Tirecontrol plus
Unimog U 4023/U 5023

Tirecontrol plus

Ovo ga čini jedinstvenim.

Unimog je jedinstven po tome: Pritisak u pneumaticima koji je odgovarajući za određenu primenu može lako da se podesi pritiskom na taster na displeju. Vozač može da bira između tri prethodno konfigurisana načina rada „Put“, „Pesak“ i „Loš put“, a na raspolaganju je i manuelni režim rada. Pritisak u pneumaticima se automatski prilagođava. Tako se Unimog po rastresitoj podlozi, kao što je pesak ili blato, kreće sa nižim pritiskom u pneumatiku nego po dodirnoj površini. Time se postiže bolja vuča i smanjuje se proklizavanje. Ili štedljivo i bezbedno na putu zahvaljujući visokom pritisku u pneumaticima i maloj dodirnoj površini.

Uređaj za regulaciju pritiska u pneumaticima Tirecontrol plus je dostupan već fabrički, nisu potrebne specijalne modifikacije.

Content tirecontrol 01
Prema gore