Med säkerheten på din sida.
General Safety Regulation

Med säkerheten på din sida.

Mercedes-Benz Trucks säkerhetssystem.

Säkerheten kommer först, särskilt på vägarna. Från 7 juli 2024 gäller nya standarder för säkerhetssystem i hela EU genom den uppdaterade General Safety Regulation (GSR, förordning 2019/2144 (EU)) för att öka den allmänna säkerheten i trafiken.
Mercedes‑Benz Trucks mål är att ge föraren bästa möjliga stöd och avlastning under körningen.

De nya och vidareutvecklade säkerhetssystemen uppfyller inte bara gällande standarder från 2024, utan överträffar delvis deras omfattning.
På så sätt markerar de ytterligare en milstolpe på vägen mot olycksfri körning.

Alla hjältar på vägen kan behöva lite hjälp då och då. För detta står säkerhetssystemen från Mercedes‑Benz Trucks redo. Vart och ett utrustat med unika färdigheter för att ge stöd i kritiska situationer.

Upplev funktionerna i praktiken och dyk in i en tecknad värld av Super Safety-medhjälpare.
 

De fyra presenterade säkerhetssystemen motsvarar ett urval av framtida systemgenerationer som kommer att ha modellövergripande tillgänglighet i och med åtagandet i de uppdaterade GSR-riktlinjerna.

En översikt över alla tillgängliga säkerhetssystem per modell hittar du här:

Den vidareutvecklade Active Sideguard Assist i andra generationen901, 1, 905 kan hjälpa föraren vid körfältsbyte eller vid svängningsmanövrer med begränsad sikt i hela hastighetsområdet. Dessutom kan tvåstegsvarningssystemet varna om potentiella faror, så att föraren kan avvärja en kritisk trafiksituation genom att ingripa i tid.

Fördelarna i korthet.

 • Övervakning på förar- och passagerarsidan
 • Tvåstegsvarningssystem vid riskidentifiering (först optisk information, sedan optisk och akustisk varning)
 • Riskidentifiering och varningsmeddelande i hela hastighetsområdet
 • Aktivt bromsingrepp på den faktiska trafiksidan i hastigheter upp till 20 km/h om föraren inte reagerar på ljud- och ljusvarning

Den sjätte generationen av Active Brake Assist901, 902, 903 har tack vare 270°‑fusionstekniken en förstärkt reality capture-funktion och därmed högre riskidentifiering. För att förhindra en olycka kan systemet på så sätt utföra en partiell eller full inbromsning om det registrerar stillastående eller rörliga föremål. Det omfattar även fotgängare i rörelse, cyklister och föremål i kurvor med stor kurvradie.

Fördelarna i korthet.

 • 270° omgivningsregistrering med hjälp av kamerateknik samt extra radarsensorer vid strålkastarna och åt sidan
 • Utökad reaktion på fotgängare och cyklister upp till 60 km/h
 • Utökad reaktion och olycksprevention möjlig på rörliga och stillastående fordon i typiska kurvsituationer på motorväg upp till 70 km/h
 • Olyckans svårighetsgrad kan minskas avsevärt i högre hastigheter
 • Varningssystem i tre steg vid riskidentifiering: först optisk och akustisk varning, sedan delbromsning, slutligen automatiserad full inbromsning
 • Hög tillgänglighet vid dålig sikt med radarteknik

Frontguard Assist901 övervakar trafiken framför bilen och hjälper föraren vid stillastående och i startsituationer. Om systemet registrerar stillastående eller rörliga objekt framför bilen, t.ex. personer, hjälper det föraren i körsituationer upp till 15 km/h med varningssystemet i två steg.

Fördelarna i korthet.

 • Aktiv i körsituationer upp till 15 km/h
 • Övervakningsområdet täcker den döda vinkeln framför bilen (upp till ca 4 m) längs hela bilens bredd
 • Tvåstegsvarningssystem vid riskidentifiering (optisk varning, sedan optisk och akustisk varning)
 • Möjlighet att undvika olyckor eller minska olyckans svårighetsgrad inom systemets gränser

Active Drive Assist 3901, 905, 906 är konstruerad för att hjälpa föraren genom ökad åkkomfort. Det sker genom ett samspel mellan olika assistansfunktioner. Genom att systemet arbetar i hela hastighetsområdet kan det bidra till ökad körsäkerhet.

Fördelarna i korthet.

 • Fungerar i hela hastighetsområdet
 • Automatisk avståndsreglering med stop-and-go-funktion genom avståndshållarassistenten
 • Automatisk igångkörning och stopp i kösituationer
 • Hands off-varning i flera steg upp till 60 sekunder
 • Emergency Stop i flera steg efter 60 sekunder utan förarreaktion
 • Elektriskt stödd styrning när föraren aktivt styr fordonet i sidled inom systemgränserna
 • Varnar visuellt och akustiskt när bilen kör över körfältsmarkeringarna med hjälp av körfältsassistenten samt styr tillbaka till körfältet med hjälp av filavvikelseskyddet (Lane Departure Protection)
Uppåt