De Actros NGT
De Actros

De Actros NGT

Innovatief, efficiënt en duurzaam.

Ecologisch: Aardgas heeft van alle fossiele brandstoffen de beste verhouding tussen geproduceerde energie en uitstoot van schadelijke stoffen. Het kan bijdragen aan het terugdringen van smog en het broeikaseffect.

Veilig: Het tanken is net zo eenvoudig als bij andere, traditionele brandstoffen. Bovendien is aardgas lichter dan lucht en vervliegt daarom bij het uitstromen.

Economisch: Dankzij de lagere kosten voor CNG in geheel Europa en de overheidssubsidie in veel landen zijn de bedrijfskosten lager dan bij dieselmotoren.

Comfortabel: Het tanken gaat snel en het netwerk van tankstations voor CNG is het dichtst vertakt in heel Europa. Bovendien gelden verkeersbeperkende maatregelen vaak niet voor CNG-voertuigen.

Wat is CNG?

 • Gecomprimeerd aardgas (CNG, Compressed Natural Gas) is een fossiele brandstof die door comprimeren van aardgas wordt gewonnen en hoofdzakelijk uit methaan en uit andere lichte koolwaterstoffen als propaan en butaan bestaat.
 • Kan ook door fermentatie van organische resten met een 100% ecologische methode worden gewonnen (biomethaan).
 • Wordt in gasvormige toestand bij omgevingstemperatuur opgeslagen en in vaste tanks onder een druk van circa 200 bar afgegeven.
 • Niet te verwisselen met vloeibaar aardgas (LNG, Liquefied Natural Gas), want in dit geval wordt het aardgas in vloeibare vorm bij temperaturen rond –160 °C opgeslagen.
Content the new Actros ngt 01
Content the new Actros ngt 04

De doelgroep van de Actros NGT.

 • Milieubewuste transportbedrijven met 'Green Philosophy'.
 • Bedrijven op het gebied van ecologie en afvaltransport.
 • Gespecialiseerde goederentransportbedrijven voor leveringen met een gemiddelde actieradius.
 • Ideaal voor leveringen 's nachts en in verkeersluwe zones.
 • De Actros NGT (Natural Gas Technology) kan een bijdrage leveren aan de verbetering van de lucht- en levenskwaliteit.
 • Leverbaar in de versie 18 of 26 ton.
 • 100% actieradius tot 650 km.
 • Tot 95% minder CO2-emissie met biomethaan.
 • Aanzienlijk lager geluidsniveau dan bij een dieselmotor1011.
 • Automatische transmissie.
Content the new Actros ngt 02