Novi Actros NGT
Actros

Novi Actros NGT

Inovativan, efikasan & trajan.

Ekološki: Zemni gas od svih fosilnih goriva ima najbolji odnos između proizvedene energije i oslobođene količine štetnih materija. On doprinosi smanjivanju smoga i efekta staklene bašte.

Bezbedno: Sipanje goriva je jednostavno isto kao i kod drugih, tradicionalnih goriva. Pored toga, zemni gas je lakši od vazduha i isparava ako se ispusti.

Ekonomičan: Zahvaljujući niskoj ceni CNG-a u celoj Evropi i državnom finansiranju u mnogim državama, radni troškovi su manji nego kod dizel-motora.

Udobno: Sipanje goriva ide brzo a mreža benzinskih stanica sa CNG-om je najgušća u Evropi. Pored toga, vozila na CNG su često izuzeta od saobraćajnih ograničenja.

Šta je CNG?

 • Komprimovani prirodni gas (CNG, Compressed Natural Gas) je fosilno gorivo koje se dobija komprimovanjem zemnog gasa, uglavnom od metana kao i drugih lakih ugljovodonika, kao što su propan i butan.
 • On može da se dobije i fermentacijom organskih ostataka sa 100 % ekološkim procesom (biometan).
 • Skladišti se u gasovitom stanju na sobnoj temperaturi i u čvrstim rezervoarima pod pritiskom od oko 200 bara.
 • Nemojte ga zameniti sa tečnim zemnim gasom (LNG, Liquefied Natural Gas), jer se u tom slučaju zemni gas skladišti u tečnom obliku pri temperaturama od –160 °C.
Content the new Actros ngt 01
Content the new Actros ngt 04

Ciljna grupa Actros NGT-a.

 • Transportno preduzeće sa ekološkom svešću „Green-Philosophie“.
 • Preduzeća u oblasti ekologije i transporta otpada.
 • Specijalizovane firme za transport robe za isporuke srednjeg dometa.
 • Idealno za isporuke noću i u zonama saobraćajnih ograničenja.
 • Novi Actros NGT (Natural Gas Technology) može da doprinese poboljšanju kvaliteta vazduha i života.
 • Dostupan u verziji 18 ili 26 tona.
 • 100 % CNG domet do 650 km.
 • Do 95 % manje emisija CO2 sa biometanom.
 • Značajno manje buke nego kod dizel-motora 1011.
 • Automatski menjač Allison.
Content the new Actros ngt 02
Prema gore