Daimler Truck AG ja Volvo Group pühenduvad vesinikupõhistele kütuseelementidele –   ning tutvustavad uut ühisettevõtet cellcentric
Uudised

Daimler Truck AG ja Volvo Group pühenduvad vesinikupõhistele kütuseelementidele – ning tutvustavad uut ühisettevõtet cellcentric

Stuttgart, Saksamaa / Gothenburg, Rootsi – Kaks tarbesõidukitööstuse liidrit – Daimler Truck AG ja Volvo Group – teatasid, et on paika pannud uue ühisettevõtte tegevuskava. Antud sektoris pühendutakse esimesena vesinikupõhise kütuseelemendi kiirendatud kasutuselevõtmisele raskeveokitel ja ka mujal. Eesmärgiga saada globaalselt juhtivaks kütuseelemendi-süsteemide tootjaks, rajab cellcentric ühe Euroopa suurima  kütuseelementide tehase, mis alustab eeldatavalt tööd 2025. aastal. Vesinikupõhiste kütuseelementide kasutuselevõtu kiirendamiseks kutsuvad cellcentricu aktsionärid üles looma ühtlustatud Euroopa Liidu vesinikupoliitika raamistiku, et toetada selle tehnoloogia saamist majanduslikult elujõuliseks.

Daimler truck ag ja volvo group
Daimler truck ag ja volvo group2

Nimetatud eesmärgid avaldati 29. aprillil eksklusiivse digitaalse esitluse käigus, mida juhtisid Martin Daum, Daimler Truck AG tegevjuht ja Martin Lundstedt, Volvo Groupi tegevjuht. cellcentric loodi, et aidata saavutada Euroopa Rohelise kokkuleppe raames 2050. aastaks seatud säästva transpordi ja süsinikuneutraalse Euroopa eesmärke. cellcentric arendab välja, hakkab tootma ja müüma kütuseelemente nii pikamaavedudeks kui ka muudeks rakendusteks. Ühisettevõte tugineb nii Daimler Truck AG kui ka Volvo Groupi aastakümnete pikkusele kogemusele ja arendustööle.  

Daimler Truck AG ja Volvo Groupi nägemuses täiendavad akutoitel täiselektrilised veokid ja vesinikubaasil kütuseelemendiga veokid tulevikus üksteist. Akutoitel veokeid kasutatakse pigem väiksema koormaga ja lühematel vedudel, kütuseelemendiga veokid on seevastu eelistatud suuremate koormate ja pikemate distantside korral. 

Martin Daum, Daimler Truck AG juhatuse esimees ja Daimler AG juhatuse liige: ,,Vesinikupõhise kütuseelemendiga veokid saavad võtmeks, mille abil tulevikus saavutada CO2-neutraalne transport. Koos akutoitega täiselektriliste sõidukitega võimaldab see meil oma klientidele pakkuda parimat valikut kohapealselt CO2-neutraalset sõidukivalikut. Akutoitel elektriautod üksi seda ei võimalda. Oleme koos oma partneri Volvo Groupiga täielikult pühendunud oma kütuseelemendi-ühisettevõttele cellcentric, me panustame koos selle tehnoloogia arendamisesse ja valmistame ette seeriatootmist. Mis puudutab vajalikku vesinikuinfrastruktuuri, siis on selge, et "roheline" vesinik on pikas perspektiivis ainus mõistlik arengusuund." 

Martin Lundstedt, Volvo Groupi tegevjuht: ,,Meie ühine eesmärk on täita Pariisi kliimakokkuleppega seatud eesmärgid ning olla CO2-neutraalne hiljemalt 2050. aastaks. Oleme veendunud, et vesinikkütuseelementide tehnoloogial on selle verstapostini jõudmisel oluline roll. Kuid me teame, et saavutada tuleb palju enamat kui ainult masinate ja sõidukite elektrifitseerimine. Vajaliku tehnoloogia ja infrastruktuuri arendamiseks peab avaliku ja erasektori vahel olema veel tihedam koostöö, mistõttu kutsume kogu maailma poliitikakujundajaid ja valitsusi üles ühiseks tegevuseks, et aidata meil vesinikkütuseelementide tehnoloogia edukaks muuta. Sellised partnerlussuhted nagu cellcentric on meie eesmärgi – maanteetranspordi süsinikuvabaks muutmise – jaoks ülimalt tähtsad. " 

Euroopa suurimad veokitootjad, teiste hulgas ka Daimler Truck AG ja Volvo Group, kutsuvad üles rajama Euroopasse umbes 300 rakeveokitele sobivat eriti võimekat vesinikutanklat aastaks 2025 ning umbes 1000 vesinikutanklat hiljemalt 2030. aastaks. See ühisalgatus, mille eesmärk on vesiniku kasutamine rohelise elektrienergia kandjana kaugvedudel, on oluline osa maanteetranspordi süsinikuvabaks muutmisest.  

Kuna CO2-neutraalsed veokid on hetkel oluliselt kallimad kui traditsioonilised sõidukid, läheb nõudluse ja taskukohasuse tagamiseks tarvis ka poliitilist raamistikku. Daimler Truck AG ja Volvo Groupi hinnangul peaks see hõlmama CO2-neutraalse tehnoloogia toetusi ja süsiniku- ning energiasisaldusepõhist maksustamist. Üks lisavõimalus võiks olla heitkogustega kauplemise süsteem. 

Selge tegevuskava kütuseelemendi-süsteemide ja kütuseelemendiga veokite seeriatootmiseks 

Hetkel koostab cellcentric suuremahulise seeriatootmise plaane. Täpsemad üksikasjad ja otsus tehase asukoha kohta selguvad 2022. aasta jooksul. Olulise sammuna seeriatootmise suunas toimuvad Stuttgarti lähedal Esslingenis asuvas uues rajatises ettevalmistused eelseeriatootmiseks. Paralleelselt arendatakse olemasolevat prototüüpi.

Daimler Truck AG ja Volvo Groupi eesmärk on alustada kütuseelemendiga veokite klienditeste umbes kolme aasta pärast ning käivitada seeriatootmine selle kümnendi teises pooles. Kõik sõidukitega seotud tegevused toimuvad üksteisest sõltumatult, sest ettevõtted jäävad konkurentideks mudeli- ja tootevaliku osas ning eriti kütuseelemendi toodetega integreerimislahenduste osas. 

Kütuseelemendi-süsteemide ühisettevõte

2021. aasta 1. märtsil asutasid Daimler Truck AG ja Volvo Group cellcentricu. Selleks omandas Volvo Group umbes 0,6 miljardi euro eest 50 protsenti Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co KG-st. 2020. aasta novembris sõlmisid Daimler Truck AG ja Volvo Group ühisettevõtte jaoks siduva lepingu. Esialgne mittesiduv leping sõlmiti juba sama aasta aprillis.

Nabernis Stuttgardis (Saksamaal) ja Burnabys (Kanadas) töötab cellcentricu meeskondades üle 300 tippeksperdi. Siiani on registreeritud umbes 700 patenti, mis näitab ettevõtte juhtivat rolli antud tehnoloogia arendamisel.

Meediakontaktid:

Peter Smodej, +49 176 30936446, peter.smodej@daimler.com
Florian Laudan, +49 176 30930878, florian.laudan@daimler.com
Claes Eliasson, Volvo Group, +46 76 553 72 29, claes.eliasson@volvo.com
Kim Jana Eisfeld, cellcentric, +49 176 30963783, kim.eisfeld@cellcentric.net

Lisateave Daimler Truckilt: 
www.media.daimler.com and www.daimler-truck.com

Lisateave Volvo Groupilt: 
www.volvogroup.com

Lisateave cellcentricult: 
www.cellcentric.net

Daimler Truck AG
The Daimler Truck AG is one of the world's largest commercial vehicle manufacturers, with more than 35 primary locations around the world and approximately 100,000 employees. The company brings together seven vehicle brands under one roof: Mercedes-Benz (light, medium and heavy trucks as well as city, intercity and touring coaches) and Setra (intercity, long-distance and premium coaches) are our traditional European brands; our U.S. brands Freightliner Trucks (trucks in weight classes 5 to 8 for a wide range of commercial vehicle applications), Western Star (heavy trucks for specialized and long-haul transports) and Thomas Built Buses (light to medium-duty buses); and our Asian brands Bharat Benz, based in Chennai, India (trucks in the weight classes 10 to 55 t and medium and heavy-duty buses) and FUSO with its headquarters in Japan (trucks and buses for Asia, the Middle East, Africa, Europe and Latin America). This allows the Daimler Truck AG  to offer its customers around the globe a broad spectrum of commercial vehicles, ranging from minibuses to heavy-duty trucks for special-purpose transport applications – in short: products and solutions for everyone who keeps the world moving. Gottlieb Daimler and Carl Benz laid the foundation for the modern transport industry 125 years ago. Over the past decades, Daimler's truck and bus divisions have consistently set standards for the entire transportation industry – in terms of safety, fuel efficiency and driver and passenger comfort. It is now time for the next evolutionary step: emission-free, automated and connected driving. Daimler Trucks & Buses is working to bring these important technologies to high-volume series production, across brands, divisions and regions. In this way the company intends to take a major step closer to realizing its vision of CO2-neutral transport and accident-free driving whilst also contributing to the sustainability of global goods and passenger transport. In 2020, a total of 378.500 trucks and buses were delivered. In 2020 the revenue of the individual areas of business amounted to € 35 billion for the Daimler Truck AG. The adjusted EBIT was € 678 million for the Daimler Truck AG.

Üles