Information om användning av cookies samt utvärdering av användardata och användning av analysverktyg.

Daimler Truck använder cookies och liknande teknik, exempelvis HTML5 Storage eller Local Shared Objects (kallas i det följande gemensamt för cookies), för att kunna följa besökarnas preferenser och göra webbplatsen så välfungerande som möjligt. De underlättar navigeringen på en webbplats och ökar användarvänligheten. För samma syfte använder vi analysverktygen Adobe Analytics och Google Analytics; även här kan cookies komma att användas.

1. Funktion hos och användning av cookies

A. Cookies är små filer som sparas på din dator eller enhet. De kan bl.a. användas för att fastställa om det redan förekommit kommunikation mellan din dator eller enhet och våra webbsidor, eller vilket språk eller andra inställningar du föredrar. Cookies kan också innehålla personlig information.


b. Om du använder våra webbsidor godkänner du att cookies används.


Du kan också besöka våra webbsidor utan att godkänna användning av cookies. Det vill säga du kan avvisa användningen av cookies och när som helst radera cookies, genom att göra dessa inställningar på din enhet. Detta sker på följande sätt:

i. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies. Du kan förhindra att cookies sparas på din hårddisk genom att välja att blockera cookies i din webbläsare.


ii. Du kan alltid radera befintliga cookies. Hur det fungerar i det enskilda fallet kan du läsa i instruktionerna från din webbläsarleverantör respektive i bruksanvisningen från tillverkaren av din dator eller enhet.


iii. Information om avaktivering av Local Shared Objects hittar du under följande länk: Information om avaktivering av Local Shared Objects


iv. Liksom användningen av cookies är avvisandet eller borttagandet av dem kopplat till den använda enheten och även till den webbläsare som används. Du måste därför avvisa eller ta bort cookies för var och en av dina enheter och för varje webbläsare, när du använder flera webbläsare.

C. Om du avvisar användning av cookies kan det hända att inte alla funktioner på våra hemsidor är tillgängliga för dig, eller att enskilda funktioner endast fungerar i begränsad utsträckning.


D. Vi delar in cookies i följande kategorier:

i. Obligatoriska cookies (typ 1)
Dessa cookies är obligatoriska. Webbsidor och deras funktioner kräver dem för att fungera som avsett. Utan dessa cookies fungerar t.ex. inte tjänster som ”Bygg din Mercedes”.


ii. Funktionscookies (typ 2)
Dessa cookies hjälper till att förbättra webbsidornas användarvänlighet och förbättrar olika funktioner. Exempelvis kan språkinställningar sparas med hjälp av funktionscookies.


iii. Anpassningscookies (typ 3)
Dessa cookies samlar in information om hur du använder våra webbplatser. På så sätt kan vi identifiera särskilt populära delar av vår webbplats och förbättra erbjudandet för dig. Läs mer om detta i avsnittet ”Analys av användardata”.


iv. Cookies från tredje part (typ 4)
Denna typ av cookies kommer från tredje part, t.ex. sociala nätverk som Facebook, Twitter och Google+, vars innehåll du kan integrera med hjälp av så kallade "Social Plugins" på våra webbsidor. Mer information om användningen av Social-Plugins och dess funktioner hittas under punkt 4 i vår information om skydd av personuppgifter.

Information om skydd av personuppgifter

Information om avaktivering av Local Shared Objects

På vår webbplats använder vi följande cookies (desktop):

Cookie-namn Beskrivning Cookie-typ

SERVERID

Dessa cookies används för en lastbalanserare. De identifierar den server som besökaren skickades vidare till senast en sida öppnades. De möjliggör dessutom att en användares alla förfrågningar leds till samma server under samma session.

Typ 1

piwik_ignore Om en besökare skulle motsätta sig den statistiska utvärderingen av besökaranvändningen via Matomo sparas denna cookie. Typ 2
visited_today Denna cookie sparas när hemsidan hämtas för första gången och raderas igen varje dag klockan 23:59. Den visar att du redan har besökt sidan under dagen och blockerar vissa funktioner på sidan som endast ska aktiveras när hemsidan laddas för första gången.  Typ 2
c_disclaimer Denna cookie visar att du godkänner användning av cookies på vår sida. Den ställs in när du stänger informationslagret ”användning av cookies”. Typ 2
renderid Denna cookie innehåller information om viken server som besökaren befinner sig på. Typ 2
c_privacy Denna cookie visar att integritetspolicyn har uppdaterats. Den sparas när du stänger ned informationsrutan. Typ 2

2. Utvärdering av användardata; användning av analysverktyg

a. Vi vill skräddarsy innehållet på våra webbplatser efter dina intressen och på så sätt förbättra vårt erbjudande till dig. För att kunna identifiera användarens preferenser och särskilt populära delar av webbsidorna använder vi följande analysverktyg: Google Analytics, Adobe Analytics.

b. Då analysverktyg används kan data överföras och bearbetas i servern som ligger i USA. Vänligen beakta följande: I USA finns det, ur Europeiska unionens synvinkel, ingen "tillräcklig skyddsnivå" motsvarande EU-standarder för bearbetning av personuppgifter. Denna skyddsnivå kan för enskilda företag emellertid ersättas av en certifiering enligt den så kallade "EU-U.S. Privacy Shield"

c. Om du inte vill att vi samlar in och analyserar information om ditt besök på vår webbsida kan du när som helst förhindra detta inför framtida besök ("opt-out").

Denna åtgärd realiseras genom att en opt-out-cookie lagras i din webbläsare. Denna cookie är endast avsedd för att hantera din opt-out. Observera att en opt-out-cookie av tekniska skäl endast kan användas för den webbläsare från vilken den lagrades. Om du raderar cookies eller använder en annan webbläsare eller en annan enhet, måste opt-out genomföras på nytt.

d. Nedan hittar du information om leverantörerna av de analysverktyg vi använder och respektive opt-out-alternativ:

i. Google Inc. ("Google"):
Google är certifierat enligt EU-U.S. Privacy Shield.

Du kan förhindra att dina data överförs, samlas in och bearbetas av Google. Du hittar Googles information om detta på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

ii. Adobe Systems Inc. ("Adobe")
Adobe är certifierat enligt EU-U.S. Privacy Shield.

För att motverka att produkten Adobe Analytics utvärderar data kan du följa denna länk: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.