Fire & Rescue
Unimog U 4023/U 5023

Fire & Rescue

Izdržljiv.

Šumski požari na Sredozemlju, poplave na Dunavu i Labi, orkani i jesenje oluje u celoj Evropi, a uz sve to grad i zemljotresi: prirodne nepogode sve su češće u celom svetu, pa su i vatrogasci i službe spasavanja sve češći na velikim i specijalnim zadacima. To znači da su službe spasavanja suočene sa sve većim izazovima – a time i njihova vozila. Nijedno drugo vozilo ne nudi uporedivi potencijal učinka u najtežim uslovima, kao što to čini Unimog: kao transportno vozilo za osoblje, materijal, alat i uređaje. Na licu mesta kao vatrogasno vozilo, vozilo za rasčišćavanje ili vozilo za spasavanje.

Content fire rescue 01

Unimog obavlja zadatke, na primer, savijenom i zavarenom šasijom vozila, tehnologijom teleskopske cevi za ekstremnu dijagonalnu torziju do 600 mm, velikim uglovima za nagibe i rampe, portalnim osovinama, pogonom na sve točkove i blokadama diferencijala, kao i jakom vučom i savlađivanjem uspona.

Jedna od posebnosti je sistem samozaštite. Sistem vlaži pneumatike i vetrobransko staklo kada se plamen previše približi vozilu. Fabrički raspoloživi paket za zaštitu od visokih temperatura sadrži dodatke, kao što su obloge važnih vodova za zaštitu od visokih temperatura i oštećenja.

Pomoću taktički pripremljenih stavki – kao što je otvor na krovu predviđen za suzbijanje požara direktno iz kabine – Unimog efikasno podržava spasilačke timove. Opciona dvostruka kabina ima mesta za do 7 vatrogasaca.

Dodatni pogon sa menjača ili motora pretvara Unimog u savršeno vozilo za brzo suzbijanje šumskog požara. Menjač sa grupom za terensku vožnju omogućava kretanje vozila i na teškom terenu ili „pump & roll“ pri izuzetno malim brzinama vožnje. Tehnologija pogona je raspoređena tako, da omogućava kretanje kroz vodu dubine do 80 cm (po želji, do 120 cm). Dodatne karakteristike su sistem za regulaciju pritiska u pneumaticima Tirecontrol plus sa režimima rada „Put“, „Pesak“ i „Loš put, kao i efikasni menjač sa reverzibilnim prebacivanjem stepena prenosa Electronic Quick Reverse, reduktorom stepena prenosa za terensku vožnju i elektronski automatizovanim prebacivanjem stepena prenosa EAS.

Content fire rescue 02
Prema gore