Novi Actros NGT
Novi Actros

Novi Actros NGT

Inovativnost, učinkovitost in trajnost.

ekološki: Zemeljski plin ima med vsemi fosilnimi gorivi najboljše razmerje med proizvedeno energijo in količino izpuščenih škodljivih snovi. Pomaga lahko zmanjšati smog in učinek tople grede.

varen: Točenje goriva je prav tako preprosto kot pri drugih, tradicionalnih gorivih. Poleg tega je zemeljski plin lažji od zraka in zato pri izstopu izhlapi.

Gospodaren: Zaradi nizkih stroškov CNG v Evropi in državnih subvencij v številnih državah so obratovalni stroški nižji kot pri dizelskih motorjih.

Udobno: Polnjenje je hitro in omrežje bencinskih črpalk za CNG je najgostejše v Evropi. Poleg tega so vozila s CNG pogosto izključena iz omejitev prometa.

Kaj je CNG?

 • Stisnjen zemeljski plin (CNG, Compressed Natural Gas) je fosilno gorivo, proizvedeno s stiskanjem zemeljskega plina, ki ga sestavljajo predvsem metan in drugi lahki ogljikovodiki, kot sta propan in butan.
 • Dobimo ga lahko tudi s fermentacijo organskih ostankov s 100-odstotnim ekološkim postopkom (biometan).
 • Skladiščenje poteka v plinastem stanju pri temperaturi okolice, polnjenje pa v trdnih rezervoarjih pod tlakom približno 200 barov.
 • Ne zamenjajte ga z utekočinjenim zemeljskim plinom (LNG, Liquefied Natural Gas), saj je v tem primeru zemeljski plin shranjen v tekoči obliki pri temperaturah okoli –160 °C.
Content the new Actros ngt 01
Content the new Actros ngt 04

Ciljna skupina Actrosa NGT.

 • Okoljsko ozaveščena transportna podjetja z »zeleno filozofijo«.
 • Podjetja s področja ekologije in transporta odpadkov.
 • Specializirana podjetja za prevoz blaga s srednjim dosegom.
 • Idealen za dostavo ponoči in v conah z omejenim prometom.
 • Novi Actros NGT (Natural Gas Technology) lahko pripomore k bolšji kakovosti zraka in življenja.
 • Na voljo v različici 18 ali 26 ton.
 • 100-odstoten doseg do 650 km.
 • Do 95 % manj izpustov CO2 z biometanom.
 • Znatno manj hrupa kot pri dizelskih motorjih1011.
 • Samodejni menjalnik Allison.
Content the new Actros ngt 02