Ohutus ennekõike.
General Safety Regulation

Ohutus ennekõike.

Mercedes-Benz Trucksi ohutussüsteemid.

Ohutus ennekõike, eriti tänavatel. Alates 7. juulist 2024 kehtivad tänu ajakohastatud üldisele ohutusmäärusele (GSR, määrus (EL) 2019/2144) uued standardid ohutussüsteemidele, et suurendada üldist ohutust liikluses.
Mercedes‑Benz Trucksi kavandatud eesmärk on toetada juhte ja vabastada neid koormusest parimal võimalikul viisil.

Uued ja edasi arendatud ohutussüsteemid mitte ainult ei vasta 2024. aastast kehtima hakkavatele standarditele, vaid mõnel juhul isegi ületavad nende nõudeid.

Nii märgivad need järgmist verstaposti teel õnnetusvaba sõidu suunas.

Kõik tänavakangelased võivad aeg-ajalt veidi abi vajada. Mercedes‑Benz Trucksi ohutussüsteemid on selleks valmis. Igaüks neist on varustatud ainulaadsete võimetega, et kriitilistes olukordades aidata.

Kasuta neid funktsioone oma töös ja sukeldu Super Safety Sidekicksi koomiksimaailma.
 

Esiletõstetud neli ohutussüsteemi vastavad tulevaste süsteemipõlvkondade valikule, mis on saadaval kõikide mudelite jaoks, kui uuendatud GSR-i nõuded siduvaks muutuvad.

Ülevaate kõigist praegu iga mudeli jaoks saadaolevatest ohutusabisüsteemidest leiad siit:

Täiustatud teise põlvkonna Active Sideguard Assist901, 1, 905 võib toetada juhti rea vahetamisel või piiratud nähtavusega pöörete tegemisel kogu kiirusvahemikus. Lisaks suudab kaheastmeline hoiatussüsteem juhi tähelepanu juhtida võimalikele ohtudele, nii et juht saaks õigeaegse sekkumisega liiklusolukorra kriitilisust vähendada.

Eeliste ülevaade.

 • Jälgimine juhi ja kõrvalistuja poolel
 • Kaheastmeline hoiatussüsteem ohu tuvastamise korral (esiteks optiline teave, seejärel optiline hoiatus ja hoiatusheli)
 • Ohu tuvastamine ja hoiatusteated kogu kiirusevahemikus
 • Aktiivne pidurdamine paremale (parempoolne liiklus) või vasakule (vasakpoolne liiklus) pööramise ajal kiirusvahemikus kuni 20°km/h, kui visuaalsele ja akustilisele hoiatusele ei reageerita

Aktiivpidurdussüsteemi Active Brake Assist901, 902, 903 kuuendal põlvkonnal on 270° fusioonitehnoloogia koos kuue uue anduriga, mis parandavad ümbruse tuvastamise võimet. Mitme sõiduraja jälgimine tagab parema ohutuvastuse. Nii suudab aktiivpidurdussüsteem Active Brake Assist 6901, 902, 903 reageerida veel kiiremini kriitilistele olukordadele, näiteks seisvale või liikuvale sõidukile otsasõidu oht – seda ka kiirteele tüüpilistes kurvides.

Lisaks tuvastab süsteem sõidurajal seisvad ja liikuvad inimesed ja jalgratturid sõltumata sellest, kas nad ületavad sõidurada ristisuunas või liiguvad vastusuunas. Kui tuvastatakse kokkupõrkeoht, võib aktiivpidurdussüsteem Active Brake Assist 6901, 902, 903 kiirusel kuni 60 km/h reageerida automaatse täispidurdusega.

Eeliste ülevaade.

 • 270° ümbruse tuvastamine kaameratehnoloogia ning esilaternatel ja külgedel paiknevate täiendavate lähiandurite abil
 • Täiustatud reaktsioon jalakäijatele ja jalgratturitele kiirusel kuni 60 km/h
 • Liikuvatele ja seisvatele sõidukitele on võimalik kiiremini reageerida ja õnnetusi vältida tavapärastes kiirteekurvides
 • Suurematel kiirustel on võimalik oluliselt vähendada avarii raskusastet
 • Kolmeastmeline hoiatussüsteem ohu tuvastamisel: esmalt optiline hoiatus ja hoiatusheli, seejärel osaline pidurdus, lõpuks automatiseeritud täispidurdus
 • Suur kättesaadavus halva nähtavuse korral tänu radaritehnoloogiale

Front Guard Assist901 jälgib sõiduki ees olevat liiklusruumi ja toetab juhti sõiduki seismise ajal, sõidu alustamisel ja ristmikutel. Kui süsteem tuvastab sõiduki ees seisvad või liikuvad objektid, nt inimesed, toetab see juhti kuni 15 km/h kiirusega sõiduolukordades, hoiatades juhti kaheastmelise hoiatussüsteemi kaudu ohuteadetega.

Eeliste ülevaade.

 • Aktiivne kuni 15 km/h sõidusituatsioonides
 • Jälgimispiirkond katab sõiduki ees oleva pimeala (kuni umbes 4 m) sõiduki kogulaiuse ulatuses
 • Kaheastmeline hoiatussüsteem ohu tuvastamise korral (optiline hoiatus, seejärel optiline hoiatus ja hoiatusheli)
 • Võimalik avarii ennetamine või õnnetuse raskusastme vähendamine süsteemi piirides

Active Drive Assist 3901, 905, 906 täiuslik koosmõju eri juhiabisüsteemidega ei suurenda mitte ainult sõidumugavust, vaid aitab kaasa ka liiklusohutusele.

Uusima põlvkonna süsteem Active Drive Assist 3901, 905, 906 toetab juhti veelgi paremini veoki piki- ja külgsuunalises juhtimises. Uueks on seejuures eelkõige Emergency Steeringi funktsioon: kui Active Sideguard Assist 2901, 1, 905 teatab sõiduraja vahetamisel kokkupõrkeohu ohust, saab Active Drive Assist 3901, 905, 906 aktiivselt vastu roolida ja juhtida sõiduki tagasi sõiduraja keskele või oma sõidurajale.

Lisaks reageerib süsteem aktiivselt, kui juht katkestab juhtimise, nt terviseprobleemide tõttu: Süsteem tuvastab inaktiivsuse ja pidurdab sõiduki võimalikult sujuvalt seisma.

Eeliste ülevaade.

 • Loodud spetsiaalselt kiirteel sõitmiseks
 • Töötab kogu kiirusvahemikus
 • Automaatne pikivahe reguleerimine koos stop-and-go-funktsiooniga (kohaltvõtt ja peatumine ummikutes)
 • Sõiduki automaatne pidev tsentreerimine sõiduraja keskele
 • Suudab takistada sõidurajalt kõrvalekaldumist aktiivse roolimistoimingusse sekkumisega
 • Juhi inaktiivsuse korral suudab sõiduki sujuvalt seismajäämiseni pidurdada
 • Suudab sõiduraja vahetamise aegse kokkupõrkeohu korral sõiduki oma sõidurajale tagasi juhtida
Üles