Visok stepen iskorišćenja vozila
Actros

Visok stepen iskorišćenja vozila

Inteligentno umrežavanje vozila, servisa i Vašeg transportnog preduzeća.

Pomoću inteligentnog umrežavanja vozila, Mercedes-Benz servisa i vašeg transportnog preduzeća, iskorišćenost vozila, korišćenje vozila i efikasnost u vašim logističkim procesima se mogu osetno povećati.

Pregled prednosti.

  • Mercedes-Benz Uptime225, 226, 241: lična briga o kupcima u realnom vremenu za veću mogućnost planiranja boravka u radionici i raspoloživosti vozila
  • Truck Data Center kao osnova za sve Fleetboard usluge
  • Service24h: danonoćno brza pomoć u slučaju nužde37
  • Razgranata mreža radionica širom Evrope sa približno 1700 servisnih centara, produženo radno vreme radionica, delimično do 22 h
  • Posebni modul sa mogućnošću programiranja za pojednostavljeno upravljanje i rukovanje nadgradnjama preko multifunkcionalnog ekrana osetljivog na dodir na multimedijalnom kokpitu
  • Dodatni prekidači u kokpitu za jednostavno i bezbedno rukovanje nadgradnjama

Vizija koja se krije iza Mercedes-Benz Uptime: 100% planiranje i maksimalna raspoloživost vozila. Sa Mercedes-Benz Uptime mi sledimo jasan cilj: da se konstantno smanjuju neplanska otkazivanja vozila i da popravke mogu da se planiraju – i da se tako raspoloživost vozila za vas poveća.


 

Mercedes-Benz Service24h osigurava direktnu pomoć u slučaju kvara – 365 dana godišnje i 24 sata dnevno. U tu svrhu su omogućeni besplatni16 pozivi na broj telefona 00800 5 777 7777. Ako vozač dodatno pritisne i dugme „Service Call Button”, podaci o vozilu i koordinate mesta kvara se prenose u Mercedes-Benz Service24h240. U slučaju kvara, vrhunski opremljeni serviseri izlaze na teren sa pokretnom servisnom radionicom da bi vozilo što pre moglo nastaviti putovanje. Proverite sa Vašim prodavcem Mercedes-Benz vozila na kojim tržištima se mogu koristiti ove usluge.

Fleetboard nudi individualna telematska rešenja, koja doprinose smanjenju troškova i istovremenom povećanju produktivnosti. Da bi se koristio portfolio Fleetboard usluga, dostupni su kako desktop rešenja/klijentska rešenja tako i različite apliakcije za Android i iOS. Proverite sa Vašim prodavcem Mercedes-Benz vozila koje usluge su dostupne na Vašem tržištu.

Prema gore