Performans ve Potansiyel Yönetimi
Kariyer

Performans ve Potansiyel Yönetimi

Şirketimiz bünyesinde uygulanan performans ve potansiyel yönetim sistemi; çalışan performansını, liderlik davranışlarını, yetkinlikleri ve potansiyeli belirlemeyi ve geliştirmeyi amaçlayan süreçlerden oluşmaktadır. Bu sistemler şirket içinde mükemmelliğe adanmışlık kültürünün oluşumunda ve geliştirilmesinde önemli rol oynamaktadır.

Ofis çalışanlarımız için geliştirilen performans ve potansiyel yönetim sistemi LEAD (Leadership Evaluation and Development) global olarak tüm Daimler lokasyonlarında uygulanmaktadır.

LEAD süreci web tabanlı global LEAD-IT sistemi üzerinden ilerlemekte olup, şirket bünyesindeki tüm ofis çalışanlara uygulanır. LEAD sistemi; sene başında hedeflerin belirlenmesi ile başlayıp, yarı yıl değerlendirmelerini takiben sene sonunda geçmiş döneme yönelik hedeflere ulaşımların ölçümlenmesini, bununla birlikte Daimler AG’nin 8 global liderlik davranışı çerçevesinde performans ve potansiyel değerlendirilmesini kapsar. Bu değerlendirmeler; objektiviteyi sağlamak, diğer yöneticilerin görüşlerini alıp ortak mutabakata varmak ve ortak ölçütleri belirlemek amacıyla yönetim kadrolarının katılımıyla entegrasyona tabi tutulur. Sürecin son ve önemli bir adımını ise yönetici-çalışan görüşmeleri oluşturur. Bu görüşmelerde, çalışanın kariyer gelişim planı belirlenerek mevcut gelişim adımlarının nasıl hayata geçirilebileceği görüşülür ve LEAD-IT sistemi üzerinde dokümante edilir. Sürecin tamamında ortaya çıkan LEAD sonuçları ücret yönetimi, kariyer ve yedekleme planlarına girdi sağlar.