Wykorzystywanie plików cookies

Firma Daimler Truck AG używa plików cookies, aby mieć możliwość optymalizacji i stałego ulepszania tej strony internetowej. Korzystając w dalszym ciągu z niniejszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Dodatkowe wskazówki na ten temat znajdują się w informacjach dotyczących plików cookies.
Compliance
Świat pojazdów ciężarowych

Compliance

Przestrzeganie przepisów i zasad korporacyjnych.

Integrity i compliance.

Uczciwe postępowanie jest kluczowym elementem długotrwałego sukcesu. Daimler przestrzega tej zasady prowadząc swoją działalność na całym świecie.

Compliance jest nierozłączną częścią kultury Integrity koncernu Daimler gdyż Compliance rozumiane jako zgodność z prawem krajowym i międzynarodowym, bazuje na uczciwych praktykach biznesowych. Oczywiste jest, że zobowiązujemy się przestrzegać wszystkich przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz dobrowolnych zobowiązań, przy zachowaniu wszelkich zasad etycznych.