Actros NGT
Actros

Actros NGT

Innovatiivinen, tehokas ja kestävä.

Ekologinen: Maakaasussa on kaikista fossiilisista polttoaineista paras suhde tuotetun energian ja päästettyjen haitallisten aineiden määrän välillä. Se voi auttaa lieventämään savusumua ja kasvihuoneilmiötä.

Turvallinen: Tankkaus on yhtä helppoa kuin muilla perinteisillä polttoaineilla. Lisäksi maakaasu on ilmaa kevyempää, joten se haihtuu vuodon yhteydessä.

Taloudellinen: Paineistetun maakaasun (CNG) kustannukset ovat matalat koko Euroopassa, ja monissa maissa sille myönnetään valtion tukea. Niinpä käyttökustannukset ovat pienemmät kuin dieselmoottoreiden yhteydessä.

Mukava: Tankkaus sujuu nopeasti, ja CNG:n tankkauspisteiden verkosto on Euroopan laajuisesti kaikista tihein. Lisäksi liikenteelle asetettavat rajoitukset eivät yleensä koske CNG-autoja.

Mitä on CNG?

 • Paineistettu maakaasu (CNG, Compressed Natural Gas) on fossiilinen polttoaine, jota saadaan maakaasusta tiivistämällä ja joka koostuu pääasiassa metaanista sekä muista kevyistä hiilivedyistä, kuten propaanista ja butaanista.
 • Sitä voidaan tuottaa myös fermentoimalla orgaanisia jätteitä sataprosenttisesti ekologisella menetelmällä (biometaani).
 • Aine varastoidaan kaasumaisessa muodossa ympäristön lämpötilassa ja sijoitetaan tiiviisiin säiliöihin noin 200 baarin paineeseen.
 • Sitä ei saa sekoittaa nesteytettyyn maakaasuun (LNG, Liquefied Natural Gas), sillä jälkimmäisen tapauksessa maakaasu varastoidaan nestemäisessä muodossa noin –160 °C:n lämpötilaan.
Content the new Actros ngt 01
Content the new Actros ngt 04

Actros NGT:n kohderyhmä.

 • Ympäristötietoiset kuljetusyritykset, joissa ajatellaan vihreästi.
 • Ekologian ja jätekuljetuksen alan toimijat.
 • Erikoistuneet tavarankuljetusyritykset, jotka tekevät keskipitkän toimintasäteen toimituksia.
 • Ihanteellinen yöllä toteutettaviin toimituksiin tai alueille, joiden liikennettä on rajoitettu.
 • Actros NGT (Natural Gas Technology) -malli voidaan edistää ilman- ja elämänlaadun parantamista.
 • Saatavilla 18 tai 26 tonnin versiona.
 • 100 % toimintasäde jopa 650 km.
 • Jopa 95 % vähemmän CO2-päästöjä biometaanilla.
 • Huomattavasti vähemmän melua kuin dieselmoottorilla1011.
 • Allison-automaattivaihteisto.
Content the new Actros ngt 02