Niski ukupni troškovi
Actros

Niski ukupni troškovi

Sa našim teretnim vozilima na raspolaganju Vam stoje veoma ekonomična vozila.

Sa našim teretnim vozilima na raspolaganju Vam stoje veoma ekonomična vozila. Obezbediti niske troškove, ali na primer i atraktivne Mercedes-Benz servisne ponude i visoku preostalu vrednost, koja se očekuje na kraju perioda korišćenja.

Od produženja garancije, preko paketa održavanja, pa sve do servisnog ugovora punog obima, uključujući habanje – uz niske troškove servisa koji se mogu mesečno planirati Mercedes-Benz Vam, prema želji, nudi različite servisne ugovore sa kojima za svoja vozila širom Evrope dobijate usluge popravki i održavanja po veoma atraktivnim uslovima. Pojedini servisni proizvodi klasifikovani su tako da odlično pokrivaju zahteve svakog voznog parka.

Svi servisni ugovori se mogu kombinovati sa inovativnim, prema želji, raspoloživim servisnim proizvodom Mercedes-Benz Uptime226, 241, koji doprinosi dodatnom povećanju raspoloživosti vozila i optimizovanoj mogućnosti planiranja vremena boravka u servisnoj radionici.

Saznajte više o servisnim ugovorima Mercedes ServiceContracts:

Pregled prednosti.

 • Prema želji, Mercedes-Benz servisni ugovori za mesečne rate koje je moguće fiksno planirati i za povećanu raspoloživost vozila
 • Opciona kartica Mercedes ServiceCard za optimizovanje troškova goriva i brzu administraitvnu obradu usluge Service24h
 • TruckStore – profesionalna organizacija polovnih vozila za kupoprodaju polovnih teretnih vozila svih marki, godišta i verzija
 • Zagarantovana preostala vrednost putem ugovora o ponovnom otkupu već prilikom nabavke
 • Nema rizika vezanog za vrednost ponovnog otkupa na kraju ugovora


 

Content low total costs 01

Karticom Mercedes ServiceCard, koja je raspoloživa prema želji, možete bezgotovinski točiti gorivo na više od 44.000 pumpi sa dizel lanca snabdevanja preduzeća UTA.

RAspitajte se dodatnim prednostima kartice Mercedes ServiceCard.


 

TruckStoreove brojne ponude finansijskih usluga dodatno Vam olakšavaju donošenje odluke o najboljem izboru polovnog teretnog vozila koje najbolje odgovara Vašim potrebama.

Da biste sa sigurnošću znali na koji iznos možete da računate u slučaju povratka vozila, već prilikom nabavke Vašeg teretnog vozila zagarantovana Vam je preostala vrednost u okviru ugovora o reotkupu. Proverite sa Vašim prodavcem na kojim tržištima se mogu koristiti ove usluge. Proverite sa Vašim prodavcem Mercedes-Benz vozila na kojim tržištima se mogu koristiti ove usluge.

Kupiti? Uzeti na lizing? Ili za početak ipak samo iznajmiti? Zahvaljujući lizing proizvodima i finansijskim proizvodima koji su usklađeni sa Vašim preduzećem, kao i celokupnim rešenjima prema Vašim potrebama za nabavku vozila i osiguranje mobilnosti, uvek ste ispred drugih u vožnji.

Pregled prednosti.

 • Svi servisni ugovori mogu se povezati s lizingom u jedinstvene proizvode servisa i lizinga
 • Najam proizvoda CharterWay Rental za fleksibilna rešenja mobilnosti bez vezivanja kapitala
 • Jednostavna kontrola planiranja/troškova zahvaljujući unapred tačno određenim ratama
 • Opcioni servisni ugovori Mercedes-Benz ServiceContracts za osiguranje mobilnosti i administrativno rasterećenje.
 • Mercedes-Benz Financial Services za individualne proizvode lizinga i finansiranja
 • Atraktivni popusti na osiguranje vozila s određenom bezbednosnom opremom


 


 

Mercedes-Benz Financial Services kao kompetentan i angažovan partner Vam stoji na raspolaganju sa atraktivnim proizvodima lizinga i finansiranja.

Mercedes-Benz Financial Services Vam, na primer, kroz uslugu finansiranja omogućava kombinaciju povoljnih mesečnih rata finansiranja i fleksibilnosti lizinga. Ili zahvaljujući finansiranju sa otplatom u skladu sa sezonskim prilivima, visinu rata možete prilagoditi toku svog poslovanja. Preverite sa svojim prodavcem Mercedes-Benz vozila na kojim tržištima su dostupne navedene usluge.

Prema gore