Andmekaitse üldmääruse (GDPR) eest vastutab:

Veho Baltics OÜ („Meie“)
Järvevana tee 11, 11314 Tallinn, Eesti

E-post: info@veho.ee

Andmekaitsespetsialist

Kea Alliksaar
Veho Baltics OÜ
Kontserni andmekaitseametnik
Järvevana tee 11
11314 Tallinn 
Eesti 
E-post: gdpr@veho.ee

 

1. Andmekaitse

Meil on hea meel, et olete külastanud meie veebilehte ning tundnud huvi meie pakkumiste vastu. Teie isikuandmete kaitse on meile oluline. Selles andmekaitsejuhises selgitame, kuidas me kogume teie isikuandmeid, mida me nendega teeme, millisel eesmärgil ja millistel seadustel põhinedes see toimub ning millised õigused ja nõuded sellega seoses teid puudutavad. Lisainfot isikuandmete töötlemise kohta leiate siit:

Veho Baltics OÜ privaatsustingimused.

Meie veebilehtede andmekaitsejuhised ja Veho Baltics OÜ privaatsustingimused ei kehti teie tegevuse korral sotsiaalvõrgustike või teiste pakkujate veebilehtedel, millele saate minna meie veebilehel olevate linkide abil. Palun tutvuge nende pakkujate veebilehtedel olevate andmekaitse-eeskirjadega.

 

2. Teie isikuandmete kogumine ja töötlemine

a. Kui te külastate meie veebilehti, siis me salvestame teatud andmeid, sh teie kasutatava veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi; külastuse kuupäeva ja kellaaja; juurdepääsuoleku (näiteks kas veebilehte oli võimalik kuvada või anti veateade); veebilehe funktsioonide kasutamise; teie poolt potentsiaalselt sisestatud otsingusõnade, sageduse kohta, mille abil te teatud veebilehti kuvate; päritud failide kirjelduse; edastatud andmekoguse; veebilehe kohta, mille kaudu te meie veebilehele olete sattunud; ja veebilehe kohta, mida te meie veebilehe kaudu külastate, olgu see siis meie veebilehel olevaid linke klõpsates või sisestades domeeninime otse oma veebilehitseja sama registrikaardi (või sama akna) sisestusväljale, kus te meie veebilehe olete avanud. Lisaks salvestame me turvalisuse tõttu (eriti meie veebilehtede vastu suunatud rünnakute või kelmuskatsete ennetamiseks ja tuvastamiseks), seitsme päeva vältel teie IP-aadressi ja teie internetiteenuse pakkuja nime.

b. Muid isikuandmeid salvestamine me ainult siis, kui te edastate neid andmeid meile näiteks registreerimisel, kontaktvormide ja ankeetide täitmisel või auhinnakonkurssides osalemisel; neil eesmärkidel ka ainult siis, kui te olete andnud selleks nõusoleku või kui see on kohustuslik kehtivate seadustega või lepingu täitmise eesmärgil (lisateavet selle kohta leiate lõigust „Töötlemise õigusalased põhimõtted“.

c. Te pole ei seadustega ega lepinguliselt kohustatud esitama oma isikuandmeid. On aga võimalik, et teatud meie veebilehtede funktsioonid sõltuvad isikuandmete esitamisest. Kui te sellistel puhkudel ei esita isikuandmeid, võib selle tulemuseks olla see, et te ei saa kasutada funktsioone või saate neid kasutada piiratult.

 

3. Kasutamiseesmärgid

a. Meie veebilehtede külastamisel kogutud isikuandmeid kasutame selleks, et muuta kodulehtede kasutamine teile võimalikult mugavaks, samuti, et kaitsta meie IT-süsteemi rünnakute ja teiste õigusvastaste toimingute eest.

b. Kui te annate meile muid isikuandmeid, (näiteks registreerimise käigus, kontaktvormi ja ankeedi täitmisel, auhinnakonkurssides osalemisel või lepingu täitmisel), kasutame me neid andmeid nimetatud eesmärkidel, kliendihalduseesmärkidel ja – vajaduse korral – võimalike äritehingute arendamisel, selleks vajalikus ulatuses.

 

4. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele; sotsiaalmeedia pluginatele

a. Meie veebilehed võivad sisaldada kolmandate isikute pakkumisi. Kui te klõpsate taolisel pakkumisel, edastame me vajaliku hulga andmeid vastavale pakkujale (näiteks andmed, et te leidsite selle pakkumise meie juurest, ja vajaduse korral muu teabe, mida te selleks meie veebilehtedel juba olete sisestanud).

b. Kui me kasutame oma veebilehtedel sotsiaalvõrgustikke, niinimetatud sotsiaalmeedia pluginaid, nagu Facebooki, Twitteri ja Google+ jms. seome me need alljärgnevalt:
kui te külastate meie veebilehti, on sotsiaalmeedia pluginad inaktiivsed, see tähendab, et nende võrgustike omanikele ei edastata mingeid andmeid. Kui te soovite mõnda võrgustikku kasutada, klõpsake vastaval sotsiaalmeedia pluginal, et luua vahetu ühendus vastava võrgustiku serveriga.
Kui teil on võrgustiku kasutajakonto ja olete sotsiaalmeedia plugina aktiveerimise hetkel sinna sisse logitud, võib võrgustik meie veebilehe külastuse siduda teie kasutajakontoga. Kui te soovite seda vältida, logige enne sotsiaalmeedia plugina aktiveerimist võrgustikust välja. Teiste Daimleri veebilehtede külastamist ei saa sotsiaalvõrgustik seostada enne, kui te pole ka seal olemasolevat sotsiaalmeedia pluginat aktiveerinud.
Kui te aktiveerite sotsiaalmeedia plugina, edastab võrgustik seal saadaoleva sisu otse teie veebilehitsejale, mis seob selle meie veebilehtedega. Sellises olukorras võidakse edastada ka andmeid, mida vastavast sotsiaalvõrgustikust käivitatakse ning juhitakse. Teie ühendamisel sotsiaalvõrgustikuga, võrgustiku ja teie süsteemi vahel aset leidva andmete edastamise ja sellel platvormil toimuva suhtluse korral kehtivad ainult vastava võrgustiku andmekaitse-eeskirjad.
Sotsiaalmeedia plugin jääb aktiivseks, kuni te selle inaktiveerite või kustutate oma küpsised.

Märkus küpsiste kohta

c. Kui te klõpsate pakkumise lingil või aktiveerite sotsiaalmeedia plugina, võib juhtuda, et isikuandmeid saadetakse väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvate riikide pakkujatele, kes ei taga Euroopa Liidu (EL) vaatenurgast ELi standarditele vastavat „asjakohast kaitsetaset“ isikuandmete töötlemisel. Seetõttu soovitame teil mõelda enne, kui te lingil klõpsate või sotsiaalmeedia plugina aktiveerite.

 

5. Kasutamisega seotud andmete analüüsimine; analüüsi tööriistade kasutamine

a. Me soovime oma veebilehtede sisu kohandada võimalikult sihipäraselt vastavalt teie huvidele ning sel moel parandada meie pakkumisi. Kasutuseelistuste ja veebilehtede eriti populaarsete valdkondade tuvastamiseks kasutame me järgnevaid analüüsi tööriistu: Google Analytics, Adobe Analytics jms.

b. Nende analüüsi tööriistade kasutamisel võidakse edastada andmeid USAs asuvasse serverisse ning neid seal töödelda. Palun pidage silmas alljärgnevat: USA asub väljaspool Euroopa Liidu õigusruumi ning seal ei kehti ELi standarditele vastav „asjakohane kaitsetase“ isikuandmete töötlemisel. Seda kaitsetaset võib sellest hoolimata asendada mõnedes ettevõtetes vastavalt niinimetatud andmekaitseraamistiku „EU-U.S. Privacy Shield“ sertifikaadiga.

c. Kui te ei soovi, et me nimetatud analüüsi tööriistade kasutamise kohaselt meie veebilehe külastuse kohta teavet kogume ja analüüsime, võite sellest igal ajal tulevikus loobuda (Opt-out).

Rakendame teie keeldumise, paigaldades teie veebilehitsejasse loobumisküpsise (Opt-Out). See küpsis on mõeldud ainult teie keeldumise määratlemiseks. Palun pange tähele, et loobumisküpsis toimib tehnilistel põhjustel ainult selles veebilehitsejas, kuhu see paigaldati. Kui te küpsise kustutate või kasutate teisi veebilehitsejaid või muid lõppseadmeid, alustage keeldumist uuesti.

d. Järgnevalt leiate teavet pakkujate kohta, meie poolt rakendatavate analüüsi tööriistade ja vastava keeldumisvõimaluse kohta:

i. Google Inc. („Google“):

Google on sertifitseeritud vastavalt EU-U.S. Privacy Shield'ile.

Te saate oma andmeid ja nende kogumist ja töötlemist Google'i poolt takistada. Selle kohta annab Google teavet alljärgneval lingil: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

ii. Adobe Systems Inc. („Adobe“)

Adobe on sertifitseeritud vastavalt EU-U.S. Privacy Shield'ile.

Keeldumaks Adobe Analyticsi poolsest analüüsist, klõpsake sellel lingil: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

iii. [Muude pakkujate kohatäitja]

 

6. Kasutusel põhinev teave (eesmärgistamine ja ümbersuunamine)

Et kohandada meie veebiturundust (näiteks bännerreklaamid) meie ümbersuunamise partnerite veebilehtedel (Flashtalking, Google Adwords, Google Doubleclick , Vivaki jms) teie vajadustele ning huvidele vastavaks, kasutame me niinimetatud ümbersuunamistehnoloogiaid. Seejuures talletatakse küpsiseid teie huvide kohta meie toodete ja teenuste vastu. Neid küpsiseid loetakse ning kasutatakse, kui te kasutate teisi veebilehti, kes teevad meie ümbersuunamispartneritega koostööd, et teavitada teid võimalikult huvipõhiselt. Seda tehakse anonüümselt, s.t et teid ei ole võimalik ümbersuunamise abil identifitseerida.

Kui te ei soovi, et Daimler ja tema ümbersuunamispartnerid koguvad, salvestavad ja analüüsivad teie külastuse kohta teavet ning kohandavad bännerreklaame teie huvide järgi, võite sellest tulevikus igal ajal loobuda (Opt-out).

Selle keeldumise tehniliseks rakendamiseks paigaldatakse teie veebilehitsejasse loobumisküpsis (Opt-out). See küpsis on mõeldud ainult teie keeldumise määratlemiseks. Palun pange tähele, et loobumisküpsis toimib tehnilistel põhjustel ainult selles veebilehitsejas, kuhu see paigaldati. Kui te küpsise kustutate või kasutate seda teises veebilehitsejas või muus lõppseadmes, alustage keeldumist uuesti.

Te saate hallata või inaktiveerida kolmandate isikute küpsiste kasutamist järgmisel veebilehel:

http://www.youronlinechoices.com/ee/your-ad-choices

 

7. Turvalisus

Kasutame tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, et kaitsta kasutajate andmeid manipuleerimise, kadumise, hävitamise ning volitamata isikute juurdepääsu eest. Arendame oma turvameetmeid pidevalt vastavalt tehnoloogilisele arengule.

 

8. Töötlemise õiguslikud alused

a. teie nõusoleku alusel (Määruse art 6 lg 1 p a)

b. lepingu täitmiseks või selle ettevalmistamise perioodil (Määruse art 6 lg 1 p b)

c. juriidilise kohustuse täitmiseks (Määruse art 6 lg 1 p c)

d. õigustatud huvi alusel (Määrus art 6 lg 1 p f)

 

9. Teie isikuandmete kustutamine

Salvestame turvakaalutlustel teie IP-aadressi ja teie internetiteenuse pakkuja nime, ning kustutame selle 7 päeva möödudes. Lisaks kustutame me teie isikuandmed kohe, kui eesmärk, mille tõttu me andmeid kogume ja töötleme, lakkab olemast. Pikemalt säilitame isikuandmeid ainult siis, kui meil on selleks õigustatud huvi, see on nõutud tulenevalt kehtivatest õigusaktidest või vastavalt Euroopa Liidu või Euroopa Liidu õigusaktidele.

 

10. Kohalduvad õigused

a. Teil on õigus tutvuda enda kohta kogutud andmetega (Määruse art 15), õigus nõuda andmete parandamist (Määruse art 16), õigus andmete kustutamisele (Määruse art 17) ning töötlemise piiramisele (Määruse art 18) ja kasutada õigust andmete ülekandmisele (Määruse art 20).

b. Kui te olete oma isikuandmete töötlemisega meie juures nõustunud, on teil õigus sellest nõusolekust igal ajal loobuda. Teie isikuandmete töötlemise õiguspärasust kuni loobumiseni see ei puuduta. Samuti ei puuduta see nende andmete edasist töötlemist muul õiguspõhimõttel, näiteks õiguslike kohustuste täitmiseks (vrd lõiku „Töötlemise õiguslikud alused“).

c. Loobumisõigus


Teil on õigus esitada vastuväide teid puudutavate isikuandmete töötlemise vastu, mis vastavad Määruse art 6 lg 1 p-le e (andmete töötlemine avalikes huvides) art 6 lg 1 p-le f (andmete töötlemine huvide kaalumise põhimõttel). Kui te esitate vastuväite, töötleme teie isikuandmeid ainult siis edasi, kui meil on selleks tungiv õiguslik põhjus, mis kaalub üle teie huvid, õigused ja vabadused, või kui see on mõeldud õigusnõuete rakendamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks.

d. Palume suunata andmekaitsealased taotlused allolevale kontaktaadressile: gdpr@veh.ee.

e. Kui te leiate, et teie töötlemisel on rikutud teie õiguseid või kehtivaid õigusakte, on teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (Määruse art 77).

 

11. Uudiskiri

Kui te tellite meie uudiskirja, kasutatakse uudiskirja registreerimisel sisestatud andmeid ainult uudiskirja saatmiseks, kui ei ole lepitud kokku muus kasutamises. Teil on igal ajal õigus loobuda uudiskirjast, kasutades selleks uudiskirja lõpus olevat loobumise linki.

 

12. Daimler TruckAG keskne ligipääsuteenus

Daimler Truck AG keskse ligipääsuteenuse abil saate registreeruda kõikide selle teenusega ühendatud veebilehtedel ja Daimler Grupi ja selle markide rakendustes. Daimler Truck AG keskse ligipääsuteenuse kasutustingimusi saate vaadata allolevalt lingilt:

Daimler Truck AG keskse ligipääsuteenuse kasutustingimused

 

13. Küpsised

Teavet meie poolt kasutatavate küpsiste ja nende funktsioonide kohta leiate meie küpsiste juhisest.

Küpsise juhised

Update: september 2023