Predictive Powertrain Control
Actros L

Predictive Powertrain Control

Lak put do bolje vožnje – sa Predictive Powertrain Control.

Predictive Powertrain Control obuhvata različite modove vožnje, kao i kočnicu koja se ne troši, te napredni program Top Torque1. Takođe prepoznaje želju vozača da skrene i na vreme pokreće EcoRoll fazu.

Istaknute prednosti.

  • Do 5% manja potrošnja goriva
  • Identifikacija toka puta, kao što su nagibi uzbrdo i nizbrdo, raskrsnice i kružni tokovi
  • Optimizacija tačaka menjanja stepena prenosa, izbor stepena prenosa i podešavanje brzine tempomata
  • Integracija postavki koje zavise o stanju u saobraćaju i Traffic Sign Assist
  • Sada se može koristiti ne samo na autoputevima, već i na otvorenim putevima
Krupan prikaz rada Predictive Powertrain Control na ekranu Actros L modela

Potpuna kontrola efikasnosti goriva. Predictive Powertrain Control (slično ilustraciji) kao standard je odličan pomoćnik vozaču i pomaže u smanjenju potrošnje goriva na seoskim putevima.

Bilo na strmom brdu, prelasku preko grebena, pri kretanju nizbrdo, na padinama ili na ravnom terenu, zahvaljujući satelitskoj navigaciji i preciznim 3D mapama, Predictive Powertrain Control može da otkrije i reaguje na predstojeće situacije u vožnji u ranoj fazi. Da bi se to desilo, Predictive Powertrain Control kontinuirano prati kinetičku energiju vozila i koristi je u takvim prilikama kao što je prelazak preko vrhova ili na ravnom za EcoRoll faze, koje smanjuju gubitke otpora i štede gorivo. Sistem takođe prilagođava sekvence menjača predstojećoj situaciji u vožnji, primenjujući manje ili veće promene stepena prenosa, na primer.

Pametna integracija Predictive Powertrain Control takođe može detektovati zahteve za skretanje, na primer, podešavanjem pokazivača pravca i pokretanjem faze "kotrljanja" koja smanjuje potrošnju. Takođe integriše prošireni Top Torque1 u standardnim i Power režimima vožnje.

Sve slike služe samo kao primer i mogu se razlikovati od konfiguracija koje su dostupne za naručivanje. Promene su moguće bez prethodne najave.

Krupan prikaz digitalnog brzinomera Actros L modela

Pravi program za svaku situaciju: izaberite Standard, Economy, Fleet ili Power. Posebni zahtevi takođe su pokriveni.

Čak i u okviru svakog programa vožnje, vozač može da bira između četiri režima vožnje u bilo kom trenutku3 – sa A i A ekonomičnim kao standardom, sa još jednim automatskim režimom plus ručnim kao dodatkom.

[1] Prošireni program Top Torque dostupan je kao standard za klasu snage 350 kW (476 ks) u trećoj generaciji motora OM471 i kao opcija za klasu snage od 330 kW (450 ks) u kombinaciji sa menjačem G 281–12/ 14,93–1,0 (G2E).

[2] U poređenju sa modelima bez prediktivne kontrole pogona.

[3] Izuzev voznog programa Fleet, koji nudi samo flote i ručne režime vožnje.

Prema gore