Vi finns där för dig
Lastbilsvärld

Vi finns där för dig

Information om den aktuella situationen.

er och våra medarbetares hälsa och säkerhet har högsta prioritet för oss. För att bromsa den rådande COVID-19-pandemin stänger vi nu våra Mercedes-Benz-försäljningslokaler. Vår säljpersonal är självklart även fortsatt tillgängliga och kan svara på dina frågor under denna tid och ger dig gärna råd per telefon eller via digitala kanaler.

Alla kunder som har en tid inbokad för uthämtning av ett nytt fordon och/eller för inlämning av ett gammalt fordon under de närmaste dagarna kommer att kontaktas direkt av sin kontaktperson.

Våra verkstäder förblir även fortsättningsvis öppna. På så sätt ser vi bland annat till att nödvändiga reparationer av transportfordon, utryckningsfordon och andra fordon som behövs för krisåtgärder kan utföras i verkstäderna.

Vårt företag vidtar alla nödvändiga åtgärder för att skydda våra kunder och medarbetare på de platser som fortfarande är öppna. Vi följer naturligtvis alla förhållningsorder från myndigheterna för att få bukt med viruset.

Vi är beroende av din hjälp för att förhindra ytterligare spridning av COVID-19. Kunder till oss,

  • som under de senaste dagarna uppehållit sig i något av de kända riskområdena eller
  • som smittats av COVID-19 eller
  • som av läkare misstänks ha drabbats av en COVID-19-infektion eller
  • som har haft kontakt med en person som har smittats av COVID-19,

uppmanar vi att inte besöka våra servicepartners. Om du är osäker på huruvida någon av ovanstående kriterier omfattar dig kan du kontakta din kontaktperson per telefon. De tillhandahåller information och kan ge dig svar om du har ytterligare frågor på detta tema.

Tänk på att våra försäljningslokaler på många platser är sammanbundna med våra serviceavdelningar och ofta också ger tillträde till verkstäderna. Av denna anledning kommer det ges begränsat tillträde till försäljningslokalerna på vissa platser även i fortsättningen, men detta endast för att garantera tillträde till serviceavdelningen.

När du besöker din verkstad ber vi dig respektera att tillträdet till våra försäljningslokaler är begränsat och vi är tacksamma om du visar förståelse för detta.

Vad rädd om dig!