Med säkerheten på din sida.
General Safety Regulation

Med säkerheten på din sida.

Mercedes-Benz Trucks säkerhetssystem.

Säkerheten kommer först, särskilt på vägarna. Från 7 juli 2024 gäller nya standarder för säkerhetssystem i hela EU genom den uppdaterade General Safety Regulation (GSR, förordning 2019/2144 (EU)) för att öka den allmänna säkerheten i trafiken.
Mercedes‑Benz Trucks mål är att ge föraren bästa möjliga stöd och avlastning under körningen.

De nya och vidareutvecklade säkerhetssystemen uppfyller inte bara gällande standarder från 2024, utan överträffar delvis deras omfattning.

På så sätt markerar de ytterligare en milstolpe på vägen mot olycksfri körning.

Alla hjältar på vägen kan behöva lite hjälp då och då. För detta står säkerhetssystemen från Mercedes‑Benz Trucks redo. Vart och ett utrustat med unika färdigheter för att ge stöd i kritiska situationer.

Upplev funktionerna i praktiken och dyk in i en tecknad värld av Super Safety-medhjälpare.
 

De fyra presenterade säkerhetssystemen motsvarar ett urval av framtida systemgenerationer som kommer att ha modellövergripande tillgänglighet i och med åtagandet i de uppdaterade GSR-riktlinjerna.

En översikt över alla tillgängliga säkerhetssystem per modell hittar du här:

Den vidareutvecklade Active Sideguard Assist i andra generationen901, 1, 905 kan hjälpa föraren vid körfältsbyte eller vid svängningsmanövrer med begränsad sikt i hela hastighetsområdet. Dessutom kan tvåstegsvarningssystemet varna om potentiella faror, så att föraren kan avvärja en kritisk trafiksituation genom att ingripa i tid.

Fördelarna i korthet.

 • Övervakning på förar- och passagerarsidan
 • Tvåstegsvarningssystem vid riskidentifiering (först optisk information, sedan optisk och akustisk varning)
 • Riskidentifiering och varningsmeddelande i hela hastighetsområdet
 • Aktivt bromsingrepp vid högersväng (högertrafik) resp. vänstersväng (vänstertrafik) i hastigheter upp till 20 km/h, vid utebliven reaktion på optisk och akustisk varningssignal

Den sjätte generationen av Active Brake Assist901, 902, 903 har utökad registrering av omgivningen med hjälp av 270°‑fusionsteknik med sex nya sensorer. Övervakning av flera körfält ger ökad riskidentifiering. På så sätt kan Active Brake Assist 6901, 902, 903 reagera ännu snabbare i kritiska situationer, till exempel när du närmar dig stillastående eller långsamtgående trafik – även i motorvägstypiska kurvor.

Dessutom känner systemet av stillastående och rörliga personer samt cyklister i körfältet, oavsett om de korsar din väg eller kommer emot dig. Om en potentiell kollision registreras kan Active Brake Assist 6901, 902, 903 reagera med en automatisk full inbromsning i hastigheter upp till 60 km/h.

Fördelarna i korthet.

 • 270° registrering av omgivningen med hjälp av kamerateknik samt extra närområdessensorer vid strålkastarna och åt sidan
 • Utökad reaktion på fotgängare och cyklister upp till 60 km/h
 • Utökad reaktion för att undvika olyckor med rörliga och stillastående fordon i motorvägstypiska kurvsituationer
 • Olyckans svårighetsgrad kan minskas avsevärt i högre hastigheter
 • Varningssystem i tre steg vid riskidentifiering: först optisk och akustisk varning, sedan delbromsning, slutligen automatiserad full inbromsning
 • Hög tillgänglighet vid dålig sikt med radarteknik

Front Guard Assist901 övervakar trafikrummet framför fordonet och hjälper föraren vid stillastående, i startsituationer och i korsningar. Om systemet registrerar stillastående eller rörliga objekt framför fordonet, t.ex. personer, hjälper det föraren i körsituationer upp till 15 km/h med varningssystemet i två steg.

Fördelarna i korthet.

 • Aktiv i körsituationer upp till 15 km/h
 • Övervakningsområdet täcker den döda vinkeln framför bilen (upp till ca 4 m) längs hela bilens bredd
 • Tvåstegsvarningssystem vid riskidentifiering (optisk varning, sedan optisk och akustisk varning)
 • Möjlighet att undvika olyckor eller minska olyckans svårighetsgrad inom systemets gränser

Det perfekta samspelet mellan de olika körhjälpsfunktionerna i Active Drive Assist 3901, 905, 906 ökar inte bara körkomforten utan bidrar även till förbättrad trafiksäkerhet.

Den senaste generationen, Active Drive Assist 3901, 905, 906, hjälper föraren ännu mer vid positionsförändringar i längd- och sidled. En nyhet här är framför allt Emergency Steering-funktionen: Om Active Sideguard Assist 2901, 1, 905 varnar för kollisionsrisk i samband med filbyte kan Active Drive Assist 3901, 905, 906 aktivt styra emot och på så sätt föra tillbaka fordonet till mitten av körfältet resp. det egna körfältet.

Dessutom reagerar systemet aktivt på oförmögenhet hos föraren, till exempel på grund av hälsoproblem: Det registrerar uteblivet agerande och bromsar in fordonet så mjukt som möjligt.

Fördelarna i korthet.

 • Särskilt utvecklat för körning på motorvägar
 • Fungerar i hela hastighetsområdet
 • Automatisk avståndsreglering med stop-and-go (start och stopp i kösituationer)
 • Automatisk kontinuerlig centrering av fordonet i mitten av körfältet
 • Kan med hjälp av aktivt styringrepp förhindra att fordonet lämnar körfältet
 • Kan bromsa in fordonet mjukt till stillastående om föraren inte agerar
 • Kan styra tillbaka fordonet till det egna körfältet vid kollisionsrisk i samband med filbyte
Uppåt