Авторське право.

Усі права застережені. Усі тексти, зображення, звукові, відео- та анімаційні файли, а також їх композиційне оформлення захищені законодавством про авторські права та іншими законами про захист інтелектуальної власності. Заборонено копіювати, змінювати або використовувати ці елементи на інших вебсайтах для комерційних цілей. Деякі вебсайти Daimler Truck AG також містять матеріали, авторські права на які належать відповідним сторонам, що надали ці матеріали.

Продукти і ціни.

Після підготовки окремих сторінок до публікації інформація щодо продуктів та послуг могла змінитися. Протягом терміну поставки виробник зберігає за собою право вносити зміни в конструкцію або форму, відтінки кольорів та обсяг комплектації або послуг за умови, що такі зміни або відхилення є прийнятними для клієнтів з дотриманням інтересів Daimler Truck. Ілюстрації можуть містити зображення аксесуарів, додаткового оснащення або іншого обладнання, що не входить до базового обсягу комплектації або послуг. Відмінності у кольорах обумовлені технічними можливостями. Деякі можуть також містити інформацію про моделі та послуги, що не пропонуються в окремих країнах. Твердження про вимоги законодавства, нормативно-правові та податкові норми і наслідки чинні тільки для Федеративної Республіки Німеччини. З урахуванням застережень щодо зміни умов продажу чи поставок чинними є ціни на день поставки. Вказані ціни слід розглядати як рекомендовані для наших партнерів. Для отримання актуальної інформації звертайтесь до наших філій або підприємств-партнерів.

Торгові марки.

Якщо не вказано інше, всі перелічені на вебсайтах Daimler Truck марки є захищеними згідно з законодавством товарними знаками Daimler Truck. У першу чергу це стосується назв моделей, а також всіх логотипів та емблеми компанії.

Rechtliche Hinweise  та Mercedes-Benz є торговельними марками концерна Mercedes-Benz Group AG.

Ліцензійні права.

Daimler Truck прагне запропонувати вам інноваційну та інформативну програму в Інтернеті. Тому ми сподіваємося, що наше креативне оформлення подобається вам так само, як і нам. Разом з тим, просимо з розумінням ставитися до того, що компанія Daimler Truck повинна захищати свою інтелектуальну власність включно з патентами, торговими марками та авторськими правами, і ці вебсайти у жодному разі не можуть розцінюватися як надання ліцензійних прав на інтелектуальну власність Daimler Truck.

Rechtliche Hinweise  та Mercedes-Benz є об'єктами інтелектуальної власності концерна Mercedes-Benz Group AG, що підлягають правовому захисту. Використання цих об'єктів Daimler Truck AG регулюється ліцензією.

Застереження щодо тверджень прогнозного характеру.

Вебсайти, публікації щодо стосунків з інвесторами, звіти про діяльність компанії та проміжні звіти, прогнози, презентації, аудіо- та відеотрансляції заходів (у прямому ефірі або в записі) та інші документи на цьому вебсайті містять, серед іншого, твердження прогнозного характеру про перспективи розвитку, в основі яких лежать актуальні оцінки керівництва. Характерною ознакою таких прогнозних тверджень є використання таких слів, як «передбачають», «припускають», «вважають», «оцінюють», «очікують», «мають на увазі», «можуть/могли б», «планують», «проєктують», «повинні були б», та інших подібних термінів. На такі твердження поширюються певні ризики та невизначеності. До деяких прикладів належать спад кон’юнктури у Європі чи Північній Америці, зміни обмінного курсу, відсоткової ставки та цін на сировину, випуск продуктів конкурентами, масштабніші заходи зі стимулювання покупок, успішне впровадження нової бізнес-моделі, переривання поставок виробничих матеріалів через нестачу матеріалів, страйки персоналу чи банкрутство постачальників, а також зниження цін перепродажу автомобілів з пробігом. У разі впливу таких чинників невизначеності чи інших непередбачуваних причин (деякі з них описані у розділі «Звіт про ризики» актуального звіту про результати діяльності Daimler Truck та у розділі «Чинники ризику» актуального звіту про результати діяльності Daimler Truck форми 20-F, наданого Комісії США з цінних паперів і бірж) або помилковості припущень, що лежали в основі таких тверджень, фактичні результати можуть значно відрізнятися від результатів, прямо або опосередковано вказаних у таких твердженнях. Ми не маємо наміру і не беремо на себе відповідальність за постійне оновлення прогнозних тверджень, оскільки вони базуються виключно на обставинах, що були актуальними в день їх оприлюднення.

Відповідальність.

Інформація та відомості на цих сайтах надаються без жодних зобов’язань чи гарантій, як прямих, так і опосередкованих. Зокрема, вони не передбачають надання будь-яких прямих або опосередкованих гарантій щодо якості, придатності для продажу, використання з конкретними цілями чи відсутності порушень законодавства і патентного права.  

На наших вебсайтах ви також знайдете посилання на інші сайти в Інтернеті. Хочемо зазначити, що ми не маємо жодного впливу на оформлення та зміст таких сайтів. Тому ми не можемо жодним чином гарантувати актуальність, правильність, повноту чи якість інформації, що надається на цих сайтах. З цієї причини ми заявляємо про нашу непричетність до будь-якого вмісту цих сайтів. Це роз’яснення стосується всіх посилань на зовнішні сайти, наведених на наших вебсайтах, а також вмісту цих зовнішніх сайтів.

Інформація згідно з § 36 Закону про врегулювання споживчих спорів
Daimler Truck AG не зобов’язана і не буде брати участі в процедурі врегулювання спорів із залученням Арбітражної ради споживачів в розумінні німецького Закону про врегулювання споживчих спорів (VSBG).

Інформація щодо врегулювання спорів онлайн
Європейська комісія створила інтернет-платформу для врегулювання спорів онлайн (так звану «OS-платформу»). Ця OS-платформа слугує координаційним центром для позасудового врегулювання спірних питань щодо договірних зобов’язань, які виникають у ході укладання договорів про покупки онлайн. Для доступу до OS-платформи ви можете скористатися наведеним нижче посиланням:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Найменування підприємств-постачальників послуг.

Постачальник послуг щодо вантажних автомобілів та сервісного обслуговування:
Daimler Truck AG
Фазаненвег, 10
Ляйнфельден-Ехтердінген, 70771

Постачальник послуг щодо автомобілів з пробігом:
Daimler Truck AG
Фазаненвег, 10
Ляйнфельден-Ехтердінген, 70771

Постачальник фінансових послуг:
Mercedes-Benz Bank AG
Сіменсштрасе, 7
Штутгарт, 70469

Daimler Truck Financial Services GmbH
Фазаненвег, 10
Ляйнфельден-Ехтердінген, 70771

Постачальник послуг CharterWay:
Daimler Truck AG
CharterWay
HPC V800
Мюлєнштрасе, 30
Берлін 10243

Mercedes-Benz Trucks, компанія Daimler Truck.

Тут ви можете перейти на домашню сторінку Mercedes-Benz Trucks Homepage