Actros NGT
Actros

Actros NGT

Innovativ, effektiv og fremtidsrettet.

Økologisk: Naturgass har det beste forholdet mellom produsert energi og skadelige utslipp av alle fossile brennstoff. Det kan bidra til å redusere smog og drivhuseffekt.

Sikker: Like enkelt å fylle som tradisjonelle drivstoff. I tillegg er naturgass lettere enn luft og fordamper når den slippes ut.

Lønnsom: Takket være lave kostnader for CNG i hele Europa og statlige subsidier i mange land er driftskostnadene lavere enn for dieselmotorer.

Komfortabel: Tanking går raskt, og stasjonsnettverket for CNG er det tetteste i hele Europa. I tillegg er CNG-biler ofte fritatt for trafikkbegrensninger.

Hva er CNG?

 • Komprimert naturgass (CNG, Compressed Natural Gas) er et fossilt brennstoff som utvinnes ved å komprimere naturgass, og som hovedsakelig består av metan og andre lette hydrokarboner som propan og butan.
 • Kan også utvinnes gjennom fermentering av organisk avfall med en 100 % økologisk prosess (biometan).
 • Lagres i gassform ved omgivelsestemperatur og selges fra tanker under et trykk på ca 200 bar.
 • Må ikke forveksles med flytende naturgass (LNG, Liquefied Natural Gas), som lagres i flytende form ved temperaturer rundt –160 °C.
Content the new Actros ngt 01
Content the new Actros ngt 04

Målgruppe for Actros NGT.

 • Miljøbevisste transportforetak med en "grønn filosofi".
 • Bedrifter i området økologi og avfallstransport.
 • Spesialiserte varetransportfirmaer for leveranser med middels rekkevidde.
 • Ideell for leveranser om natten og i soner med trafikkbegrensning.
 • Actros NGT (Natural Gas Technology) kan bidra til bedre luft- og livskvalitet.
 • Leveres i versjon 18 eller 26 tonn.
 • 100 % rekkevidde opptil 650 km.
 • Inntil 95 % mindre CO2-utslipp med biometan.
 • Signifikant lavere støy enn for dieselmotor1011.
 • Allison automatgirkasse.
Content the new Actros ngt 02