Menjač
Unimog U 4023/U 5023

Menjač

Vrhunska tehnika – uključujući veliku snagu.

Unimogov potpuno sinhronizovani elektropneumatski manuelni menjač (EPS) sa osam stepena prenosa za vožnju unapred i šest stepena prenosa za vožnju unazad prenosi snagu motora u pogon. Na raspolaganju stoji i posebna grupa za terensku vožnju sa dodatnih osam stepena prenosa za vožnju napred i unazad za male brzine vožnje. Njegove karakteristike su izuzetno tih rad, dugi radni vek i visok stepen dejstva. Sinhronizovana grupa za brzu promenu smera Electronic Quick Reverse omogućava brze promene pravca kretanja, npr. da biste se oslobodili u slučaju zaglavljivanja prilikom terenske vožnje.

Unimog ostvaruje širok niz mogućnosti, između ostalog i pomoću dokazanih dodatnih pogona sa menjača – npr. brzog za hidraulične pumpe i veoma brzog za vatrogasne pumpe. Zahvaljujući optimizovanom podnom delu karoserije, dodatni pogoni sa menjača su lako dostupni i mogu da se koriste na više načina.

Maksimalna vuča je na raspolaganju u svakoj situaciji pomoću pogona zadnje osovine za vožnju na putu i pogona na svim točkovima sa mogućnošću pneumatskog uključivanja i isključivanja za terensku vožnju. A ako je teren ekstremno težak, blokade diferencijala na obe osovine obezbeđuju pun prenos snage. Tako ćete sigurno napredovati, čak i kada samo jedan točak ima dovoljno vuče. Na taj način Unimog savladava uspone i do 100%.

Content gearbox 01 en GB

Dva programa vožnje pojednostavljuju posao vozaču: Kod automatskog režima rada „A“ program vožnje – u zavisnosti od opterećenja, položaja pedale gasa, rada motora, uspona/pada i motorne kočnice – potpuno preuzima prebacivanje i aktiviranje spojnice. Ako je potrebno, vozač može da ručno izvrši promenu stepena prenosa preko višenamenske ručice.

Potpunu kontrolu omogućava program vožnje „M“ (ručni). Tu se promena stepena prenosa takođe vrši preko višenamenske ručice. Vozač određuje stepen prenosa, a spojnica se aktivira automatski.

Content gearbox 02
Prema gore