Adatvédelmi tájékoztató a videó-, kép- és audioadatok feldolgozásához a Daimler Truck AG kutatás, fejlesztés és kipróbálás céljából végzett próbavezetései keretében a vezetést segítő rendszerekkel, az automatikus vezetéssel, a menetfunkciókkal és további szolgáltatásokkal kapcsolatban.

A személyes adatok védelme elsődlegesen fontos ügyünk, és ezt minden üzleti folyamatunk során figyelembe vesszük. A következő adatvédelmi tájékoztatóban az érintettek áttekintést kapnak a személyes adatoknak a Daimler Truck AG által végzett feldolgozásáról a videó-, kép- és audioadatok feldolgozásával összefüggésben a vezetést segítő rendszerekkel, az automatikus vezetéssel, a menetfunkciókkal és további szolgáltatásokkal kapcsolatos kutatás, fejlesztés és kipróbálás céljából végzett próbavezetések keretében. „Személyes adatokon“ mindazok az információk értendők, amelyek egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkoznak.

Ezzel az adatvédelmi tájékoztatóval tájékoztatjuk az érintetteket a személyes adatok feldolgozásának a módjáról, köréről és céljáról és arról, hogyan kezeljük ezeket az adatokat a fent nevezett kutatási, fejlesztési és kipróbálási folyamatok keretében. Az érintettek ezen kívül megtudják, hogy milyen jogaik vannak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban.

 1. Kire érvényes ez az adatvédelmi tájékoztató?
 2. Ki a felelős az adatok feldolgozásáért, és kihez fordulhatnak az érintettek az adatvédelem témájában?
 3. Honnan származnak az adatok, és mely adatok feldolgozására kerül sor?
 4. Milyen célra használják fel az adatokat (a feldolgozás célja), és milyen alapon (jogalap) kerül erre sor?
 5. Továbbadják az adatokat?
 6. Sor kerül automatizált döntéshozatalra?
 7. Mennyi ideig tárolják az adatokat?
 8. Milyen jogaik vannak az érintetteknek a Daimler Truck AG-vel szemben?

Ebben tájékoztatjuk az érintetteket a személyes adatok védelméről a nyilvános közlekedési térben, valamint – amennyiben ez az egyéb jogszabályok alapján megengedett – a gyárak, tesztpályák magánterületein és az egyéb magánterületeken végzett és az onnan származó videó-, kép- és audioadatok gyűjtése, feldolgozása és tárolása során. Ezeket az adatokat a Daimler Truck AG külön megjelöléssel bíró próbajárművei gyűjtik a vezetést segítő rendszerek, az automatikus vezetés, a menetfunkciók és további szolgáltatások területén végzett kutatás, fejlesztés és kipróbálás céljából. Ez az adatfeldolgozás potenciálisan érinti mindazokat, akik a próbaüzem ideje alatt valamelyik megjelölt próbajármű környezetében tartózkodnak.

A személyes adatok alább leírt feldolgozásáért felelős (amennyiben nincs megadva másik felelős szervezet):
Daimler Truck AG
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen
Németország
E-mail: privacy-trial-trucks@daimlertruck.com
(Tárgy: Truck Fahrerprobung)

HRB 762884

Kapcsolattartó adatvédelmi megbízotti az Ön adatvédelmi jogi kérdései esetén:
Konzernbeauftragter für den Datenschutz
Daimler Truck AG
HPC DTF2B
70745 Leinfelden-Echterdingen
Németország
E-mail: dataprivacy@daimlertruck.com
(Tárgy: Truck Fahrerprobung)

A fent nevezett kutatási, fejlesztési és kipróbálási folyamatok keretében külön megjelölt gépjárművek közlekednek a nyilvános közlekedési térben, valamint – amennyiben ez az egyéb jogszabályok alapján megengedett – gyárak, tesztpályák magánterületein és az egyéb magánterületeken. A gépjárművek különböző irányú észlelést végző, különböző fókusztávolságú és különböző érzékelőtechnológiákkal működő kamerarendszerekkel, valamint részben külső mikrofonokkal és további érzékelő rendszerekkel vannak felszerelve. Ezek a rendszerek az adatvédelmi tájékoztató 4. pontjában leírt célokból videó-, kép- és audioadatokat gyűjtenek a gépkocsi környezetéből.

Ezek az adatok – esettől függően – a következő személyes információkat tartalmazhatják:

 • A próbajárművek környezetében lévő közlekedési résztvevők és egyéb személyek arca, egyéb jellemzőik, valamint viselkedésük és környezetük
 • A próbajárművek környezetében lévő gépkocsik és egyéb objektumok rendszáma, egyéb ismertetőjegyei, valamint környezete
 • Akusztikai információk a próbajárművek környezetéből
 • További érzékelőrendszerek (például radar, lidar) egyéb adatai, valamint az adatgyűjtés GPS-pozíciója és időbélyegzője

Ennek az adatfeldolgozásnak a céljai a vezetést segítő rendszerek, az automatikus vezetés, a menetfunkciók és további szolgáltatások területén végzett kutatás, fejlesztés és kipróbálás, beleértve ezeknek a folyamatoknak a dokumentálását és az egyéb azt követő kötelezettségek teljesítését.

A vezetést segítő rendszerek és a menetfunkciók már a jelenlegi gépkocsikban is különösen a közlekedésbiztonság, de a kényelem fokozását is szolgálják. A jövőbeli automatizált és önjáró gépkocsikban a közlekedési és a környezeti helyzetek észlelésére és az azokkal való megbirkózásra szolgáló műszaki rendszerek lehetővé teszik az ilyen gépkocsik szabályos és biztonságos részvételét a nyilvános közlekedésben. További szolgáltatások lehetővé teszik a közlekedési eszközök, a közlekedés és a közlekedési rendszerek biztonságosabb, hatékonyabb és kényelmesebb kialakítását.

Az ilyen rendszerek kutatásához, fejlesztéséhez és kipróbálásához ezeket a rendszereket próbajárművekben, valódi környezeti és közlekedési feltételek között kell használni – a nyilvános közlekedési térben is –, beleértve a videó-, kép- és audiofelvételek gyűjtését, feldolgozását és tárolását az ilyen használatok során és után. Ezen anyagok alapján végzik a közlekedési résztvevők, a gépkocsik, az infrastruktúrák és egyéb objektumok közlekedési és környezeti helyzetek összefüggésében történő észlelésére és besorolására szolgáló technikai rendszerek kutatását, fejlesztését és kipróbálását.

A rendszerek a személyeket, gépkocsikat, egyéb objektumokat, valamint audio-információkat az adatfeldolgozás keretében csak mint objektumokat elemzik, sorolják be és dolgozzák fel a közlekedési és környezeti helyzetekkel összefüggésben, tehát például olyan címen, hogy „gyalogos a jobb oldali útsáv szélén“, „személygépkocsi a kereszteződésben“, „sziréna-jelzés a gépkocsi mögött“. Ezért az észlelt személyek név szerinti vagy egyéb személyes azonosítása vagy az észlelt gépkocsik vagy objektumok hozzárendelése az ily módon azonosított személyekhez a végzett feldolgozások keretében se nem szükséges, se nincs előirányozva és többnyire nem is lehetséges. Mivel azonban a szükséges nyers adatok videó-, kép- és audio-anyagokból állnak, ezért ennek során nem zárható ki a személyek azonosíthatósága és azonosítása sem.

A feldolgozás elsődleges jogalapja a „jogos érdekek megőrzése" a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint. A Daimler Truck AG jogos érdeke itt a vezetést segítő rendszerekkel, az automatikus vezetéssel, a menetfunkciókkal és egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos kutatás, fejlesztés és kipróbálás végrehajtása.

Az érintettek ezzel szemben álló érdekei, alapvető jogai és szabadságai ezt nem haladják meg, mivel az érintettek név szerinti vagy egyéb személyes azonosítása se nem szükséges, se nincs előirányozva és többnyire nem is lehetséges. Ezen kívül technikai és szervezeti intézkedéseket teszünk a gyűjtött adatoknak az adatvédelmi jogszabályoknak eleget tevő feldolgozása biztosítása érdekében.

A Daimler Truck AG ezeket az adatokat kizárólag az együttműködő partnerekhez, a megbízott adatfeldolgozókhoz vagy harmadik személyekhez fűződő célnak megfelelő kapcsolat keretén belül adja tovább. Továbbadásra csak akkor kerül sor, ha ez a törvényi rendelkezések és / vagy hatósági vagy bírósági elrendelés alapján megengedett, vagy harmadik személyek jogos érdekeit foglalja magába.

Azoknak a címzetteknek a kategóriái, akik részére az adatok a feldolgozás keretében továbbadhatók, különösen a következők:

 • A Daimler Truck AG-nek a konszernhez tartozó, valamint külső együttműködési partnerei a kutatási és fejlesztési folyamatok keretében
 • Szállítók a kutatási és fejlesztési folyamatok keretében
 • További megbízott adatfeldolgozók (különösen IT-szolgáltatók, valamint az adatelőkészítést / adatkiértékelést végző szolgáltatók)

Amennyiben a kutatási, fejlesztési és kipróbálási folyamatok vagy az azt követő adatfeldolgozás keretében az adatokat harmadik országbeli címzettekhez továbbítják, akkor erre csak a GDPR 45. cikke szerinti megfelelőségi határozat bemutatása esetén, megfelelő garanciák alapján kerül sor, a GDPR 46. cikke értelmében, vagy ha ez az egyéb jogszabályok alapján megengedett.

Nem kerül sor egyedi ügyekben a GDPR 22. cikke szerinti automatizált döntéshozatalra vagy profilalkotásra.

A videó-, kép- és audioadatok feldolgozására és tárolására mindaddig sor kerül, amíg ez a fent nevezett kutatási, fejlesztési és kipróbálási folyamatokhoz szükséges. Ha esetenként a további tárolásra és feldolgozásra vonatkozó, ezen túlmutató jogalap vagy messzebb menő jogos érdek áll fenn (például a nevezett folyamatok szabályos dokumentálása, törvényes készenlétben tartási kötelezettségek vagy egyéb törvényi előírások miatt), akkor az adatok tárolására ennek megfelelően tovább kerül sor.

Az érintetteket a személyes adatok feldolgozása keretében a következő jogok illetik meg. Kérjük, hogy ezeknek a jogoknak az itt leírt adatfeldolgozás keretében történő gyakorlása és korlátozásai tekintetében vegye figyelembe az ezzel kapcsolatos különleges tudnivalókat is.

Különleges tudnivalók az érintettek jogainak a gyakorlására vonatkozóan:
Itt olyan adatfeldolgozásról van szó, ami „nem teszi szükségessé az érintettnek az azonosítását“ a GDPR 11. cikkének megfelelően. A gyűjtött videó-, kép- és audioadatokon túl nem kerül sor rendszeresen az érintett személyek további azonosító jellemzőinek a feldolgozására.

Ezért az érintettek jogainak érvényesítéséhez és teljesítéséhez – esettől függően – gyakran az érintett további adatai is szükségesek, különösen arra a HELYRE és IDŐPONTRA vonatkozó információk, amikor az illetőt az adatfeldolgozás valószínűleg érintette (pl. arra vonatkozó adatok, hogy Ön konkrétan mikor és hol tartózkodott egy próbajármű környezetében). Ezekre a kiegészítő adatokra annak megállapításához lehet szükség, hogy egy konkrét személyt egyáltalán érintett-e az adatfeldolgozás, és az alább említett jogok, így a tájékoztatás, a törlés, stb. tényleges teljesítése érdekében.

A felvilágosítás joga: Az érintetteknek joguk van arról tájékoztatást kérni, hogy az őket érintő személyes adatokat feldolgozzák-e nálunk. Amennyiben adatok feldolgozására kerül sor, az érintetteknek joguk van hozzá, hogy tájékoztatást kapjanak ezekről az adatokról, valamint információkat kapjanak a feldolgozás módjairól a GDPR 15. cikkének megfelelően.
A helytelen adatok helyesbítésének a joga: Az érintetteknek joguk van hozzá, hogy az őket érintő személyes adatok helyesbítését kérjék tőlünk. Ez a jog videó-, kép- és audioadatok esetében rendszerint csak törléssel valósítható meg.
A törléshez való jog: Az érintetteknek joguk van hozzá, hogy az őket érintő személyes adatok törlését kérjék tőlünk.
A feldolgozás korlátozásához való jog: Az érintetteknek joguk van hozzá, hogy adataik feldolgozásának a korlátozását igényeljék.
Egy felügyelő hatóságnál történő panasztétel joga: Az érintetteknek joguk van hozzá, hogy panaszt tegyenek egy felügyelő hatóságnál, például a tartózkodási helyük, munkahelyük vagy az adatvédelmi jogsértés lehetséges helye szerinti illetékes adatvédelmi hatóságnál.
A tiltakozás joga: Az érintetteknek joguk van hozzá, hogy tiltakozzanak adataik feldolgozása ellen.

Különleges tudnivalók az érintettek jogainak korlátozhatóságára vonatkozóan:
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ennek a feldolgozásnak a keretében az érintetteknek a GDPR 15. cikkéből (a tájékoztatáshoz való jog), a GDPR 16. cikkéből (a helyesbítéshez való jog), a GDPR 17. cikkéből (a törlés joga), a GDPR 18. cikkéből (a feldolgozás korlátozásához való jog), valamint a GDPR 21. cikkéből (a tiltakozás joga) fakadó jogai különleges további korlátozások alá eshetnek. Ezek a különleges korlátozások akkor érvényesek, ha ezeknek a jogoknak a gyakorlása és teljesítése konkrét esetben előreláthatólag a kutatási célok megvalósítását lehetetlenné tenné, vagy komolyan károsítaná, és ezért a korlátozás ezeknek a kutatási céloknak a teljesítéséhez szükséges. Ez a különleges korlátozhatóság és annak feltételei különösen a GDPR 89. cikkéből adódnak, a BDSG (Bundesdatenschutzgesetz = a német szövetségi adatvédelmi törvény) 27. §-ával és a GDPR 17. cikkével összekapcsolódva.

Ha Ön az itt leírt adatfeldolgozás érintettje, és szeretné valamelyik jogát érvényesíteni, vagy közelebbi információkat szerezni erről, akkor kérjük, forduljon a következő címhez:

Daimler Truck AG
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen
Németország
E-mail: privacy-trial-trucks@daimlertruck.com
(Tárgy: Truck Fahrerprobung)