Osiguranja
Bezbrižno na cesti

Osiguranja

Zahvaljujući transparentnim troškovima, smanjite svoj rizik u iznenadnim slučajevima štete.

Uz Mercedes-Benzovo osiguranje1001 ne morate brinuti u slučaju štete: nakon prometne nesreće dobit ćete zamjensko vozilo kako biste i dalje ostali mobilni. Vaše unesrećeno vozilo bit će odvučeno u najbližu Mercedes-Benzovu servisnu radionicu koja je na raspolaganju. Obračunati troškovi bit će maksimalno transparentni i moći ćete ih planirati.

Kriteriji za izračun premije su tip motora Vašeg teretnog vozila, način njegova korištenja i Vaša individualna klasifikacija prema nepostojanju odštetnih zahtjeva. Usput rečeno: ako nemate svoju klasifikaciju prema nepostojanju odštetnih zahtjeva, prilikom sklapanja ugovora profitirat ćete od smještanja u posebnu kategoriju klasifikacije 2 (SF 2). Što se tiče samopridržaja, možete birati između dviju varijanti: 1.000 eura ili 2.500 eura.

Prednosti za Vas.

  • 100 mil. eura iznosa pokrića osiguranja od autoodgovornosti za motorna vozila kod tjelesnih ozljeda, materijalne i imovinske štete s najviše 12 mil. eura po oštećenoj osobi
  • Suosiguranje dogradnji i nadgradnji do 100.000 EUR
  • Dodatno osiguranje od operativnih šteta, šteta pri kočenju i šteta od lomova
  • Automatsko ažuriranje usluga Vašeg osiguranja
  • Opcionalno GAP osiguranje u kombinaciji s ugovorom o financiranju
  • U slučaju tvorničke montaže sustava pomoći pri zadržavanju vozne trake, sustava Active Brake Assist i sustava pomoći za održavanje razmaka (ako je tvornički isporučivo) možete dobiti 10 % popusta na premiju osiguranja
Na vrh