Flexibel fordonsanvändning
Mercedes-Benz RoadEfficiency

Flexibel fordonsanvändning

Summan av alla detaljer skapar effektivitet.

Serviceinnovationen Mercedes-Benz Uptime utgör den tredje pelaren i RoadEfficiency. Den intelligenta sammankopplingen av förare, bil och Mercedes-Benz service gör det lättare att hantera och organisera verkstadstider, vilket kan öka fordonens nyttjandegrad och arbetsförmåga avsevärt.

Med Mercedes-Benz Uptime strävar vi efter ett tydligt mål: att löpande minimera oplanerade fordonshaverier, att planera reparationerna och därmed maximera tillgängligheten för era fordon.

Översikt över fördelarna:

  • personlig rådgivning genom Mercedes-Benz service
  • mycket goda möjligheter att planera och effektivisera verkstadsbesök
  • ökad fordonstillgänglighet i din vagnpark
  • information i realtid om status för alla fordon i vagnparken
  • snabb information och tydliga handlingsdirektiv vid identifierat behov av reparation eller underhåll
  • Mycket tilltalande avgifter genom integreringen av Mercedes-Benz Uptime i serviceavtalen

Med serviceinnovationen Mercedes-Benz Uptime225, 226, 2413 kör du ännu mer tillförlitligt och ekonomiskt. Detta tack vare att reparations- och servicearbeten identifieras tidigt och därmed kan planeras.

Content uptime 011

Eftersom alla integrerade system i bilen ständigt kommunicerar, genereras flera gigabyte data per lastbil varje dag. Dessa data kan användas för olika fordonsdiagnoser. I dag görs en stor del av alla diagnoser helautomatiskt via fjärrstyrning från Mercedes-Benz Uptime. Felorsakerna är därmed kända i god tid på verkstaden, redan innan fordonet kommer fram till verkstaden.

Inom i genomsnitt 240 sekunder efter att data har samlats in i fordonet, överförs åtgärdsrekommendationerna för verkstaden automatiskt till respektive återförsäljarsystem. Diagnos, tydliga åtgärdsrekommendationer och identifiering av reservdelar tas fram baserat på motsvarande reparationsanvisning. Med andra ord: Oplanerade verkstadsbesök kan förberedas på bästa sätt.

Hos mer än 1.500 Mercedes-Benz Uptime-certifierade detaljhandelsföretag i Europa leder detta bland annat till en tre gånger så kort diagnostid för ingångstestet i verkstaden. Det sparar både tid och pengar. För flertalet av alla Mercedes-Benz Uptime-fordon har de oplanerade verkstadsbesöken kunnat minskas med mer än hälften tack vare att fel har identifierats på ett tidigt stadium. Det är inget löfte utan ett faktum.

Med hjälp av Mercedes-Benz Uptime är dina lastbilar tillbaka på vägarna snabbare, vilket ökar fordonens tillgänglighet och möjliggör betydligt effektivare användning.

Den intelligenta sammankopplingen mellan förare, vagnpark och uppdrag ger möjlighet att öka effektiviteten ytterligare. Med Fleetboard körstilsanalys och våra förarfortbildningar kan förbrukningen minskas ännu mer på lång sikt.

Fleetboard erbjuder individuella telematiklösningar för att öka fordonens utnyttjandegrad och effektiviteten i din vagnpark maximalt. Själv kan du ha full kontroll över allt, oavsett var du befinner dig.

Fleetboard körstilsanalys bidrar till ett körsätt som minskar såväl förbrukning som slitage. Telematiksystemet registrerar tekniska data från lastbilen och analyserar dem. Dessutom visas i vilken utsträckning systemet Predictive Powertrain Control utnyttjas. Sedan görs en detaljerad analys av förarens köregenskaper med utgångspunkt från dessa data. Det gör att körsättet kan bedömas objektivt, så att varje förare kan få en individuellt anpassad utbildning. Totalt sett kan besparingen bli så hög som 15 procent.

Content fleetboard portal
Uppåt