Novi Actros NGT
Novi Actros

Novi Actros NGT

Inovativan, učinkovit i održiv.

Ekološki.: Zemni plin ima najbolji odnos između proizvedene energije i emitirane količine štetnih tvari među svim fosilnim gorivima. Može pridonijeti smanjenju količine smoga i efekta staklenika.

Siguran: Punjenje plinom jednako je jednostavno kao i kod drugih tradicionalnih goriva. Osim toga je zemni plin lakši od zraka i stoga nestaje u slučaju istjecanja.

Ekonomičan: Zahvaljujući malim troškovima za zemni plin u cijeloj Europi i državnom poticaju, u mnogim su zemljama troškovi pogona manji nego kod dizelskih motora.

Komforno: Punjenje plinom odvija se brzo, a mreža benzinskih crpki za zemni plin jedna je od najgušćih u cijeloj Europi. Osim toga, vozila na zemni plin često su izuzeta od ograničenja u prometu.

Što je zemni plin?

 • Stlačeni zemni plin (CNG, Compressed Natural Gas) fosilno je gorivo koje se dobiva zahvaljujući kompresiji zemnog plina i uglavnom se sastoji od metana te drugih lakih ugljikovodika kao što su propan i butan.
 • Može se dobiti i fermentacijom organskih naslaga 100 %-tnim ekološkim postupkom (biometan).
 • Skladišti se u plinovitom stanju na temperaturi okoline i isporučuje u čvrstim spremnicima pod pritiskom od cca 200 bara.
 • Ne treba ga zamijeniti s ukapljenim prirodnim plinom (LNG, Liquefied Natural Gas) jer se u ovom slučaju zemni plin skladišti u tekućem obliku na temperaturi od –160 °C.
Content the new Actros ngt 01
Content the new Actros ngt 04

Ciljna skupina za Actros NGT.

 • Ekološki osviještena prijevoznička poduzeća sa „zelenom filozofijom”.
 • Poduzeća u području ekologije i prijevoza otpada.
 • Specijalizirana poduzeća za prijevoz robe za dostave sa srednjim dometom.
 • Idealan za dostave noću i u zonama ograničenog prometa.
 • Novi Actros NGT (Natural Gas Technology) može pridonijeti poboljšanju kvalitete zraka i života.
 • Dostupan u verziji od 18 ili 26 tona.
 • 100 % dometa do 650 km.
 • Do 95 % manje emisija CO2zahvaljujući biometanu.
 • Znatno manja buka nego kod dizelskog motora1011.
 • Automatski mjenjač Allison.
Content the new Actros ngt 02