Zmiana wskazówek dotyczących ochrony danych osobowych

Szanowni Państwo,
firma Daimler AG dokonała reorganizacji. Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych na tej stronie internetowej od 01.11.2019 jest Daimler Truck AG.

Wskazówki dotyczące ochrony danych osobowych (aktualizacja na dzień 01.11.2019)

Wykorzystywanie plików cookies

Firma Daimler Truck AG używa plików cookies, aby mieć możliwość optymalizacji i stałego ulepszania tej strony internetowej. Korzystając w dalszym ciągu z niniejszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Dodatkowe wskazówki na ten temat znajdują się w informacjach dotyczących plików cookies.
Polityka jakościowa i środowiskowa
Świat pojazdów ciężarowych

Polityka jakościowa i środowiskowa

Celem strategicznym Mercedes-Benz Trucks Polska sp. z o.o. jest wyłączna koncentracja na realizacji potrzeb rynku pojazdów ciężarowych we wszystkich obszarach działalności – sprzedaży, serwisie, marketingu i PR oraz innych niezbędnych usług i tym samym optymalne zaspokojenie potrzeb Klientów. Cel ten realizujemy jednocześnie kontrolując oraz minimalizując negatywny wpływ na środowisko i chroniąc zasoby naturalne.


Dążymy do osiągania stałego i rentownego wzrostu firmy dzięki doskonałym produktom i wysoce zmotywowanym pracownikom, przy zachowaniu najwyższych standardów etycznych. Wypełniamy nasze zobowiązania wobec społeczeństwa i środowiska naturalnego, przestrzegamy obowiązujących przepisów i wewnętrznych wymagań.


W centrum naszej uwagi znajduje się Klient. Dążymy do tego, aby obok najlepszych produktów i usług oferować naszym Klientom jakość obsługi i relacje, które będą najważniejszym czynnikiem wyróżniającym nas wśród konkurencji.
W naszym działaniu kierujemy się czterema wartościami korporacyjnymi, takimi jak dyscyplina, pasja, szacunek i uczciwość. Zasady te składają się na "kulturę doskonałości", która oznacza dążenie do optymalizacji naszych działań w stosunku do Klientów, partnerów biznesowych i pracowników, przy czym nasza determinacja w tym działaniu jest ważnym elementem kultury biznesowej:

 •  oferujemy najwyższej jakości produkty i usługi z segmentu premium, rozszerzamy paletę usług aby nie tylko zaspokajać, ale wręcz wyprzedzać i inspirować potrzeby Klienta
 •  promujemy innowacyjne rozwiązania we współpracy z naszymi partnerami biznesowymi, jak sieć dealerska i dostawcy; kluczową rolę odgrywają tu Autoryzowani Dealerzy i Autoryzowane Serwisy, gwarantujące najwyższą jakość obsługi Klienta
 • konsekwentnie badamy poziom motywacji pracowników, podnosimy ich kwalifikacje i dążymy do pełnego rozwoju ich potencjału – równocześnie stawiając im wysokie wymagania.
  Nasza troska o ochronę środowiska w tym zapobieganie zanieczyszczeniom przejawia się tym, że:
 • wybierając produkty i ustalając procesy uwzględniamy ich wpływ na środowisko naturalne oraz, o ile jest to uzasadnione ekonomicznie, stosujemy najlepsze dostępne metody techniczne
 • w naszą politykę włączamy dostawców, zleceniobiorców oraz firmy obce
 • oszczędnie korzystamy z surowców oraz energii i wykorzystujemy ponownie surowce wtórne
 • informujemy naszych Klientów o cechach naszych produktów mających istotny wpływ na środowisko naturalne oraz o ich bezpiecznej i ekologicznej obsłudze i utylizacji
 • jasno przyporządkowujemy kompetencje
 • przeprowadzamy regularnie wewnętrzne audyty w zakresie ochrony środowiska, mające na celu utrzymanie i dalszy rozwój wydajnego zarządzania środowiskiem.
 • Odpowiedzialność za realizację Polityki jakościowej i środowiskowej spoczywa na wszystkich pracownikach firmy.