Høy kjøretøyutnyttelse
Nye Actros

Høy kjøretøyutnyttelse

Intelligent nettverkskobling av kjøretøy, service og din transportbedrift.

Gjennom den intelligente nettverkskoblingen av kjøretøy, Mercedes-Benz service og transportbedriften din kan utnyttelsen og belastningen av kjøretøyene samt effektiviteten i logistikkprosessene styrkes merkbart.

Oversikt over fordeler

  • Mercedes-Benz Uptime225, 226, 241: personlig kundeoppfølging i sanntid gir bedre mulighet for planlegging og maksimal kjøretøytilgjengelighet
  • Truck Data Center som base for alle Fleetboard-tjenester
  • Service24h: Hjelp døgnet rundt i nødsfall37
  • Et tett verkstednettverk med servicepunkter over hele Europa
  • Programmerbar spesialmodul for forenklet styring og betjening av påbygg
  • Ekstra brytere i cockpiten for enklere og sikrere håndtering av påbygg

Visjonen bak Mercedes-Benz Uptime: å sikre optimal planlegging og maksimal kjøretøytilgjengelighet. Med Mercedes-Benz Uptime har vi en klar målsetting: vi ønsker å redusere uforutsett driftsstans kontinuerlig ved å gjøre det mulig å planlegge reparasjoner i forkant, for på den måten å sikre deg økt kjøretøytilgjengelighet.


 

Mercedes-Benz Service24h sikrer direkte hjelp ved driftsstans – 365 dager i året, 24 timer i døgnet. Ring vår servicetelefon 67 90 83 00 i Norge16 og +47 67 90 83 00 fra utlandet. Trykker sjåføren i tillegg på knappen Service-Call-Button, overføres kjøretøydataene og koordinatene for skadestedet til Mercedes-Benz Service24h240. Ved havari rykker godt utstyrte teknikere ut med et verksted på hjul, for å sørge for at kjøretøyet kan fortsette turen så snart som mulig.

Fleetboard tilbyr individuelle telematikkløsninger som bidrar til å senke kostnadene og samtidig øke produktiviteten. For at du skal kunne benytte deg av hele tjenesteporteføljen til Fleetboard, har du tilgang til både desktop-/klientløsninger og forskjellige apper for Android og iOS.