Ohutus ennekõike.
General Safety Regulation

Ohutus ennekõike.

Mercedes-Benz Trucksi ohutussüsteemid.

Ohutus ennekõike, eriti tänavatel. Alates 7. juulist 2024 kehtivad tänu ajakohastatud üldisele ohutusmäärusele (GSR, määrus (EL) 2019/2144) uued standardid ohutussüsteemidele, et suurendada üldist ohutust liikluses.
Mercedes‑Benz Trucksi kavandatud eesmärk on toetada juhte ja vabastada neid koormusest parimal võimalikul viisil.

Uued ja edasi arendatud ohutussüsteemid mitte ainult ei vasta 2024. aastast kehtima hakkavatele standarditele, vaid mõnel juhul isegi ületavad nende nõudeid.
Nii märgivad need järgmist verstaposti teel õnnetusvaba sõidu suunas.

Kõik tänavakangelased võivad aeg-ajalt veidi abi vajada. Mercedes‑Benz Trucksi ohutussüsteemid on selleks valmis. Igaüks neist on varustatud ainulaadsete võimetega, et kriitilistes olukordades aidata.

Kasuta neid funktsioone oma töös ja sukeldu Super Safety Sidekicksi koomiksimaailma.
 

Esiletõstetud neli ohutussüsteemi vastavad tulevaste süsteemipõlvkondade valikule, mis on saadaval kõikide mudelite jaoks, kui uuendatud GSR-i nõuded siduvaks muutuvad.

Ülevaate kõigist praegu iga mudeli jaoks saadaolevatest ohutusabisüsteemidest leiad siit:

Täiustatud teise põlvkonna Active Sideguard Assist901, 1, 905 võib toetada juhti rea vahetamisel või piiratud nähtavusega pöörete tegemisel kogu kiirusvahemikus. Lisaks suudab kaheastmeline hoiatussüsteem juhi tähelepanu juhtida võimalikele ohtudele, nii et juht saaks õigeaegse sekkumisega liiklusolukorra kriitilisust vähendada.

Eeliste ülevaade.

 • Jälgimine juhi ja kõrvalistuja poolel
 • Kaheastmeline hoiatussüsteem ohu tuvastamise korral (esiteks optiline teave, seejärel optiline hoiatus ja hoiatusheli)
 • Ohu tuvastamine ja hoiatusteated kogu kiirusevahemikus
 • Aktiivne pidurdamine tegelikul liikluse poolel kiirusevahemikus kuni 20 km/h, kui optilisele hoiatusele ja hoiatushelile ei järgne reaktsioon

Aktiivpidurdussüsteemi Active Brake Assist901, 902, 903 kuues põlvkond kasutab 270° fusioonitehnoloogiat suurema ala tuvastamiseks ja seeläbi ohtude paremaks tuvastamiseks. Õnnetuse ärahoidmiseks võib seisvate ja liikuvate objektide korral teha osalise või täieliku pidurdamise. See hõlmab ka liikuvaid jalakäijaid, jalgrattureid ja objekte suure kurviraadiusega kurvides.

Eeliste ülevaade.

 • 270° ümbruse tuvastamine kaameratehnoloogia ja täiendavate radarandurite abil esilaternate piirkonnas ja küljel
 • Täiustatud reaktsioon jalakäijatele ja jalgratturitele kiirusel kuni 60 km/h
 • Liikuvatele ja seisvatele sõidukitele on võimalik kiiremini reageerida ja õnnetusi vältida tavapärastes kiirteekurvides kiirusel kuni 70 km/h
 • Suurematel kiirustel on võimalik oluliselt vähendada avarii raskusastet
 • Kolmeastmeline hoiatussüsteem ohu tuvastamisel: esmalt optiline hoiatus ja hoiatusheli, seejärel osaline pidurdus, lõpuks automatiseeritud täispidurdus
 • Suur kättesaadavus halva nähtavuse korral tänu radaritehnoloogiale

Frontguard Assist901 jälgib sõiduki ees olevat liiklusruumi ja toetab juhti sõiduki seisuajal ning sõidu alustamisel. Kui süsteem tuvastab sõiduki ees seisvad või liikuvad objektid, nt inimesed, toetab see juhti sõidusituatsioonides kuni 15 km/h, hoiatades juhti ohuteadetega kaheastmelise hoiatussüsteemi abil.

Eeliste ülevaade.

 • Aktiivne kuni 15 km/h sõidusituatsioonides
 • Jälgimispiirkond katab sõiduki ees oleva pimeala (kuni umbes 4 m) sõiduki kogulaiuse ulatuses
 • Kaheastmeline hoiatussüsteem ohu tuvastamise korral (optiline hoiatus, seejärel optiline hoiatus ja hoiatusheli)
 • Võimalik avarii ennetamine või õnnetuse raskusastme vähendamine süsteemi piirides

Active Drive Assist 3901, 905, 906 on välja töötatud toetama juhte suurema sõidumugavusega. Selle tagab mitmete abisüsteemide koostoime. Kui süsteem töötab kogu kiirusvahemikus, võib see lisaks aidata kaasa paremale sõiduohutusele.

Eeliste ülevaade.

 • Töötab kogu kiirusvahemikus
 • Automaatne pikivahe reguleerimine Stop-and-go-süsteemiga tänu pikivahehoidjatele
 • Automaatne kohaltvõtmine ja peatumine ummikutes
 • Mitmeastmeline käte roolil hoidmise nõude hoiatus kuni 60 sekundit
 • Mitmeastmeline hädaseiskamisfunktsioon pärast juhi mittereageerimist 60 sekundi jooksul
 • Elektriline roolimistugi sõiduki aktiivse külgsuunalise juhtimise korral juhi poolt süsteemi piirides
 • Optiline hoiatus ja hoiatusheli sõidurajahoidmise abilt sõidurajamärgistuse ületamisel, samuti sõidurajale tagasijuhtimine sõidurajalt väljasõidu kaitsega (Lane Departure Protection)
Üles