Autorsko pravo.

Sva prava zadržana. Svi tekstovi, slike, grafički prikazi, datoteke zvučnih zapisa, videozapisa i animacijske datoteke, kao i njihovi aranžmani, podležu autorskom pravu i drugim zakonima o zaštiti intelektualne svojine. Ne smeju se kopirati za svrhe trgovine ili prosleđivanja drugim licima, niti menjati i koristiti na drugim internet stranama. Neke internet stranice kompanije Daimler Truck AG sadrže materijale koji su zaštićeni autorskim pravom onih koji su ih stavili na raspolaganje.

Proizvodi i cene.

Posle redakcijskog zaključenja pojedinih stranica postoji mogućnost da dođe do određenih promena na proizvodima i uslugama. Proizvođač zadržava pravo da napravi promene u konstrukciji ili dizajnu, boji, kao i promene u obimu isporuke ili usluge, pod uslovom da se ove promene ili odstupanja, uzimajući u obzir interes kompanije Daimler Truck, mogu smatrati opravdanim sa stanovišta kupca. Na slikama takođe mogu biti prikazani pribor, specijalna oprema ili drugi elementi koji nisu uključeni u standardnu isporuku ili uslugu. Odstupanja u boji tehnički su uslovljena. Pojedinačne stranice mogu takođe da sadrže vrste i usluge koje nisu dostupne u nekim zemljama. Izjave o zakonskim, pravnim i poreskim propisima i uticajima važe samo za Saveznu Republiku Nemačku. Osim ako nije drugačije naznačeno u uslovima prodaje ili isporuke, važe cene na dan isporuke. Za naše ugovorne partnere, cene su preporučene maloprodajne cene. Za konačan status zatražite filijalu ili ugovornog partnera.

Robne marke.

Osim ako nije drugačije navedeno, svi zaštitni znakovi navedeni na internet stranicama kompanije Daimler Truck zakonom su zaštićeni znakovi kompanije Daimler Truck, a to se naročito odnosi na nazive modela i na sve logotipe i ambleme kompanije.

Rechtliche Hinweise  i Mercedes-Benz su robne marke Mercedes-Benz Group AG.

Licencna prava.

Kompanija Daimler Truck želi da Vam ponudi inovativan i informativan internet program. Zato se nadamo da ćete se našem kreativnom oblikovanju radovati u jednakoj meri kao i mi. Međutim, nadamo se da ćete razumeti da kompanija Daimler Truck mora da zaštiti svoju intelektualnu svojinu, uključujući patente, zaštitne znakove i autorska prava, kao i da ove internet stranice ne mogu osigurati licencna prava na intelektualnu svojinu kompanije Daimler Truck.

Rechtliche Hinweise  i Mercedes-Benz podležu zaštiti intelektualne svojine Mercedes-Benz Group AG. Njih koristi Daimler Truck AG uz licencu.

Napomene o izjavama koje se odnose na budućnost.

Internet stranice, saopštenja u vezi sa odnosima sa investitorima, godišnji i periodični izveštaji, prospekti, prezentacije, audio i video prenosi događaja (uživo ili u vidu snimka) i drugi dokumenti na ovoj veb-stranici sadrže, između ostalog, izjave koje se odnose na budućnost o budućem razvoju na osnovu trenutne procene menadžmenta. Reči poput „anticipirati“, „pretpostavljati“, „verovati“, „procenjivati“, „očekivati“, „nameravati“, „moći“, „planirati“, „predviđati“, „treba“ i slično upućuju na to da je reč o izjavama koje se odnose na budućnost. Ove izjave su podložne različitim rizicima i neizvesnostima. Neki primeri uključuju cikličnu krizu u Evropi ili Severnoj Americi, promene deviznih kurseva, kamatnih stopa i cena robe, lansiranje proizvoda od strane konkurenata, povećanje prodajnih olakšica, uspešnu implementaciju novog pametnog poslovnog modela, prekid proizvodnje proizvodnih materijala, uska grla i štrajkove radnika ili stečaje dobavljača, kao i pad preprodajnih cena polovnih vozila. Ako se bilo koje od ovih nesigurnosti ili drugih nepredvidivih okolnosti (neke od njih su opisani pod naslovom "Izveštaj o riziku" u aktuelnom godišnjem izveštaju kompanije Daimler Truck i pod naslovom "Faktori rizika" u aktuelnom godišnjem izveštaju kompanije Daimler Truck na Obrascu 20-F koji je podnesen Komisiji za hartije od vrednosti SAD-a) ili pretpostavke na kojima se zasnovane izjave pokažu kao netačne, stvarni rezultati se mogu značajno razlikovati od onih koji su izraženi ili implicirani takvim izjavama. Nemamo nameru i ne preuzimamo nikakvu obavezu da ažuriramo izjave okrenute ka budućnosti, jer se iste temelje isključivo na okolnostima na dan njihove objave.

Odgovornost.

Informacije i podaci na ovoj stranici ne predstavljaju nikakvo jamstvo ili garanciju, bilo izričito ili implicitno. One naročito ne izražavaju implicitne garancije ili jamstva u vezi stanja, prodaje, prilagođenosti određenoj nameni ili nekršenju zakona i patenata.

Na našim internet stranicama nalaze se i veze do drugih internet stranica. Želimo da istaknemo da nemamo nikakav uticaj na dizajn i sadržaj stranica za koje je data veza. Stoga, ne možemo preuzeti odgovornost za aktuelnost, tačnost, potpunost ili kvalitet tamo pruženih informacija. U tom kontekstu, distanciramo se od svih sadržaja ovih stranica. Ova izjava se odnosi na sve eksterne stranice i njihove sadržaje za koje postoji veza na našim stranicama.

Napomena u skladu sa članom 36 Zakona o rešavanju potrošačkih sporova (VSBG)
Kompanija Daimler Truck AG neće i nije dužna učestvovati u postupku rešavanja sporova pred arbitražnim većem potrošača u smislu nemačkog Zakona o rešavanju potrošačkih sporova (VSBG).

Informacije o online rešavanju sporova
Evropska komisija ima internet platformu za online rešavanje sporova (tzv. „OS platforma“). OS platforma služi kao centralno mesto za vansudsko rešavanje sporova koji se odnose na ugovorne obaveze koje proizilaze iz online kupoprodajnih ugovora. OS platforma je dostupna na sledećoj vezi:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Kliknite ovde za Mercedes-Benz početnu stranicu