Tirecontrol plus
Unimog U 4023/U 5023

Tirecontrol plus

Nezamenjiv na terenu.

Unimog je jedinstven po tome: Pritisak u pneumaticima koji je odgovarajući za određenu primenu može lako da se podesi pritiskom na taster na displeju. Vozač može da bira između tri prethodno konfigurisana načina rada „Put“, „Pesak“ i „Loš put“, a na raspolaganju je i manuelni režim rada. Pritisak u pneumaticima se automatski prilagođava. Tako se Unimog po rastresitoj podlozi, kao što je pesak ili blato, kreće sa nižim pritiskom u pneumatiku nego po dodirnoj površini. Time se postiže bolja vuča i smanjuje se proklizavanje. Ili štedljivo i bezbedno na putu zahvaljujući visokom pritisku u pneumaticima i maloj dodirnoj površini.

Uređaj za regulaciju pritiska u pneumaticima Tirecontrol plus je dostupan već fabrički, nisu potrebne specijalne modifikacije.

Content tirecontrol plus 02

 

Visok pritisak u pneumatiku.

 • Mala kontaktna površina
 • Neznatna istrošenost pneumatika
 • Niska potrošnja goriva
 • Velika nosivost pri velikoj brzini
 • Jaka vuča i stabilnost upravljanja
Content tirecontrol plus 01

 

Nizak pritisak u pneumatiku.

 • Velika kontaktna površina
 • Neznatna kompresija tla, manje oštećenja podloge
 • Manje proklizavanja
 • Jaka vuča
 • Dobro samočišćenje (profila)
 • Neznatno sabijanje tla, manje useka na koloseku
 • Ne dolazi do zaglavljivanja u vožnji
Content tirecontrol plus 03

 

Uključivanje uređaja za regulaciju pritiska u pneumaticima.

 • Izaberite unapred programirani režim rada na ekranu ili ga podesite manuelno
 • Upravljanje pomoću tastera na upravljačkom točku
 • Ventil za proveru i punjenje i vod se nalaze zaštićeni ispod poklopca točka
Prema gore