Lizing i finansiranje
Kupite svoj kamion

Lizing i finansiranje

Raspitajte se o našim uslugama finansiranja za Vaše teretno vozilo.

Već se svako drugo Mercedes-Benz teretno vozilo daje na lizing ili se finansira preko Mercedes-Benz Bank Grupacije. Ostanite finansijski fleksibilni i plaćajte svoje novo vozilo udobno u ratama. Saznajte više o našim proizvodima.

Proizvodi lizinga

Proizvodi lizinga

Vi i Vaše poslovanje ste uvek dobro finansijski postavljeni ugovorom o lizingu kompanije Mercedes-Benz Leasing GmbH. Raspitajte se sada.

Finansijski proizvodi

Finansijski proizvodi

Finansiranje – platite svoje teretno vozilo jednostavno u atraktivnim ratama. Raspitajte se o individualnim ponudama kod Vašeg Mercedes-Benz prodavca.

Prema gore