Odgovorni u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) Europske unije:

Star Import d.o.o („mi”)., Kovinska 5, Zagreb, generalni distributer Daimlera AG za Republiku Hrvatsku.

E-pošta:
zastitaosobnihpodataka@starimport.hr

Ukoliko je to potrebno radi provođenja svrhe za koju ste dali privolu, vaši osobni podaci mogu biti proslijeđeni odabranom ovlaštenom partneru.

Povjerenik za zaštitu podataka:
Daimler Truck AG
HPC DTF2B
70745 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland
E-Mail: dataprivacy@daimlertruck.com

1. Zaštita podataka

Veselimo se Vašem posjetu našim web stranicama i Vašem zanimanju za naše ponude. Vrlo nam je važna zaštita Vaših osobnih podataka. U ovim Napomenama u vezi zaštite podataka izjavljujemo na koji način prikupljamo Vaše osobne podatke, što s njima činimo, u koju svrhu i na temelju koje pravne osnove se to vrši te koja su Vaša prava i zahtjevi u vezi s time. Dodatno upućujemo na Daimlerovu Smjernicu o zaštiti podataka: 

Daimlerova Smjernica o zaštiti podataka.

Naše Napomene u vezi zaštite podataka za uporabu naših web stranica i Smjernica o zaštiti podataka tvrtke Daimler AG ne vrijede za Vaše aktivnosti na web stranicama društvenih mreža ili drugih ponuditelja kojima možete pristupiti preko poveznica na našim web stranicama. Molimo Vas da se na web stranicama tih ponuditelja informirate o njihovim odredbama u vezi zaštite podataka.

2. Prikupljanje i obrada Vaših osobnih podataka

a. Kad posjećujete naše web stranice, spremamo određene podatke o pregledniku i operacijskom sustavu koje koristite, datum i vrijeme posjeta, status pristupa (npr. jeste li mogli pozvati web stranicu ili ste dobili dojavu pogreške), korištenje funkcija web stranice, pojmove za pretraživanje koje ste eventualno unijeli, učestalost pozivanja pojedinačnih web stranica, naziv pozvanih datoteka, prenesenu količinu podataka, web stranicu s koje ste dospjeli na naše web stranice kao i web stranicu koju ste posjetili s naših web stranica osim u slučaju kad kliknete na poveznice na našim web stranicama ili naziv domene unesete izravno u polje za unos one iste kartice (odn. istog prozora) Vašeg preglednika pod kojom ste otvorili naše web stranice. Osim toga, iz sigurnosnih razloga, a osobito radi sprečavanja i detektiranja napada na naše web stranice ili pokušaja prevare, spremamo Vašu IP adresu i naziv Vašeg pružatelja internetskih usluga u trajanju od sedam dana.

b. Ostale osobne podatke spremamo samo ako nam ih priopćite npr. u okviru neke registracije, obrasca za kontakt, chata, upitnika, nagradne igre ili radi izvršenja nekog ugovora, no i u tim slučajevima samo u onoj mjeri u kojoj nam je to dopušteno na temelju suglasnosti koju ste dali ili u skladu s važećim pravnim propisima (pogledajte točku 7).

c. Niste zakonski ili ugovorno obvezni prepustiti svoje osobne podatke. Međutim, moguće je da određene funkcije naših web stranica ovise o prepuštanju Vaših osobnih podataka. Ako u tim slučajevima ne prepustite svoje osobne podatke, to može dovesti do toga da funkcije nisu na raspolaganju ili su na raspolaganju samo u ograničenom opsegu.

3. Svrhe korištenja

a. Osobne podatke prikupljene prilikom posjeta našim web stranicama koristimo kako bismo ih za Vas održavali što praktičnijima i kako bismo naše IT sustave zaštitili od napada i drugih protupravnih radnji.

b. Ako nam u okviru neke registracije, chata, obrasca za kontakt, upitnika, nagradne igre ili radi izvršenja nekog ugovora, priopćite daljnje osobne podatke, dotične podatke koristit ćemo u navedene svrhe, u svrhu upravljanja korisnicima i, u onoj mjeri u kojoj je to nužno, u svrhu obrade i obračuna eventualnih poslovnih transakcije, no uvijek u opsegu nužnom za to.

c. Mi i eventualno odabrane treće strane koristimo Vaše podatke u daljnje svrhe (npr. prikaz individualiziranih sadržaja i oglasa na temelju Vašeg ponašanja pri korištenju) ako u okviru našeg Consent Management sustava dadete svoju suglasnost (= privolu) za to. Daljnje informacije i mogućnosti za odluku naći ćete ovdje.

d. Osobne podatke k tome koristimo u slučaju kad smo pravno obvezani na to (npr. spremanje radi ispunjenja trgovačkopravnih ili poreznopravnih obveza čuvanja, objava podataka po nalogu tijela vlasti ili suda, npr. tijela kaznenog progona).

4. Prijenos osobnih podataka trećim stranama; dodaci za društvene mreže; angažiranje pružatelja usluga

a. Naše web stranice mogu sadržavati i ponude trećih strana. Kad kliknete na neku takvu ponudu, dotičnim ponuditeljima prenosimo podatke u potrebnom opsegu (npr. podatak o tome da ste ponudu pronašli kod nas kao i eventualno daljnje informacije koje ste u tu svrhu već naveli na našim web stranicama).  

b. Kad na svojim web stranicama primjenjujemo tzv. „dodatke za društvene mreže” kao što su Facebook i Twitter, integriramo ih na sljedeći način:

Kad posjećujete naše stranice, dodaci za društvene mreže su deaktivirani, tj. operaterima dotičnih mreža ne prenose se nikakvi podaci. Ako želite koristiti jednu od tih mreža, kliknite na odgovarajući dodatak društvene mreže kako biste uspostavili izravnu vezu s poslužiteljem dotične mreže.

Ako kod te mreže posjedujete korisnički račun i ako ste tamo prijavljeni u trenutku aktiviranja dodatka za društvene mreže, mreža Vaš posjet našim web stranicama može pridružiti Vašem korisničkom računu. Ako to želite spriječiti, molimo Vas da se prije aktiviranja dodatka za društvenu mrežu odjavite s mreže. Neka društvena mreža ne može pridružiti posjet drugim web stranicama tvrtke Daimler prije nego što i tamo aktivirate postojeći dodatak za društvenu mrežu.

Ako aktivirate dodatak za društvenu mrežu, dotična mreža sadržaje koji postaju raspoloživi na njoj prenosi izravno u Vaš preglednik, koji je integrira u naše web stranice. U toj situaciji može doći i do prijenosa podataka kojeg inicira i kojim upravlja dotična društvena mreža. Za Vašu vezu s nekom društvenom mrežom, prijenose podataka do kojih dolazi između te mreže i Vašeg sustava kao i za Vaše interakcije na toj platformi vrijede isključivo odredbe o zaštiti podataka dotične mreže.

Dodatak za društvenu mrežu ostaje aktivan sve dok ga ne deaktivirate ili dok ne izbrišete svoje kolačiće (pogledajte točku 5.d).

c. Kad kliknete na poveznicu do neke ponude ili aktivirate neki dodatak za društvene mreže, može se dogoditi da osobni podaci dospiju do ponuditelja u zemljama Europskog gospodarskog prostora, koje iz perspektive Europske unije („EU”) ne jamče „primjerenu razinu zaštite” za obradu osobnih podataka koja odgovara standardima Europske unije. Imajte na umu ovu okolnost prije nego što kliknete na neku poveznicu ili aktivirate neki dodatak za društvenu mrežu pa time potaknete prijenos Vaših podataka.

d. Osim toga, za održavanje, optimiranje i zaštitu naših web stranica primjenjujemo kvalificirane pružatelje usluga (npr. pružatelje IT usluga, marketinške agencije).  Osobne podatke prosljeđujemo im samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno za stavljanje na raspolaganje i korištenje web stranica i njihovih funkcionalnosti, zaštite opravdanih interesa, ispunjenja pravnih obveza ili ukoliko ste dali svoju suglasnost za to (pogledajte točku 7). Detaljnije podatke o primateljima naći ćete u našem Consent Management sustavu.

5. Kolačići

a. Kod posjeta našim web stranicama mogu se primjenjivati kolačići. Tehnički gledano radi se o tzv. HTML kolačićima i sličnim softverskim alatima kao što su Web/DOM Storage ili Local Shared Objects (tzv. „Flash kolačići”), koje sve zajedno nazivamo kolačićima.

b. Kolačići su male datoteke koje se pri posjetu nekoj web stranici spremaju na Vašem stolnom računalu, prijenosnom računalu ili mobilnom uređaju. Iz njih možemo prepoznati, npr. je li između Vašeg uređaja i naših web stranica već postojala neka veza, koji je Vaš preferirani jezik ili uzeti u obzir druge postavke, ponuditi Vam određene funkcije (primjerice internetsku trgovinu, konfigurator vozila) ili na osnovu Vašeg korištenja prepoznati Vaše interese. Kolačići mogu sadržavati i osobne podatke.

c. Hoće li se prilikom Vašeg posjeta našim web stranicama primjenjivati kolačići i koji, to ovisi o tome koja područja i funkcije naših web stranica koristite kao i o tome jeste li u našem Consent Management sustavu dali suglasnost za kolačiće koji nisu tehnički nužni. Daljnje informacije i mogućnosti za odluku naći ćete ovdje.

d. Primjena kolačića osim toga ovisi o postavkama internetskog preglednika koji koristite (npr. Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox).  Većina internetskih preglednika prethodno je namještena tako da automatski prihvaća određene vrste kolačića, no tu postavku u većini slučajeva možete promijeniti. Postojeće kolačiće možete izbrisati u svakom trenutku. Web/DOM-Storage i Local Shared Objects možete zasebno izbrisati. Kako to funkcionira u pregledniku, odn. uređaju koji koristite, možete saznati u uputama proizvođača.

e. Suglasnost (= privola) za kolačiće kao i odbijanje ili brisanje kolačića vezani su za uređaj koji se koristi, a k tome i za korišteni internetski preglednik. Ako koristite više uređaja, odn. internetskih preglednika, odgovarajuće možete donijeti različite odluke, odn. namjestiti različite postavke.

f. Ako se odlučite protiv uporabe kolačića ili ih izbrišete, može se dogoditi da Vam na raspolaganju neće biti neke funkcije naših web stranica ili će pojedinačne funkcije stajati na raspolaganju samo u ograničenom opsegu.

6. Sigurnost

Primjenjujemo tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bismo Vaše podatke kojima upravljamo zaštitili od manipulacija, gubitka, uništenja i pristupa od strane neovlaštenih osoba. Naše sigurnosne mjere neprekidno poboljšavamo u skladu sa stupnjem tehnološkog razvoja.

7. Pravne osnove obrade

a. Ako ste nam dali suglasnost za obradu Vaših osobnih podataka, ona predstavlja pravnu osnovu za dotičnu obradu (čl. 6 st. 1 slovo a Opće uredbe o zaštiti podataka).

b. Pravnu osnovu za obradu osobnih podataka u svrhu uspostavljanja ili ispunjenja nekog ugovora predstavlja čl. 6 st. 1 slovo b Opće uredbe o zaštiti podataka.

c. Ukoliko je obrada Vaših osobnih podataka nužna za ispunjenje naših pravnih obveza (npr. u vezi čuvanja podataka), za to smo ovlašteni sukladno čl. 6 st. 1 slovo c Opće uredbe o zaštiti podataka.

d. Osim toga, osobne podatke obrađujemo u svrhu zaštite naših opravdanih interesa kao i opravdanih interesa trećih strana sukladno čl. 6 st. 1 slovo f Opće uredbe o zaštiti podataka. Takve opravdane interese predstavljaju održavanje funkcionalnosti naših IT sustava, (izravan) marketing vlastitih i tuđih proizvoda i usluga (ukoliko to već nije pokriveno Vašom suglasnošću) te vođenje zakonski obvezne dokumentacije o poslovnim kontaktima. U okviru dotičnog potrebnog odvagivanja interesa osobito uzimamo u obzir vrstu osobnih podataka, svrhu obrade, okolnosti obrade i Vaš interes za povjerljivost Vaših osobnih podataka.

8. Brisanje Vaših osobnih podataka

Vašu IP adresu i naziv Vašeg pružatelja internetskih usluga, koje spremamo iz sigurnosnih razloga, brišemo nakon sedam dana. Vaše osobne podatke u ostalom brišemo čim prestane postojati svrha u koju se oni prikupljaju i obrađuju. Spremanje osobnih podataka dulje od tog trenutka vrši se samo ako je to nužno sukladno zakonima, uredbama ili ostalim pravnim propisima kojima podliježemo u Europskoj uniji ili sukladno propisima država nečlanica ako tamo postoji dotična primjerena razina zaštite podataka. Ako u pojedinačnom slučaju nije moguće brisanje, onda će se odgovarajući osobni podaci označiti s ciljem ograničenja njihove buduće obrade.

9. Prava pogođenih

a. Kao osoba pogođena obradom podataka imate pravo na pristup informacijama (čl. 15. Opće uredbe o zaštiti podataka), ispravak (čl. 16. Opće uredbe o zaštiti podataka), brisanje podataka (čl. 17. Opće uredbe o zaštiti podataka), ograničavanje obrade (čl. 18. Opće uredbe o zaštiti podataka), kao i na prenosivost podataka (čl. 20. Opće uredbe o zaštiti podataka).

b. Ako ste dali suglasnost za obradu Vaših osobnih podataka s naše strane, imate pravo opozvati je u svakom trenutku. Opoziv ne utječe na pravovaljanost obrade Vaših osobnih podataka do trenutka opoziva. Isto tako, on ne utječe na daljnju obradu tih podataka koja se zasniva na nekoj pravnoj osnovi, kao npr. radi ispunjenja pravnih obveza (usp. odlomak „Pravne osnove

c. Pravo prigovora   
Imate pravo da iz razloga koji proizlaze iz Vaše posebne situacije u svakom trenutku prigovorite obradi Vaših osobnih podataka koja se vrši na temelju čl. . 6. st. 1 toč. (e) Opće uredbe o zaštiti podataka (Obrada podataka u javnom interesu) ili čl. 6. st. 1. toč. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (obrada podataka na osnovi odvagivanja interesa). Ako uložite prigovor, Vaše ćemo osobne podatke dalje obrađivati samo ako za to možemo dokazati obvezujuće opravdane razloge koji nadvladavaju Vaše interese, prava i slobode ili ukoliko obrada podataka služi postavljanju, ostvarivanju ili obrani pravnih zahtjeva. Ukoliko obrađujemo Vaše osobne podatke u svrhu izravnog marketinga radi zaštite naših opravdanih interesa na osnovi odvagivanja interesa, k tome imate pravo u svakom trenutku prigovoriti tome bez navođenja razloga.

d. Molimo Vas da svoje zahtjeve ili izjave po mogućnosti uputite na sljedeću adresu za kontakt: zastitaosobnihpodataka@starimport.hr

e. a.    Ako smatrate da obrada Vaših osobnih podataka krši zakonske propise, imate pravo podnijeti žalbu nadležnom tijelu za nadzor zaštite podataka (čl. 77. Opće uredbe o zaštiti podataka).

10. Bilten

Ako se pretplatite na bilten ponuđen na našoj web stranici, podaci koje navedete kod prijave za bilten koristit će se samo za slanje biltena ukoliko ne dadete suglasnost za daljnje korištenje. Pretplatu možete otkazati u svakom trenutku putem mogućnosti odjave predviđene u biltenu.

11. Usluga centralnog pristupa tvrtke Daimler AG

Putem usluge središnjeg pristupa tvrtke Daimler AG možete se prijaviti na sve web stranice i aplikacije Grupe Daimler i njezinih marki koje su priključene na tu uslugu. Uvjeti korištenja koji za to vrijede sadrže posebne propise o zaštiti podataka. Te uvjete korištenja možete pozvati na dotičnim stranicama za prijavu priključenih web stranica i aplikacija.

12. Prijenos podataka primateljima izvan Europskog gospodarskog prostora

a. U slučaju angažiranja pružatelja usluga (pogledajte točku 4. d.) i prosljeđivanja podataka s Vašom suglasnošću (= privolom) trećim stranama (pogledajte točku 3.c) osobni se podaci mogu prenositi primateljima u zemljama izvan Europske unije („EU”), Islanda, Lihtenštajna i Norveške (= Europski gospodarski prostor) i tamo obrađivati, osobito u SAD-u i Indiji.

b. Iz perspektive EU-a u sljedećim zemljama (idi na popis zemalja) postoji primjerena razina zaštite prilikom obrade osobnih podataka koja je u skladu sa standardima EU-a (tzv. odluka o primjerenosti). S primateljima u drugim zemljama dogovaramo primjenu standardnih ugovornih klauzula EU-a, obvezujućih propisa poduzeća ili drugih dopuštenih mehanizama kako bismo stvorili „odgovarajuću razinu zaštite” u skladu sa zakonskim zahtjevima. Informacije o tome rado ćemo Vam staviti na raspolaganje preko podataka za kontakt navedenih u prethodnoj točki 9.d.

Stanje: rujna 2023