Energetika
Unimog U 4000 / U 5000

Energetika

Unimog sa dostane všade.

Pre požiadavky v povrchovej ťažbe je Unimog ako stvorený. Unimog sa dostane všade, a to aj na miesta, ktoré by inak boli prístupné len pomocou pásových vozidiel. V nepretržitom nasadení tu Unimog pri extrémnych podmienkach vykonáva všetky práce: 24 hodín denne, 365 dní v roku.

Prehľad výhod.

 • Bezpečný príjazd na miesto použitia pri každom počasí a extrémnych podmienkach, akými sú ťažký a nezjazdný terén a blatisté cesty
 • Špeciálny balík pre povrchovú ťažbu, ktorý je k dispozícii z výroby, chráni pred extrémnym namáhaním
 • Vhodný pre najrôznejšie použitia: ako automobilový žeriav, servisné vozidlo, cisternové vozidlo alebo vozidlo s dvojitou kabínou pre prepravu posádky a materiálu

Terén bez ciest, extrémne teploty, chýbajúca infraštruktúra: najlepšie podmienky pre Unimog ako prieskumné a expedičné vozidlo.

Jeho silné stránky.

 • Bezpečná preprava posádky a materiálu cez nezjazdný terén na miesto vykonávania prác – vďaka jednomontáži kolies s veľkoobjemovými pneumatikami aj na piesočnatom povrchu
 • Minimalizácia časov na prípravu vďaka dostatočnému priestoru pre náradie a pracovné zariadenia na korbe
 • Rýchlejšia a jednoduchšia výmena zariadení vďaka zadefinovaným rozhraniam

V blízkosti miest, cez ktoré je vedený elektrický prúd, sa väčšinou nenachádzajú žiadne cesty. Vďaka svojim terénnym vlastnostiam a kompaktnej konštrukcii sa tam však Unimog aj napriek tomu dostane – spolu so všetkým, čo je na mieste potrebné.

Prehľad výhod.

 • Rýchlo a bezpečne k miestu použitia vďaka náhonu na všetky kolesá a uzávierkam diferenciálu
 • Zabránenie poškodeniam pôdy vďaka osadeniu jednoduchými kolesami a zariadeniu na reguláciu tlaku v pneumatikách
 • Vysoké užitočné zaťaženia a výkonné rozhrania pre ťažké nadstavby, akými sú napríklad žeriavy
 • Hydraulický systém pre prevádzku lanových navijakov

Plyn, ropa, voda, elektrický prúd – Unimog dokáže v oblasti napájania veľa: napr. ako prepravné vozidlo so žeriavovou alebo drapákovou nadstavbou alebo ako vozidlo na prepravu káblových bubnov.

Prehľad výhod.

 • Vhodné pre zemné práce a inštaláciu potrubí vďaka vybaveniu žeriavom, žeriavovým navijakom a čeľusťovým drapákom
 • Rýchly presun materiálu a strojov na ďalšie stavenisko vďaka dosahovaniu rýchlosti až 90 km/h
 • Zadefinované rozhrania z výroby pre žeriavové nadstavby zaručujú bezpečnú a kvalitnú montáž