Homologacje.
Świat pojazdów ciężarowych

Homologacje.

Informacje na temat wydawania dokumentów.

Firma Daimler Truck Polska Sp. z o.o. wydaje zaświadczenia, certyfikaty oraz inne dokumenty na następujących zasadach:

 • dla pojazdów ciężarowych marek Fuso i Mercedes-Benz typoszeregi Actros, Atego, Arocs, Unimog, Econic, Zetros oraz ich poprzednicy (Daimler Truck Polska nie wydaje dokumentów do autobusów marek Mercedes-Benz i Setra – dane kontaktowe do firmy Daimler Buses Polska na dole strony),
 • dla pojazdów wyprodukowanych przez koncern Daimler Truck AG na rynki państw UE i EFTA,
 • informacje obejmują wyłącznie fabryczną konfigurację pojazdu o danym numerze VIN,
 • o wydanie dokumentu może ubiegać się jedynie właściciel pojazdu w Rzeczypospolitej Polskiej lub osoba przez niego upoważniona,
 • odpowiedź udzielana jest w terminie do 7 dni roboczych od daty wpłynięcia kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów lub zaksięgowaniu wpłaty.
 • Daimler Truck Polska Sp. z o.o. nie podaje informacji o przebiegu pojazdów oraz historii serwisowej,
 • Daimler Truck Polska nie bierze udziału w procederze uzyskania dokumentów EUR1 i pokrewnych, szczegóły na dole strony,

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia DTPL (do pobrania z załącznika na dole strony).

 • dokładny adres korespondencyjny,
 • dane do fakturowania (dokładny adres i NIP firmy),
 • kontakt telefoniczny lub inny celem ewentualnego sprecyzowania brakujących danych,
 • numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), którego dokument ma dotyczyć,
 • rodzaj informacji, który chcieliby Państwo uzyskać (przykłady tematów zamieszczone w cenniku – patrz załącznik).

2. Dokumentu potwierdzającego tytuł własności pojazdu

(kopia polskiego dowodu rejestracyjnego lub faktury zakupu)

3. Potwierdzenia wpłaty na konto operatora systemu.

Dane operatora systemu:
Daimler Truck Retail Polska Sp. z o.o.
02-460 Warszawa
ul. Gottlieba Daimlera 1
NIP: 5223234571
Numer rachunku bankowego:
PL48188000090000001103088000

Obowiązują następujące opłaty (ceny z VAT) podane w załączniku.

W tytule wpłaty prosimy o  wpisanie następującej informacji:

,,Opłata za wydanie zaświadczenia Daimler Truck nr VIN WDB…………….. (wpisać nr VIN pojazdu)”

Komplet dokumentów należy przesłać na skrzynkę mailową: homologacje_truck@daimlertruck.com
Telefon kontaktowy do biura: +48 22 312 73 91

UWAGA:

Zaświadczenia do realizacji przyjmowane są wyłącznie na podstawie zaktualizowanych wzorów DTPL, wnioski sformułowane na innych drukach nie będą realizowane.

Cennik opłat obowiązujący od 23.01.2023 do pobrania z załącznika na dole strony.

Informacje dodatkowe

 • Krajowe indywidualne dopuszczenie pojazdów:

Daimler Truck Polska udziela wsparcia w uzyskaniu decyzji o krajowym indywidualnym dopuszczeniu pojazdu poprzez bezpłatne przygotowanie dokumentu informacyjnego (wzór ITS).

 • Odstępstwa od warunków technicznych:

Wnioski należy składać bezpośrednio w Transportowym Dozorze Technicznym. Opłata za wydanie odstępstwa uiszczana na konto Transportowego Dozoru Technicznego wynosi 450 PLN. Szczegóły na stronie: www.tdt.gov.pl

 • EUR1: Od 01.2023 Daimler Truck Polska nie bierze udziału w certyfikacji EUR1.

Wnioski o wydanie potwierdzenia statusu preferencyjnego pochodzenia towaru, potwierdzenia miejsca produkcji oraz potwierdzenia pochodzenia pojazdu, skierowane do fabryki w Wörth można składać wyłącznie poprzez podany poniżej link:

https://www.mercedes-benz-trucks.com/de_DE/brand/shipping-and-customs/suppliers-declaration.html

Koszt zaświadczenia wynosi 150 Euro netto. Prosimy o wypełnienie załączonego na stronie formularza wniosku. Zapytania bez wyraźnego zobowiązania do uiszczenia opłaty nie są rozpatrywane

 • Zaświadczenia do autobusów marek Mercedes-Benz i Setra:

W sprawach dotyczących autobusów marek: Mercedes-Benz i Setra zapytania prosimy kierować do:

Daimler Buses Polska Sp. z o.o.
Al. Katowicka 46
05-830 Wolica
Polska

Telefon: +48 22 35 606 16 /22 356 06 01
E-Mail: biuro.buses@daimlertruck.com

W górę