Predictive Powertrain Control
Actros

Predictive Powertrain Control

Kjør bedre simpelthen – med Predictive Powertrain Control

Kjør enda mer drivstoffbesparende i langtransport med lastebilen din. På motorvei og landevei.

Systemet, som er omfattet av standardutstyret, integrerer en topografitilpasset kjørestil i sjalteautomatikken, noe som sammen med den presist avstemte girstrategien gjør det mulig å spare inntil 5 % drivstoff. Samtidig gjør den nye funksjonsutvidelsen av Predictive Powertrain Control det nå mulig å benytte systemets fordeler også på landevei. I tillegg til det satellittbaserte posisjoneringssystemet benytter Predictive Powertrain Control seg også av nøyaktige 3D-kart.

Oversikt over fordeler

  • Inntil 5 % lavere drivstofforbruk som standard
  • Gjenkjenning av veiens videre forløp, f.eks. forestående mot- og utforbakker, kryss og rundkjøringer
  • Optimering av sjaltetidspunkter, girvalg og fart innstilt i Tempomat
  • Optimal systemutnyttelse med trafikkavhengig innstilling samt trafikkskiltassistent
  • Kan nå ikke bare brukes på motorvei, men også landevei
Content predictive powertrain control 04

Suveren og drivstoffbesparende. Nye Predictive Powertrain Control (som på bildet) er standard og avlaster føreren og bidrar også til et lavere drivstofforbruk under landeveiskjøring.

Det være seg i bratte stigninger, før en bakketopp, ved kjøring utforbakke, i bunnen av bakker eller i flatt lende – Predictive Powertrain Control registrerer farlige situasjoner som kan oppstå på et tidlig tidspunkt og handler forutseende. Til dette beregner Predictive Powertrain Control hele tiden kjøretøyets kinetiske energi (bevegelsesenergi) og utnytter denne til EcoRoll-faser for eksempel før bakketopper eller på flater. Det reduserer motstandstap og sparer drivstoff. Dessuten sørger systemet for en sjalterekkefølge tilpasset den forestående farlige situasjonen, følgelig for eksempel færre girskift og større girsprang. Det bidrar likeledes til et lavere forbruk.