Användning av cookies

För optimal funktion och kontinuerlig förbättring av webbsidan använder sig Daimler Truck AG av cookies. Genom att fortsätta använda webbsidan accepterar du användningen av cookies.

Mer information finns i informationen om cookies.
Predictive Powertrain Control
Nya Actros

Predictive Powertrain Control

Kör helt enkelt bättre – med Predictive Powertrain Control.

Med Predictive Powertrain Control som nu ingår som standard kan du köra ännu mer ekonomiskt, både på motorvägar och på landsvägar.

Systemet integrerar ett körsätt som är anpassat till topografin i växlingsautomatiken, vilket i kombination med den exakt anpassade växlingsstrategin möjliggör bränslebesparingar på upp till 5 %. De nya, utökade funktionerna hos den GPS-styrda farthållaren Predictive Powertrain Control gör att fördelarna med systemet nu också kan utnyttjas på landsväg. Förutom ett satellitbaserat positionsbestämningssystem använder Predictive Powertrain Control även exakta kartor i 3D.

Fördelarna i korthet

  • Upp till fem procent lägre bränsleförbrukning som standard
  • Avkänning av vägsträckningen och kommande nedförsbackar, uppförsbackar, korsningar och rondeller
  • Optimerar växlingstidpunkter, växlingar och farthållarens inställda hastighet i förväg
  • Optimalt systemutnyttjande tack vare trafikberoende inställning med variabel övre och nedre hysteres samt separat vägmärkesassistent
  • Kan nu användas även på landsväg, inte bara motorväg

Suverän och bränslesnål. Nya Predictive Powertrain Control, GPS-styrd farthållare (liknande på bild). Den avlastar föraren och bidrar även till lägre bränsleför brukning på landsväg.

I en brant uppförsbacke, före ett krön, vid rullning i nedförsbacke, i sänkor eller på plana sträckor – den GPS-styrda farthållaren Predictive Powertrain Control kan registrera kommande körsituationer i god tid och agera förutseende. Predictive Powertrain Control beräknar konstant bilens kinetiska energi och utnyttjar denna t.ex. före krön eller på plana sträckor i EcoRoll-läget. Det reducerar dragförluster och sparar bränsle. Dessutom anpassar systemet växlingarna efter den förestående körsituationen, alltså exempelvis färre växlingar och större växlingssteg, vilket också bidrar till en lägre förbrukning.