Špecifické koncepcie vozidiel pre rôzne odvetvia
Nový Actros

Špecifické koncepcie vozidiel pre rôzne odvetvia

Špeciálna práca si vyžaduje špeciálne náradie.

Aby ste v oblasti užitočného zaťaženia a objemu dosiahli hranice kapacity o trochu neskôr: s novými vozidlami Actros Loader a Actros Volumer prichádzajú na cesty dvaja špecialisti, ktorí jednoducho odvezú viac.

Nový Actros vám umožní dosiahnuť vysokú hospodárnosť pri diaľkovej preprave aj pri ťažkej distribučnej preprave. Na naplnenie tejto ambície aj špeciálne pre prípady prepravy, ktorá kladie dôraz na užitočné zaťaženie a veľkoobjemovej prepravy sme vyvinuli nový Actros Loader a nový Actros Volumer. Lebo špeciálna práca vyžaduje špeciálne náradie – alebo lepšie povedané: špeciálne vozidlá.

S novými vozidlami Actros Loader prichádzajú ťahače návesov a valníkové nákladné automobily, ktoré boli optimalizované vzhľadom na užitočné zaťaženie a sú vybavené výkonnými úspornými motormi Euro VI a kabínami vodiča optimalizovanými na určitý účel použitia, čo však neovplyvnilo vysokú bezpečnosť nových vozidiel Actros.

Nový Actros Volumer ponúka možnosť ešte hospodárnejšej veľkoobjemovej prepravy. Napríklad: ako špecialista na veľkoobjemovú prepravu s hodnotou výšky na pripojenie návesu až pod 900 mm zvládne aj náročné požiadavky kladené na ťahače návesov 4x2. V praxi to znamená: svetlá ložná výška 3 metre. Na väčšej hospodárnosti sa popri veľkom ložnom objeme podieľajú aj veľmi úsporné konfigurácie hnacieho ústrojenstva a napríklad aj enormný objem palivovej nádrže. V podobe vozidiel Actros Loader a Actros Volumer vám Mercedes-Benz ponúka konfigurácie vozidiel optimalizované na určitý účel použitia, s ktorými možno jednoducho profitovať aj pri preprave so zreteľom na užitočné zaťaženie a pri veľkoobjemovej preprave.

Content sector specific vehicle concepts 02

 

Nízka hodnota výšky na pripojenie návesu až pod hranicu 900 mm, svetlá ložná výška 3 m, veľký objem palivovej nádrže, úsporné konfigurácie hnacieho ústrojenstva, široká ponuka variantov kabíny vodiča

Content sector specific vehicle concepts 01

 

odľahčená konfigurácia vozidla na dosiahnutie vyššieho užitočného zaťaženia, účelovo optimalizovaná ponuka výkonov motora a variantov kabíny vodiča, vysoká bezpečnosť