Meie andmekaitsejuhiste muudatus

Austatud daamid ja härrad,
Daimler AG on ühinemisega ümber korraldatud. Käesoleva veebilehe andmekaitsealane vastutav töötleja on alates 01.11.2019
Daimler Truck AG.

Andmekaitsejuhised (aktualiseeritud alates 01.11.2019)

Küpsiste kasutamine

Veebilehe optimaalse kujundamise ja jätkuva täiustamise eesmärgil kasutab Daimler Truck AG küpsiseid. Veebilehe edaspidise kasutamise korral nõustute küpsiste kasutamisega.

Täpsem teave on esitatud suunistes küpsiste kohta
Uus Actros NGT
Uus Actros

Uus Actros NGT

Innovaatiline, tõhus ja jätkusuutlik.

Ökoloogiline: Maagaasil on kõigist fossiilsetest kütteainetest parim suhe toodetava energia ja emiteeritava heitekoguse vahel. See aitab vähendada sudu ja kasvuhoonegaasi efekti.

Kindel: Tankimine on sama lihtne kui teiste, traditsiooniliste kütuste puhulgi. Lisaks on maagaas kergem kui õhk ning lendub seetõttu väljumisel.

Majanduslik: Tänu CNG vähestele kuludele kogu Euroopas ja mitmetes riikides olemasolevale riiklikule tootmisele on kasutamiskulud väiksemad kui diiselmootorite puhul.

Mugavus: Tankimine on kiire ja CNG tanklavõrgustik on tihedaim kogu Euroopas. Lisaks ei kohaldu CNG-sõidukitele sageli liikluspiirangud.

Mis on CNG?

 • Komprimeeritud maagaas (CNG, surugaas) on fossiilne kütteaine, mis saadakse maagaasi kokkusurumisel ning mis koosneb peamiselt metaanist ja teistest kergetest süsivesinikest, nagu propaanist ja butaanist.
 • Seda on võimalik toota ka orgaaniliste jäätmete fermenteerimise teel 100% ökoloogilise protsessi käigus (biometaan).
 • Seda hoiustatakse gaasilisel kujul keskkonnatemperatuuril ja väljastatakse tugevates balloonides, mis on umbes 200-baarise surve all.
 • Seda ei tohi ajada segi vedela maagaasiga (LNG, veeldatud maagaas), kuna sellisel juhul hoiustatakse maagaasi vedelal kujul temperatuuril -160 °C.

Actros NGT sihtgrupp.

 • Keskkonnateadlikud transpordiettevõtted, mis rakendavad rohelist mõtteviisi.
 • Ökoloogia ja jäätmetranspordi valdkonna ettevõtted.
 • Spetsialiseerunud kaubanduse transpordiettevõtted, mis tegelevad tarnetega keskmisele kaugusele.
 • Ideaalne tarnimiseks öösel ja liikluspiirangutega tsoonides.
 • Uus Actros NGT (Natural Gas Technology) võib aidata kaasa õhu- ja elukvaliteedi parandamisele.
 • Saadaval 18- või 26-tonnise mudelina.
 • 100% jääkläbisõit kuni 650 km.
 • Kuni 95% väiksem CO2-emissioon biometaaniga.
 • Märkimisväärselt väiksem müra kui diiselmootori puhul1011.
 • Allisoni automaatkäigukast.