Performans ve Potansiyel Yönetimi
Kariyer

Performans ve Potansiyel Yönetimi

2002 yılından bu yana başarı ile sürdürdüğümüz üretim çalışanı statüsündeki çalışanlarımızın performans değerlendirme süreci, Intranet tabanlı "KPDS- Kapsamiçi Personel Performans Değerlendirme Sistemi" üzerinden yürütülmektedir. Bu sayede kapsamiçi (üretim çalışanı) personelimizin, eğitim ve mesleki gelişim ihtiyaçlarının daha iyi belirlenebilmesi, bireysel ve takım performansının artırılmasına katkıda bulunulması, daha yüksek ve/veya daha farklı seviyede yetenek, sorumluluk ve teknik bilgi birikimi gerektiren işlere uygunluklarının tespiti, postabaşı aday havuzuna baz teşkil edecek verilerin toplanması, teknik ve ekonomik gereksinimlerde değişik iş istasyonlarına yönlendirilebilmeleri (rotasyon) ve güncel iş mevzuatı çerçevesinde gerekli olacak performans vb. verilerin kayıt altına alınarak dokümante edilmesi hedeflenmektedir.