Polityka jakościowa i środowiskowa
Świat pojazdów ciężarowych

Polityka jakościowa i środowiskowa

Odpowiedzialny biznes

Celem strategicznym Mercedes-Benz Trucks Polska sp. z o.o. jest wyłączna koncentracja na realizacji potrzeb rynku pojazdów ciężarowych we wszystkich obszarach działalności – sprzedaży, serwisie, marketingu i PR oraz innych niezbędnych usług i tym samym optymalne zaspokojenie potrzeb Klientów. Cel ten realizujemy jednocześnie kontrolując oraz minimalizując negatywny wpływ na środowisko i chroniąc zasoby naturalne.


Dążymy do osiągania stałego i rentownego wzrostu firmy dzięki doskonałym produktom i wysoce zmotywowanym pracownikom, przy zachowaniu najwyższych standardów etycznych. Wypełniamy nasze zobowiązania wobec społeczeństwa i środowiska naturalnego, przestrzegamy obowiązujących przepisów i wewnętrznych wymagań.


W centrum naszej uwagi znajduje się Klient. Dążymy do tego, aby obok najlepszych produktów i usług oferować naszym Klientom jakość obsługi i relacje, które będą najważniejszym czynnikiem wyróżniającym nas wśród konkurencji.
W naszym działaniu kierujemy się czterema wartościami korporacyjnymi, takimi jak dyscyplina, pasja, szacunek i uczciwość. Zasady te składają się na "kulturę doskonałości", która oznacza dążenie do optymalizacji naszych działań w stosunku do Klientów, partnerów biznesowych i pracowników, przy czym nasza determinacja w tym działaniu jest ważnym elementem kultury biznesowej:

 •  oferujemy najwyższej jakości produkty i usługi z segmentu premium, rozszerzamy paletę usług aby nie tylko zaspokajać, ale wręcz wyprzedzać i inspirować potrzeby Klienta
 •  promujemy innowacyjne rozwiązania we współpracy z naszymi partnerami biznesowymi, jak sieć dealerska i dostawcy; kluczową rolę odgrywają tu Autoryzowani Dealerzy i Autoryzowane Serwisy, gwarantujące najwyższą jakość obsługi Klienta
 • konsekwentnie badamy poziom motywacji pracowników, podnosimy ich kwalifikacje i dążymy do pełnego rozwoju ich potencjału – równocześnie stawiając im wysokie wymagania.
  Nasza troska o ochronę środowiska w tym zapobieganie zanieczyszczeniom przejawia się tym, że:
 • wybierając produkty i ustalając procesy uwzględniamy ich wpływ na środowisko naturalne oraz, o ile jest to uzasadnione ekonomicznie, stosujemy najlepsze dostępne metody techniczne
 • w naszą politykę włączamy dostawców, zleceniobiorców oraz firmy obce
 • oszczędnie korzystamy z surowców oraz energii i wykorzystujemy ponownie surowce wtórne
 • informujemy naszych Klientów o cechach naszych produktów mających istotny wpływ na środowisko naturalne oraz o ich bezpiecznej i ekologicznej obsłudze i utylizacji
 • jasno przyporządkowujemy kompetencje
 • przeprowadzamy regularnie wewnętrzne audyty w zakresie ochrony środowiska, mające na celu utrzymanie i dalszy rozwój wydajnego zarządzania środowiskiem.
 • Odpowiedzialność za realizację Polityki jakościowej i środowiskowej spoczywa na wszystkich pracownikach firmy.
Zarząd Mercedes-Benz Trucks Polska sp. z o. o.
 
Przemysław Rajewski       Michał Chyliński
Prezes Zarządu                  Wiceprezes Zarządu
 
                                                                                                                                                                                                                                                                          Warszawa, 19.10.2021 r.
W górę