Hög fordonsanvändning
Mercedes-Benz RoadEfficiency

Hög fordonsanvändning

Summan av alla detaljer skapar effektivitet.

Den tredje pelaren i RoadEfficiency består av servicenyheten Mercedes-Benz Uptime tillsammans med andra vägvisande fördelar hos nya Actros. Hit räknas bland annat enklare manövrering och smidigare arbetsprocesser, men även intelligent sammankoppling av förare, bil och logistikprocess som gör att bilarna kan användas mer flexibelt och utnyttjas i högre grad.

Med Mercedes-Benz Uptime strävar vi efter ett tydligt mål. Vi ska ständigt minimera oplanerade driftstopp och se till att reparationer kan planeras – för att därigenom öka tillgängligheten till dina fordon.

Översikt över fördelarna:

  • personlig rådgivning genom Mercedes-Benz service
  • mycket goda möjligheter att planera och effektivisera verkstadsbesök
  • ökad fordonstillgänglighet i din vagnpark
  • information i realtid om status för alla fordon i vagnparken
  • snabb information och tydliga handlingsdirektiv vid identifierat behov av reparation eller underhåll
  • Integrerad lösning för lastbil och trailer

Med serviceinnovationen Mercedes-Benz Uptime225, 226, 241 kör du ännu mer tillförlitligt och ekonomiskt. Detta tack vare att reparations- och servicearbeten identifieras tidigt och därmed kan planeras.

Content uptime 011

Eftersom alla integrerade system i bilen ständigt kommunicerar genereras flera gigabyte data per lastbil varje dag. Dessa data kan användas för olika fordonsdiagnoser. I dag sker en stor del av alla diagnoser helautomatiskt via fjärrstyrning från Mercedes-Benz Uptime. Tack vare detta känner verkstaden redan till orsaken till felet innan bilen kommer in.

Mercedes-Benz Uptime genererar helt automatiskt anvisningar till återförsäljarens verkstad, inom i genomsnitt 240 sekunder efter att data har samlats in i lastbilen. Detta är möjligt genom att verkstadens kunskaper och erfarenheter finns sparade på backend-servrarna hos Mercedes-Benz Service. På så sätt säkerställs diagnosen, tydliga anvisningar och reservdelsidentifieringen baserat på motsvarande reparationsvägledning. Med andra ord, så kan även oplanerade verkstadsbesök förberedas optimalt.

Hos de över 1 500 Mercedes-Benz-återförsäljare som är certifierade för Mercedes-Benz Uptime i Europa medför detta upp till tre gånger kortare diagnostid för ingångstestet på verkstaden. Det sparar både tid och pengar. För flertalet av alla Mercedes-Benz Uptime-fordon har oplanerade verkstadsbesök kunnat minskas med mer än hälften tack vare att fel har identifierats på ett tidigt stadium. Det är inget löfte utan ett faktum.

För dig innebär det följande: Lastbilarna kommer snabbare ut på vägarna igen. Mercedes-Benz Uptime ökar tillgängligheten till fordonen och därmed kan de utnyttjas ännu mer effektivt.

Den intelligenta sammankopplingen mellan förare, vagnpark och uppdrag ger möjlighet att öka effektiviteten ytterligare. Med Fleetboard körstilsanalys och våra förarfortbildningar kan förbrukningen minskas ännu mer på lång sikt.

Fleetboard erbjuder individuella telematiklösningar för att öka fordonens utnyttjandegrad och effektiviteten i din vagnpark maximalt. Själv kan du ha full kontroll över allt, oavsett var du befinner dig.

Fleetboard körstilsanalys bidrar till ett körsätt som minskar såväl förbrukning som slitage. Telematiksystemet registrerar tekniska data från lastbilen och analyserar dem. Dessutom visas i vilken utsträckning systemet Predictive Powertrain Control utnyttjas. Sedan görs en detaljerad analys av förarens köregenskaper med utgångspunkt från dessa data. Det gör att körsättet kan bedömas objektivt, så att varje förare kan få en individuellt anpassad utbildning. Totalt sett kan besparingen bli så hög som 15 procent.

Content uptime 07

Fleetboard Cockpit. För enklare transportledning: Alla uppgifter från dina Fleetboard-tjänster samlas överskådligt i Fleetboard Cockpit som är enkel att använda. Dessutom får du handlingsrekommendationer som gör att du kan förbättra och effektivisera din verksamhet.