Osiguranja
Bezbrižno na putu

Osiguranja

Smanjite rizik od neočekivanih slučajeva štete transparentnim troškovima.

Mercedes-Benz osiguranjem1001 prepuštate brigu u slučaju štete: nakon nesreće ćete dobiti zamensko vozilo da biste i dalje ostali u pokretu. Vaše vozilo oštećeno u saobraćajnoj nesreći će biti odvučeno u obližnju dostupnu Mercedes-Benz radionicu. Nastali troškovi će biti maksimalno transparentni i moći ćete ih planirati.

Merlo za obračun premije su motorizacija Vašeg teretnog vozila, način korišćenja, kao i od individualne klase bonusa i malusa. Inače: Ako ne priložite klasu bonusa i malusa, na početku perioda ugovora imate korist od posebne klasifikacije u klasi bonusa i malusa 2 (SF 2). A kod samoučešća imate izbor između dve varijante: 1.000 evra ili 2.500 evra.

Vaše prednosti.

  • 100 mil. evra pokrića kod obaveznog osiguranja teretnog vozila u slučaju oštećene osobe, materijale štete i imovinske štete, maksimalno 12 mil. evra po oštećenoj osobi
  • Saosiguranje dogradnji i nadgradnji do 100.000 evra
  • Saosiguranje za operativne štete, štete od kočenja i lomova
  • Automatsko ažuriranje usluga za Vaše osiguranje
  • Opciono GAP osiguranje u kombinaciji sa ugovorom o finansiranju
  • U slučaju fabričke montaže pomoćnog sistema za zadržavanje kolovozne trake, pomoćnog sistema Active Brake Assist i pomoćnog sistema za održavanje odstojanja (ako može fabrički da se isporuči) dobijate 10% popusta na premiju osiguranja
Prema gore