοπλισμός δεν διατίθεται
3700 mm Προαιρετικός εξοπλισμός Προαιρετικός εξοπλισμός
3850 mm Προαιρετικός εξοπλισμός δεν διατίθεται
4000 mm Προαιρετικός εξοπλισμός δεν διατίθεται
Ανάρτηση μπροστινού άξονα Χαλύβδινη Αερανάρτηση
Ανάρτηση πίσω άξονα Αερανάρτηση Αερανάρτηση