Nya Actros NGT
Nya Actros

Nya Actros NGT

Innovativ, effektiv & hållbar.

Miljövänlig: Naturgas har det bästa förhållandet mellan producerad energi och utsläpp av skadliga ämnen av alla fossila bränslen. Det kan bidra till att minska växthuseffekten och mängden smog.

Säker: Det går lika lätt att tanka som med andra, traditionella bränslen. Dessutom är naturgasens täthet lägre än luftens täthet och därför försvinner fordonsgasen när den släpps ut.

Ekonomisk: Tack vare de låga kostnaderna för CNG i hela Europa och den statliga finansieringen i många länder är driftkostnaderna lägre än för dieselmotorer.

Bekvämlighet: Det går snabbt att tanka och tankstationerna för CNG är de mest utbredda i hela Europa. Dessutom är CNG-fordon ofta undantagna från trafikbegränsningar.

Vad är CNG?

 • Komprimerad naturgas (CNG, Compressed Natural Gas) är ett fossilt bränsle som utvinns genom att komprimera naturgas och som huvudsakligen består av metan och andra lätta kolväten som propan och butan.
 • Kan även utvinnas genom fermentering av organiska restprodukter med en 100 % miljövänlig metod (biogas).
 • Lagras i gasform i omgivningstemperatur och släpps ut i fasta tankar under ett tryck på ca 200 bar.
 • Inte att förväxla med flytande naturgas (LNG, Liquefied Natural Gas) som istället förvaras i flytande form under en temperatur på -160 °C.
Content the new Actros ngt 01
Content the new Actros ngt 04

Målgruppen för Actros NGT.

 • Miljövänliga transportföretag med ”grön filosofi”.
 • Företag inom ekologi och transport av avfall.
 • Specialiserade varutransportfirmor för leveranser med medellång räckvidd.
 • Idealisk för leverans på natten och i zoner med trafikbegränsning.
 • Nya Actros NGT (Natural Gas Technology) kan bidra till att förbättra luft- och livskvaliteten.
 • Finns i versionerna 18 eller 26 ton.
 • 100 % räckvidd upp till 650 km.
 • Upp till 95 % lägre CO2-utsläpp med biometan.
 • Avsevärt lägre bullernivå än med dieselmotor1011.
 • Automatväxellåda.
Content the new Actros ngt 02