Priechodnosť v teréne
Unimog U 4000 / U 5000

Priechodnosť v teréne

Jedinečná koncepcia rámu. Vysoko zaťažiteľný a flexibilný.

Základom pre nekompromisnú priechodnosť vozidla Unimog U 4000/U 5000 v teréne je lomený rám s privarenými rúrovými priečnymi nosníkmi. Tento rám zaručuje potrebnú stabilitu na ceste a súčasne schopnosť skrútenia v teréne. O to sa starajú trojbodové uloženia pre kabínu vodiča, motor a prevodovku, ako aj zadefinované rozhrania pre montované vybavenie a nadstavby. Vďaka tomu sú možné aj skríženia dosahujúce až 30°.

Prehľad výhod.

  • Vysoko zaťažiteľný, lomený rám pre nízke ťažisko vozidla a vysokú stabilitu jazdy v teréne
  • Krátke previsy rámu pre veľké nájazdové uhly
  • Bezpečné a kontrolovateľné jazdenie v každej jazdnej situácii

Vodné toky alebo zaplavené plochy nie sú pre Unimog žiadnou prekážkou. Vďaka technike posuvnej rúry, nasávaciemu komínu vo výške strechy kabíny a agregátom s ochranou proti vode už sériovo dosahuje brodivosť 80 cm. Pomocou voliteľného zariadenia pre brodenie bez problémov prekonáte aj vodu s hĺbkou do 1,20 m. Bezpečne a sucho, bez poškodení spôsobených vniknutím vody alebo jemného piesku. Špeciálne opatrenia pre utesnenie chránia všetky dôležité komponenty pred vnikajúcou vodou, vlhkosťou a nečistotami.