Nízke celkové náklady
Nový Actros

Nízke celkové náklady

S našimi nákladnými automobilmi máte k dispozícii maximálne hospodárne vozidlá.

S našimi nákladnými automobilmi máte k dispozícii maximálne hospodárne vozidlá. O nízke náklady sa však postarajú aj atraktívne servisné ponuky Mercedes-Benz a očakávateľná vysoká zostatková hodnota vozidla na konci času používania.

Od predĺženia záruky cez balíky údržby až po kompletnú servisnú zmluvu vrátane opotrebovania – s cieľom dosiahnuť nízke a mesačne plánovateľné servisné náklady vám výrobca vozidiel Mercedes-Benz na želanie ponúka rôzne servisné zmluvy, na základe ktorých môžete pre svoje vozidlá v celej Európe využívať opravárske a údržbárske služby za veľmi atraktívnych podmienok. Jednotlivé servisné zmluvy sú odstupňované tak, aby dokázali dokonale pokryť požiadavky každého autoparku.

Všetky servisné zmluvy možno kombinovať s inovatívnym, na želanie poskytovaným servisným produktom Mercedes-Benz Uptime226, 241, ktorý prispieva k ďalšiemu zvyšovaniu disponibility vozidla a k optimalizovanej plánovateľnosti pobytu vozidiel v dielni.

Získajte viac informácií o Mercedes ServiceContracts:

Prehľad výhod.

  • Na želanie servisné zmluvy Mercedes-Benz ServiceContracts umožňujúce mesačne plánovateľné sadzby a zvýšenú disponibilitu vozidiel
  • Voliteľne je k dispozícii rozšírená servisná karta Mercedes ServiceCard s komplexnými službami na optimalizáciu uhrádzania nákladov spojených s tankovaním a mýtom
  • SelecTrucks – nákup a predaj jazdených nákladných motorových vozidiel všetkých značiek, vekových tried a vo všetkých vyhotoveniach, ako aj ponuka finančných služieb
  • Garantovaná zostatková hodnota vďaka odkupnej zmluve (Buy-Back), ktorá je k dispozícii na želanie, už pri obstarávaní vozidla
  • Bez rizika zmeny odkupnej hodnoty na konci zmluvného obdobia
Content low total costs 06

Pomocou karty uľahčujeme v rámci hustej celoeurópskej siete servisných prevádzok Mercedes-Benz administratívnu realizáciu v servise, najmä v rámci služby Servis24h Mercedes-Benz. Pomocou komplexnej servisnej karty dostupnej na želanie môžete ako zákazník Mercedes-Benz tankovať za atraktívnych podmienok a rovnako tak môžete aj ušetriť čas a peniaze pri uhrádzaní mýta. Informujte sa o bezhotovostnom poskytovaní podporných služieb na cestách pomocou servisnej karty Mercedes ServiceCard.

S rozsiahlymi ponukami finančných služieb, sa ešte ľahšie rozhodnete pre jazdené nákladné vozidlo podľa vašich potrieb.

Aby ste presne vedeli, s akou sumou môžete počítať pri odovzdaní vozidla, odkupná zmluva (Buy-Back), ktorá je k dispozícii na želanie, vám už pri obstarávaní nákladného vozidla zaručí jeho zostatkovú hodnotu.

Kúpa? Lízing? Alebo predsa len najskôr prenájom? S produktmi na lízing a financovanie, ktoré sú zladené s potrebami vášho podniku, ako aj s vhodne prispôsobenými komplexnými riešeniami obstarávania vozidiel a zaistenia mobility budete vždy o krok vpredu.

Prehľad výhod.

  • Všetky servisné zmluvy možno prepojiť s lízingom, čím vzniknú individuálne produkty ServiceLeasing
  • Jednoduchá kontrola plánovania/nákladov pomocou vopred presne stanovených splátok
  • Na želanie servisné zmluvy Mercedes-Benz ServiceContracts s cieľom zaistenia mobility a administratívneho odbremenenia
  • Finančné služby Mercedes-Benz s individuálnymi lízingovými a finančnými produktmi
  • Zaujímavé zľavy z poistenia platné pre vozidlá s určitými bezpečnostnými prvkami výbavy


 


 

S finančnými službami Mercedes-Benz máte k dispozícii atraktívne produkty lízingu a financovania.

Mercedes-Benz Bank vám napríklad v prípade financovania Plus3 umožňuje kombinovať výhodné mesačné splátky financovania s flexibilitou lízingu. Prípadne môžete v rámci sezónneho splátkového financovania prispôsobiť výšku splátok priebehu vašich obchodov.