Actros NGT
Actros

Actros NGT

Innovaatiline, tõhus ja jätkusuutlik.

Ökoloogiline: Maagaasil on kõigist fossiilsetest kütteainetest parim suhe toodetava energia ja emiteeritava heitekoguse vahel. See aitab vähendada sudu ja kasvuhoonegaasi efekti.

Kindel: Tankimine on sama lihtne kui teiste, traditsiooniliste kütuste puhulgi. Lisaks on maagaas kergem kui õhk ning lendub seetõttu väljumisel.

Majanduslik: Tänu CNG vähestele kuludele kogu Euroopas ja mitmetes riikides olemasolevale riiklikule tootmisele on kasutamiskulud väiksemad kui diiselmootorite puhul.

Mugavus: Tankimine on kiire ja CNG tanklavõrgustik on tihedaim kogu Euroopas. Lisaks ei kohaldu CNG-sõidukitele sageli liikluspiirangud.

Mis on CNG?

 • Komprimeeritud maagaas (CNG, surugaas) on fossiilne kütteaine, mis saadakse maagaasi kokkusurumisel ning mis koosneb peamiselt metaanist ja teistest kergetest süsivesinikest, nagu propaanist ja butaanist.
 • Seda on võimalik toota ka orgaaniliste jäätmete fermenteerimise teel 100% ökoloogilise protsessi käigus (biometaan).
 • Seda hoiustatakse gaasilisel kujul keskkonnatemperatuuril ja väljastatakse tugevates balloonides, mis on umbes 200-baarise surve all.
 • Seda ei tohi ajada segi vedela maagaasiga (LNG, veeldatud maagaas), kuna sellisel juhul hoiustatakse maagaasi vedelal kujul temperatuuril -160 °C.
Content the new Actros ngt 01
Content the new Actros ngt 04

Actros NGT sihtgrupp.

 • Keskkonnateadlikud transpordiettevõtted, mis rakendavad rohelist mõtteviisi.
 • Ökoloogia ja jäätmetranspordi valdkonna ettevõtted.
 • Spetsialiseerunud kaubanduse transpordiettevõtted, mis tegelevad tarnetega keskmisele kaugusele.
 • Ideaalne tarnimiseks öösel ja liikluspiirangutega tsoonides.
 • Actros NGT (Natural Gas Technology) panustab õhu- ja elukvaliteedi parandamisse.
 • Saadaval 18- või 26-tonnise mudelina.
 • 100% jääkläbisõit kuni 650 km.
 • Kuni 95% väiksem CO2-emissioon biometaaniga.
 • Märkimisväärselt väiksem müra kui diiselmootori puhul1011.
 • Allisoni automaatkäigukast.
Content the new Actros ngt 02