Låg totalkostnad.
Mercedes-Benz RoadEfficiency

Låg totalkostnad.

Uppnå låga driftkostnader med fokus på minskad förbrukning.

Detta är den första pelaren i RoadEfficiency och ett löfte som nya Actros uppfyller tack vare lägre bränsleförbrukning jämfört med föregångaren, till exempel genom aerodynamiken som blivit ännu bättre och den vidareutvecklade GPS-styrda farthållaren Predictive Powertrain Control (ingår).

Content low total costs 01

Dessutom befäster Actros sin ledande roll om och om igen: Av över 2 000 bränsledueller har den vunnit över 90 procent, med ett förbrukningsvärde som ligger ungefär 10 procent lägre än konkurrenternas220. Men vi stannar inte här, utan kommer även i framtiden att jobba på att sänka förbrukningen ännu mer. Allt för så låga totalkostnader som möjligt.

Låg bränsleförbrukning är avgörande för en god driftsekonomi. Det är en egenskap som Actros fått bevisa i verkligheten.

Med nya Actros kan vi presentera en lastbil som sparar ytterligare upp till tre procent på motorvägen och upp till fem procent på landsvägen. Det beror bland annat på ytterligare förbättringar i drivlinan och aerodynamiken samt den vidareutvecklade GPS-styrda farthållaren Predictive Powertrain Control, som nu även kan bidra till lägre förbrukning på landsvägar.

Till de låga totalkostnaderna bidrar även de nya hjälpsystemen som ökar körsäkerheten och gör att du kan lita på att din lastbil kommer fram i tid. Dessutom kan effektiviteten förbättras tack vare en mer flexibel fordonsanvändning, bland annat med hjälp av innovativa och skräddarsydda servicetjänster som Mercedes-Benz Uptime. Du kan också välja till tjänster från Fleetboard för att öka kapaciteten i logistikprocessen. Vi gör allt för högre effektivitet – nya Actros.

Ju lägre bränsleförbrukningen är, desto lägre blir totalkostnaden. Därför har vi gjort allt för att nya Actros som standard ska få en ännu lägre förbrukning.

Fördelarna i korthet.

 • Sparsamma, tillförlitliga Euro VI-motorer i fyra cylindervolymklasser
 • Exakt avstämda drivlinekonfigureringar med 12-växlad växlingsautomatik och optimerad axelutväxling
 • Förbrukningsreducerande körprogram
 • Avancerad aerodynamik som förbättrats ytterligare
 • Bränslereducerade sekundärförbrukare

Med Predictive Powertrain Control som nu ingår som standard kan du köra ännu mer ekonomiskt, såväl på motorväg och landsväg som på gator inne i städer.

Systemet integrerar ett körsätt som är anpassat till topografin i växlingsautomatiken, vilket i kombination med den exakt anpassade växlingsstrategin möjliggör bränslebesparingar på upp till 5 %. De nya, utökade funktionerna hos den GPS-styrda farthållaren Predictive Powertrain Control gör att fördelarna med systemet nu också kan utnyttjas på landsväg. Förutom ett satellitbaserat positionsbestämningssystem använder Predictive Powertrain Control även exakta kartor i 3D.

Förutom vägsträckningen med kommande nedförsbackar och uppförsbackar registreras även korsningar, rondeller och vägmärken som är sparade i 3D-kartor. Utifrån dessa uppgifter optimerar Predictive Powertrain Control växlingstidpunkter, växlingssteg och farthållarens hastighet. Och utnyttjas bilens kinetiska energi för att undvika onödiga gaspådrag, växlingar och inbromsningar. Därmed kan farthållaren användas i nästan alla körsituationer. Det avlastar föraren och bidrar till ett bränslesnålt körsätt på landsvägar. Predictive Powertrain Control kan användas i kombination med farthållaren i hastigheter mellan 25 och 90 km/h.

Fördelarna i korthet.

 • Upp till fem procent lägre bränsleförbrukning som standard
 • Avkänning av vägsträckningen och kommande nedförsbackar, uppförsbackar, korsningar och rondeller
 • Optimerar växlingstidpunkter, växlingar och farthållarens inställda hastighet i förväg
 • Optimalt systemutnyttjande tack vare trafikberoende inställning med variabel övre och nedre hysteres samt separat vägmärkesassistent
 • Kan nu användas även på landsväg, inte bara motorväg

I en brant uppförsbacke, före ett krön, vid rullning i nedförsbacke, i sänkor eller på plana sträckor – den GPS-styrda farthållaren Predictive Powertrain Control kan registrera kommande körsituationer i god tid och agera förutseende. Predictive Powertrain Control beräknar konstant bilens kinetiska energi och utnyttjar denna t.ex. före krön eller på plana sträckor i EcoRoll-läget. Det reducerar dragförluster och sparar bränsle. Dessutom anpassar systemet växlingarna efter den förestående körsituationen, alltså exempelvis färre växlingar och större växlingssteg, vilket också bidrar till en lägre förbrukning.

Körprogram economy.
Körprogrammet economy är optimerat för att användas inom fjärrtrafik och stöder ett särskilt ekonomiskt körsätt.

Content low total costs 10

Fleetboard körstilsanalys bidrar till ett körsätt som minskar såväl förbrukning som slitage. Telematiksystemet registrerar tekniska data från lastbilen och analyserar dem. Dessutom visas i vilken utsträckning systemet Predictive Powertrain Control utnyttjas. Sedan görs en detaljerad analys av förarens köregenskaper med utgångspunkt från dessa data. Det gör att körsättet kan bedömas objektivt, så att varje förare kan få en individuellt anpassad utbildning. Totalt sett kan besparingen bli så hög som 15 procent.

Fördelarna i korthet.

 • Fleetboard Cockpit samlar alla uppgifter i ett och samma gränssnitt
 • Ytterligare bränslebesparing genom Fleetboard körstilsanalys, Eco-Support13 och Mercedes-Benz Truck Training
 • Fleetboard Driver för föraren med direkt åtkomst till uppgifter från Fleetboard-tjänsterna för körstilsanalys och tidsplanering