Predictive Powertrain Control
Actros

Predictive Powertrain Control

Lakši put do bolje vožnje – pomoću sistema Predictive Powertrain Control.

Sa standardnim sistemom Predictive Powertrain Control od sada vozite još ekonomičnije. Na auto-putevima isto kao i na regionalnim putevima.

Sistem integriše način vožnje prilagođen topografiji u automatizovani menjač i u kombinaciji sa precizno prilagođenom promenom stepena prenosa omogućava uštedu goriva i do 5%. Proširene funkcije sistema Predictive Powertrain Control, sada omogućavaju korišćenje prednosti ovog sistema i na regionalnim putevima. Sistem Predictive Powertrain Control pored sistema satelitskog praćenja koristi i precizne 3D mape.

Pregled prednosti.

  • Standardno do 5% manja potrošnja goriva
  • Prepoznavanje toka puta, kao npr. predstojeći padovi, usponi, raskrsnice i kružni tokovi
  • Optimizacija vremena promene stepena prenosa, izbora stepena prenosa i brzine podešene na tempomatu
  • Optimalna iskorišćenost sistema zahvaljujući podešavanjima zavisno od količine saobraćaja sa varijabilnom gornjom i donjom granicom tolerancije, kao i sistemu za prepoznavanje saobraćajnih znakova
  • Sad se može koristiti kako na autoputevima, tako i na regionalnim putevima
Content predictive powertrain control 04

Suveren i štedi gorivo. Novi, standardni PPC (Predictive Powertrain Control) sistem rasterećuje vozača i smanjuje potrošnju goriva i na regionalnim putevima.

Da li na strmom brdu, ispred vrha brda, prilikom vožnje nizbrdo, spuštanja ili na ravnici – sistem Predictive Powertrain Control pravovremeno prepoznaje predstojeće situacije u vožnji i deluje predvidljivo. U tu svrhu, sistem Predictive Powertrain Control stalno procenjuje kinetičku energiju vozila i koristi je npr. ispred vrha brda ili na ravnici za EcoRoll faze. Time se smanjuju gubici usled vuče i štedi gorivo. Uz to, sistem obezbeđuje redosled menjanja stepena prenosa, koji je prilagođen predstojećoj situaciji u vožnji, što znači da su postupci promene stepena prenosa ređi i preskakanje stepena prenosa veće. Ovo takođe doprinosi manjoj potrošnji.

Prema gore