Suunised küpsiste kasutamise ja kasutusandmete hindamise kohta.

Kasutame küpsiseid, et välja selgitada teie kasutushuvid ja eriti populaarsed valdkonnad meie veebilehtedel ning et parandada selle teabe abil veebilehtede kujundust ja muuta need veelgi kasutajasõbralikumaks.

1. Küpsiste funktsioonid ja kasutamine.

a. Küpsised on väikesed failid, mille teie külastatavad veebilehed teie lauaarvutisse, sülearvutisse või mobiilsesse seadmesse salvestavad. Selle alusel on meil võimalik näiteks aru saada, kas teie seade ja meie veebilehed on juba ühenduses olnud või millist keelt või muid seadistusi te eelistate. Küpsised võivad sisaldada ka isikuandmeid.

b. Kui te kasutate meie veebilehti, nõustute küpsiste kasutamisega.

Te võite meie veebilehti külastada ka ilma küpsistega nõustumata. See tähendab, et teil on võimalik kasutamisest keelduda ja küpsised ka igal ajal kustutada, kui teete oma seadmes vastavad seadistused. Selleks tehke järgmist.

i. Enamik brausereid on eelnevalt seadistatud nii, et need aktsepteerivad küpsiseid automaatselt. Seda eelseadistust saate muuta, aktiveerides oma brauseris *küpsistest keeldumise* suvandi.

ii. Olemasolevad küpsised saate igal ajal kustutada. Kuidas seda eraldi juhtudel tehakse, lugege oma brauseri või seadme tootja juhendist.

iii. Nagu küpsiste kasutamine, on ka nendest loobumine või nende kustutamine seotud kasutatava seadme ja brauseriga. Seetõttu tuleb küpsistest igas seadmes ning mitme brauseri kasutamisel ka igas brauseris eraldi loobuda või need seal kustutada.

c. Kui te otsustate küpsiseid mitte kasutada, võib juhtuda, et meie veebilehtede kõik funktsioonid pole teile saadaval või on mõned funktsioonid saadaval ainult piiratud ulatuses.

d. Jagame küpsised järgmistesse kategooriatesse.

i. Tingimata vajalikud küpsised (1. tüüp)
Need küpsised on veebilehtede funktsioonide jaoks tingimata vajalikud. Ilma nende küpsisteta ei saaks me teile nt pakkuda teenuseid nagu sõiduki konfiguraator.

ii. Funktsionaalsed küpsised (2. tüüp)
Need küpsised hõlbustavad veebilehtede kasutamist ja parandavad nende funktsioone. Me salvestame funktsionaalsetesse küpsistesse nt teie keeleseaded.

iii. Jõudlusküpsised (3. tüüp)
Nende küpsiste abil kogutakse teavet selle kohta, kuidas te meie veebilehti kasutate. Sel viisil on meil võimalik aru saada, millised osad meie internetipakkumisest on eriti populaarsed, ja oma pakkumist teie jaoks paremaks muuta. Palun lugege selle kohta ka jaotist „Kasutusandmete hindamine“.

iv. Kolmandate poolte küpsised (4. tüüp)
Need küpsised määravad kolmandad pooled, nt sotsiaalmeediaplatvormid nagu Facebook, Twitter ja Google+, mille sisu saate meie veebilehtedel pakutavate sotsiaalmeediapluginate abil integreerida. Lähemat teavet sotsiaalmeediapluginate kasutamise ja funktsiooni kohta sisaldab meie andmekaitsesuunise punkt 4.

Kasutame oma veebisaidil järgmisi küpsiseid.

Küpsise nimi Kirjeldus Küpsise tüüp

SERVERID

Neid küpsiseid kasutatakse Load Balanceri puhul. Need tuvastavad serveri, millelt külastajad viimase lehe kuvamise jooksul edasi juhatati. Lisaks võimaldavad need kasutaja kõik päringud samal külastuskorral samasse serverisse juhatada.
 

1. tüüp

tADe, tADu, tAE, tC, tMQ, tnsApp, tSP, tTDe, tTDu, tTE, tTf
Lava liuguri jaoks salvestatakse klahvid vahemällu local storage. Need on vajalikud brauseri funktsioonide tuvastamiseks ja veebisaidi õigeks kuvamiseks.

1. tüüp
piwik_ignore Juhul kui kasutaja ei soovi, et Matomo tema külastusi statistika tegemisel rakendaks, lisatakse see küpsis. 
 
2. tüüp
visited_today See küpsis määratakse veebilehe esmakordsel avamisel ja kustutatakse samal päeval kell 23:59. See kuvab, et külastasite antud päeval juba seda lehekülge ja lahutab mõned lehekülje funktsioonid, mis üksnes esmakordselt avamisel aktiveeritakse. 
 
2. tüüp
c_disclaimer Selline küpsis näitab, et nõustute küpsiste kasutamisega meie kodulehtedel. Rakendus kuvatakse siis, kui sulete küpsiste kasutuse kohta avanenud märkuseakna. 
 
2. tüüp
c_privacy See küpsis näitab, et andmekaitsejuhised on aktualiseeritud. See paigaldatakse siis, kui te viitega kihi sulgete. 2. tüüp

2. Kasutusandmete hindamine.

Kasutame küpsiseid, et tuvastada külastajate eelistusi ja meie internetipakkumise eriti populaarseid valdkondi. Nii saame oma internetilehtede sisu sihipärasemalt teie vajaduste järgi kohandada ja sellega oma pakkumist teie jaoks parendada.

Andmete statistiliseks töötlemiseks kasutab Daimler Truck Matomot.

Kui te ei soovi, et Daimler Truck teie külastuse kohta teavet koguks ja seda analüüsiks, saate selle igal ajal keelata (loobuda).

Keelu tehniliseks teostamiseks salvestatakse teie brauserisse loobumisküpsis. See küpsis täidab ainult teie keelamiskorraldust. Palun pange tähele, et loobumisküpsist saab tehnilistel põhjustel kasutada vaid brauseris, milles see seati. Kui kustutate küpsised või kasutate muud brauserit või lõppseadet, peate uuesti loobuma.