Låg totalkostnad.
Mercedes-Benz RoadEfficiency

Låg totalkostnad.

Uppnå låga driftkostnader med fokus på minskad förbrukning.

Detta är den första pelaren i RoadEfficiency och ett löfte som Actros uppfyller tack vare lägre bränsleförbrukning jämfört med föregångaren: till exempel genom aerodynamiken som blivit ännu bättre och den vidareutvecklade GPS-styrda farthållaren Predictive Powertrain Control (ingår).

Content low total costs 01

Låg bränsleförbrukning är avgörande för en god driftsekonomi. Det är en egenskap som Actros fått bevisa i verkliga livet.

Med Actros kan vi presentera en lastbil som sparar ytterligare upp till 3 % på motorvägen och upp till 5 % på landsvägen. Det beror bland annat på ytterligare förbättringar i drivlinan och aerodynamiken samt den vidareutvecklade farthållaren Predictive Powertrain Control, som nu även kan bidra till lägre förbrukning på landsvägar.

Till de låga totalkostnaderna bidrar även de nya hjälpsystemen som ökar körsäkerheten och gör att du kan lita på att din lastbil kommer fram i tid. Dessutom kan effektiviteten förbättras tack vare en mer flexibel fordonsanvändning, Exempelvis med innovativa servicetjänster som är perfekt anpassade till dina behov, som Mercedes-Benz Uptime2251, 226, 2411. Du kan också välja till tjänster från Fleetboard för att öka kapaciteten i logistikprocessen. Vi gör allt för högre effektivitet – Actros.

Ju lägre bränsleförbrukningen är, desto lägre blir totalkostnaden.

Fördelarna i korthet.

 • Sparsamma, tillförlitliga Euro VI-motorer i fyra cylindervolymklasser
 • Exakt avstämda drivlinekonfigureringar med 12-växlad växlingsautomatik och optimerad axelutväxling
 • Förbrukningsreducerande körprogram
 • Trimmad aerodynamik
 • Bränslereducerade sekundärförbrukare

Med Predictive Powertrain Control som nu ingår som standard kan du köra ännu mer ekonomiskt, såväl på motorväg och landsväg som på gator inne i städer.

Predictive Powertrain Control kopplar samman fordonets GPS-data med exakta digitala 3D-kartor, registrerar därigenom framförliggande uppförs- och nedförsbackar i vägsträckningen och optimerar utifrån detta på ett förutseende sätt växlingstidpunkter, växlingssteg, farthållarhastighet och EcoRoll-faser. På samma sätt tar systemet hänsyn till kurvor, korsningar och de hastighetsbegränsningar som sparats i kartans data, och reagerar i enlighet med detta. Det möjliggör i kombination med den exakt avstämda växlingsstrategin bränslebesparingar på upp till 5 %1066. Predictive Powertrain Control integrerar körlägena samt den slitagefria bromsen och det utökade Top Torque**. Dessutom känner systemet av förarens önskemål om att svänga och inleder i god tid en EcoRoll-fas.

Förutom vägsträckningen med kommande nedförsbackar och uppförsbackar registreras även korsningar, rondeller och vägmärken som är sparade i 3D-kartor. Utifrån dessa uppgifter optimerar Predictive Powertrain Control växlingstidpunkter, växlingssteg och farthållarens hastighet. Och utnyttjas bilens kinetiska energi för att undvika onödiga gaspådrag, växlingar och inbromsningar. Därmed kan farthållaren användas i nästan alla körsituationer. Det avlastar föraren och bidrar till ett bränslesnålt körsätt på landsvägar. Predictive Powertrain Control kan användas i kombination med farthållaren i hastigheter mellan 25 och 90 km/h.

Fördelarna i korthet.

 • Upp till 5 %1066 lägre bränsleförbrukning som standard
 • Avkänning av vägsträckningen och kommande nedförsbackar, uppförsbackar, korsningar och rondeller
 • Automatisering av växlingstidpunkter, växlingar och farthållarens inställda hastighet
 • Integrering av trafikberoende inställningar samt vägmärkesassistent
 • Den kan användas på motorvägar och landsvägar

Oavsett om du kör i branta berg, före ett krön, nedförsbackar, sänkor eller på plana vägar – tack vare satellitstödd navigation och exakta 3D-kartor kan Predictive Powertrain Control känna igen kommande körsituationer i ett tidigt skede och agera förutseende. Predictive Powertrain Control beräknar oavbrutet fordonets rörelseenergi och kan utnyttja denna t.ex. före krön eller på plana sträckor i EcoRoll-läget, vilket reducerar släpförluster och kan spara bränsle. Dessutom kan systemet anpassa växlingarna till den förestående körsituationen, alltså exempelvis genom att utföra färre växlingar och större växlingssteg.

Körprogram economy.
Körprogrammet economy är optimerat för att användas inom fjärrtrafik och stöder ett särskilt ekonomiskt körsätt.

Content low total costs 10

Fleetboard körstilsanalys bidrar till ett körsätt som minskar såväl förbrukning som slitage. Telematiksystemet registrerar tekniska data från lastbilen och analyserar dem. Dessutom visas i vilken utsträckning systemet Predictive Powertrain Control utnyttjas. Sedan görs en detaljerad analys av förarens köregenskaper med utgångspunkt från dessa data. Det gör att körsättet kan bedömas objektivt, så att varje förare kan få en individuellt anpassad utbildning. Totalt sett kan besparingen bli så hög som 15 procent.

Fördelarna i korthet.

 • Fleetboard Cockpit samlar alla uppgifter i ett och samma gränssnitt
 • Ytterligare bränslebesparing genom Fleetboard körstilsanalys, Eco-Support13 och Mercedes-Benz Truck Training
 • Fleetboard Driver för föraren med direkt åtkomst till uppgifter från Fleetboard-tjänsterna för körstilsanalys och tidsplanering
Uppåt